Vrouwendiscriminatie in Kwang Yung

Geopoeia
Jump to: navigation, search

(DEZE PAGINA IS NOG IN AANBOUW.)

In de samenleving van Kwang Yung hebben vrouwen traditioneel een ondergeschikte rol. Oorspronkelijk is dit ontstaan uit de historische omstandigheid (in de 15e eeuw) dat alle Qán mannen Chinese piraten waren en alle vrouwen slavinnen geroofd uit Afrika. Die radicaal ongelijke situatie raakte geleidelijk verankerd in de Qán cultuur en religie en is gedurende de geschiedenis verschillende malen bevestigd en versterkt. Nog steeds hebben vrouwen in Kwang Yung geen stemrecht en beperkte economische rechten, en kunnen mannen meerdere vrouwen huwen en scheiden maar vrouwen niet.

Ondanks het heersende conservatisme in Kwang Yung hebben zich echter wel wat veranderingen voorgedaan, meestal onder Schellingse druk en/of gedwongen door omstandigheden. Tot 1983 werden bijvoorbeeld aan de Universiteit van Kwang Yung geen vrouwelijke studenten toegelaten. Gevolg daarvan was dat veel jonge vrouwen naar Schellingen ging om te studeren. Een aanzienlijk deel daarvan keerde echter nooit terug naar Kwang Yung. Het ontstane vrouwentekort werd deels aangevuld door middel van importbruiden uit Oost-Azië (nog steeds een gangbare praktijk in Kwang Yung), maar dat was onvoldoende. Gedurende de gehele jaren 70 waren er studentenprotesten die o.a. openstelling van de universiteit voor vrouwen eisten en in 1983 werd dat een feit. (Aan de andere eisen, zoals democratisering van de universiteit, werd overigens nooit toegegeven.)

De emigratie van jonge vrouwen uit Kwang Yung is evenwel nooit gestopt. Er bestaat een netwerk van Nagaskistische organisaties in Kwang Yung en Schellingen die jonge vrouwen uit Kwang Yung helpt met de emigratie en opvangt in Schellingen. De regering van Kwang Yung heeft diverse malen geprobeerd deze organisaties te verbieden, maar stuitte daarbij op de vrijheid van godsdienst die verankerd is in de grondwet en op Schellings verzet.

Ondanks de institutionele discriminatie zijn onder buitenlandse invloed geleidelijk wel de culturele wortels hiervan aangetast. Formeel is polygamie voor mannen nog steeds toegestaan, bijvoorbeeld, maar behalve in zeer conservatieve kringen wordt dit niet meer als acceptabel beschouwd en het komt nauwelijks nog voor. En uit enquêtes blijkt dat tegenwoordig een meerderheid van de mannen voorstander is van gelijke rechten voor vrouwen. Omdat de conservatieve politieke elite nog steeds de touwtjes stevig in handen heeft, heeft dit nog niet tot veranderingen geleid.