Westpact

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Westpact
Verzameling verdragen in Atlantis
Opgericht: 4 augustus 2013

Leden:

Hoofdkwartier: Vesdbøllye, Daestro, Nionië

Het Westpact is een verzameling verdragen tussen West-Borealische en Meridilische landen dat in 2013 opgericht werd door Nionië, Uneta en Eduko. Het hoofdkwartier van het Westpact is gevestigd in het Vesdbøllye in Daestro. Op het moment telt het pact zes leden.

Geschiedenis

Tijdens een staatsbezoek van de Nionische koninklijke familie aan Meridilië op 4 augustus 2013 wordt een handelsverdrag tussen Nionië, Eduko en Uneta opgesteld. Dit verdrag zal de handelsrelaties tussen Nionië en Meridilië bevorderen en dit pact krijgt de naam Westpact. Een week later, op 11 augustus, wederom tijdens een staatsbezoek, wordt ook Carthamië lid van dit pact. Op 1 november treedt ook Tholenië toe en gaat het verdrag van Muensterwald (tussen Carthamië, Nionië en Tholenië) op in het Westpact.

Normen

In de verdragen van het Westpact worden de volgende vier normen gesteld:

  • Geen handelsbeperking: Handelsbeperking is niet bevorderlijk voor de relaties tussen de leden, vandaar dat deze wordt afgeschaft.
  • Vrijheid van dienstverlening: Als een bedrijf mag opereren in één Westpactland, dat mag het dat ook in de andere Westpactlanden doen.
  • Versoepeling van de visumplicht en eenduidige visa: Er zullen Westpactvisa worden ingevoerd die eendudig zijn in alle lidstaten.
  • Versoepeling van grenscontroles: Het wordt aanbevolen dat een lid de grenscontroles met andere Westpactlanden versoepelt.

Daarnaast geldt door het verdrag van Valleen de volgende norm in het Valleengebied (Carthamië, Nionië en Faylin):

  • Geen grenscontroles: Grenscontroles zijn afgeschaft ten behoeve van vrij verkeer.
  • Vrij verkeer van handel en personen: Grenscontroles en visumplicht zijn afgeschaft, waardoor vrij verkeer mogelijk is.

Door het verdrag van Sinderia geldt de volgende norm tussen Carthamië, Nionië en Faylin:

  • Gemeenschappelijke commandostructuur voor krijgsmachten: De drie krijgsmachten vormen samen de Armed Forces of Western Borealia (AFWEB).

Visa

Binnen het Westpact zijn er eenduidig eafspraken gemaakt omtrent de visa. Er zijn op het moment per land 3 verschillende visa in omloop:

  • Visum 1M: geldig voor maximaal één maand
  • Visum 3M: geldig voor maximaal drie maanden
  • Visum Plus: onbeperkte geldigheidsduur

De visa 1M en 3M zijn door de versoepeling van de visumplicht veelal tegen een zeer laag tarief te verkrijgen. Aan het aanschaffen van een Visum Plus zitten echter hogere eisen, daar dit in de buurt kamt bij een verblijfsvergunning.

De visa worden per land ingedeeld, zo is een Visum 3M UN drie maanden in Uneta geldig, en een Visum Plus RT voor onbeperkte tijd in Tholenië.

Leden

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de leden van het Westpact.

Land Datum van lidmaatschap
Nionië 4 augustus 2013
Uneta 4 augustus 2013
Eduko 4 augustus 2013
Carthamië 11 augustus 2013
Tholenië 1 november 2013
Faylin 15 december 2013

Verdragen

Verdrag van Cöpenik

Getekend op 4 augustus 2013 te Berm (Uneta) door koningin Astrid II namens Nionië, presidente Pia Johans namens Uneta en president Johan Eiderblomst namens Eduko. Het verdrag legt de Westpactnormen vast tussen Nionië, Uneta en Eduko.

Verdrag van Pötama

Getekend op 11 augustus 2013 te Pötama (carthamië) getekend door premier William Ålson namens Carthamië en koningin Astrid II namens het Westpact. Het verdrag legt de normen vast tussen Nionië, Uneta en Eduko enerzijds en Carthamië anderzijds.

Verdrag van Tollkammer

Getekend op 1 november 2013 te Tollkammer-Reichelingshuisen (Tholenië) door kanselier Lynne Geründse namens Tholenië, koningin Celestine namens Nionië, premier William Ålson namens Carthamië, presidente Pia Johans namens Uneta en president Johan Eiderblomst namens Eduko. Dit verdrag legt de normen vast tussen Nionië, Carthamië, Eduko en Uneta enerzijds en Tholenië anderzijds. Door dit verdrag is het verdrag van Muensterwald ook in het Westpact opgenomen.

Verdrag van Celeste

Getekend op 15 december 2013 te Celeste (Faylin) door premier Janice Hill namens Faylin, kanselier Lynne Geründse namens Tholenië, koningin Celestine en premier Tomas Svånne namens Nionië, premier William Ålson namens Carthamië, presidente Pia Johans namens Uneta en president Johan Eiderblomst namens Eduko. Dit verdrag legt de normen vast tussen de Westpactlanden en Faylin. Door dit verdrag zijn de verdragen van Sinderia en Valleen ook in het Westpact opgenomen.

Verdrag van Muensterwald

Het verdrag van Muensterwald werd op 18 december 2012 getekend en is met de toetreding van Tholenië tot het Westpact ook hierin ondergebracht. Het verdrag werd te Muensterwald (Schellingen) ondertekend door premier Tomas Svånne namens Nionië, premier William Ålson namens Carthamië en kanselier Lynne Geründse namens Tholenië. Het verdrag moet leiden tot betere banden en samenwerking tussen Carthamië en Nionië enerzijds en Tholenië anderzijds.

Verdrag van Sinderia

Het verdrag van Sinderia werd op 12 januari 1988 getekend door Carthamië, Faylin en Nionië en is met de toetreding van Faylin tot het Westpact ook hierin ondergebracht. Het verdrag stelt dat de krijgsmachten van Carthamië, Faylin en Nionië onder gemeenschappelijke commandostructuur komen te liggen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde uitrusting en wapens en voornamelijk dezelfde munitie. Alle landen behouden hun identiteit op het vlak van namen qua boten en namen van eskaders, al wordt het NAVO-spellingsalfabet wel standaard.

Verdrag van Valleen

Het verdrag van Valleen werd op 2 juli 1997 getekend door Carthamië, Faylin en Nionië en is met de toetreding van Faylin tot het Westpact ook hierin ondergebracht. Het verdrag stelt vrij verkeer van handel en personen tussen de drie landen.