Fiong Bhain-gbhei

Geopoeia
(Redirected from Xisyla Acĩsketkeqeppo)
Jump to: navigation, search

Fiong Bhain-gbhei  (Sambeekse naam: Xisyla Acĩsketkeqeppo) is sinds 7446 de Kloosteroverste van het Klooster van de Gouden Poort in het Sparrenbos (Xuurkaa Kpou'ae Hyu / Pupĩticuxuqeklexanapukpewsãqaskokãkot) bij de plaats Tyxolymiqyppyk in de Oostgouw van Sambekistan.

Leven en opleiding

Bhain-gbhei (geboren rond 7390 als Xisyla Acĩsketkeqeppo) is van gemengde Maxĩn-Hsue afkomst en werd al op zeer jeugdige leeftijd aan het Irshanistische Sparrenbosklooster toevertrouwd, nadat haar aangezicht tijdens een jachtongeluk beschadigd raakte en zij daardoor als onhuwbaar beschouwd werd; de kant van haar gezicht waar zich het litteken bevindt, is meestal door een sluier bedekt. In 7411 zwoer Bhain-gbhei trouw aan Sziabhian, waarna haar opleiding tot kloostering van start ging. Ze bleek al snel een zeer vlijtige en vrome studente en in 7420 vond haar inwijding plaats. Na de dood van de vorige Kloosteroverste in 7446 werd Bhain-gbhei gekozen om hem op te volgen.

Stroming

Bhain-gbhei hangt de Kpoho sekte van het Irshanisme aan; daarbinnen wordt ze gezien als radicaal en haar verhouding met de meeste wereldlijke (overwegend Deukistische) machthebbers in Sambekistan is doorgaans stroef geweest.

Kandidatuur 28e Zuidelijke Ngandia

Bhain-gbhei stelde zich in 7452 kandidaat om de 28e Zuidelijke Ngandia te worden. De kandidatuur is gewaagd: de invloed van de kloosters in Sambekistan in de verkiezing is slechts gering en het feit dat het Sparrenbosklooster slechts een klooster van de tweede rang is, maakt haar kansen niet echt groter.