Zuid-Yoğor

Geopoeia
Jump to: navigation, search
float

Zuid-Yoğor is het gebied ten zuiden van Yoğor tot aan de Koraezee in het huidige Sambekistan; het komt grotendeels overeen met het kanton Pala. De Hsue vestigden zich in de 59e eeuw aan de kust van dit gebied en breidden zich vervolgens uit tot ze de hele regio controleerden. Geleidelijk verplaatste het zwaartepunt van de Hsue cultuur zich naar het noorden (d.w.z. naar het huidige Yoğor). Vanaf de 65e eeuw immigreerden Wacamakalit vanuit het noorden in Zuid-Yoğor. Tegenwoordig bestaat minder dan de helft van de bevolking uit Hsue en een groot deel daarvan heeft ook Wacamakalit en/of Thandiraatse voorouders. (Het totaal aantal Hsue in Zuid-Yoğor is 220.000.) Het merendeel daarvan leeft in de oostelijke helft van het gebied.

Na het Congres van Mistel migreerden enkele tienduizenden Hsue vanuit Zuid-Yoğor naar Urkheyen (en in mindere mate ook Carcuŋŭatu), maar de meeste hadden grote moeite aldaar te integreren en is inmiddels teruggekeerd of naar elders vertrokken (meestal naar één van de grote steden met een Hsue gemeenschap; zie Hsue Diaspora).