Zún

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De Zún is een belangrijke rivier van Hiduë. Door zijn bedding stroomt heel het jaar door water, de rivier is de belangrijkste bron van irrigatie in het gebied, de Vallei van de Zún, gelegen aan de voet van het bergachtige Opper-Hiduë. De rivier is een belangrijke levensader van het gebied, voor de landbouw, maar ook voor de handel, de rivier vormt de principale handelsroute tussen Dasarb en het kustgebied van de Palatijnse Golf.

De rivier ontspringt in het noordelijk gedeelte van het Völgirtgebergte in Opper-Zúndab. Daarop vloeit de stroom in het Gilzandmeer, het belangrijkste meer van de regio.

Belangrijke zijrivieren van de Zún zijn de Lem in Zúndab, de Gösj in Gishag en Tösj, de Zahgid in Navgad en de Dänit in Õm.