Vredesspelen

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De Vredesspelen zijn een sinds 642 georganiseerd internationaal sporttoernooi. De meeste nieuwe Internationale Hoofdsteden van de Vrede (d.w.z. VVV gaststeden) vier(d)en het begin van hun periode als zodanig met culturele, sportieve en/of andere festiviteiten en sinds 642 vormen de Vredesspelen een belangrijk onderdeel van deze festiviteiten. Voor de Vredesspelen en gerelateerde activiteiten worden ook landen uitgenodigd die geen lid zijn van de VVV.

DEZE PAGINA IS NOG IN AANBOUW.

Forum discussie.


geschiedenis

Voor 642 was het al min of meer gebruikelijk dat de festiviteiten ter gelegenheid van de nieuwe Internationale Hoofdstad van de Vrede (IHvdV) ook sporttoernooien omvatte. Dikwijls was dat de nationale sport van het gastland (of de nationale sporten, als er meerdere waren). Mede hierdoor verspreiden sommige sporten die nog weinig in andere landen beoefend werden zich door heel Hiruki en Wandao. In 642 werd Zün Ši in Ptah Nä IHvdV. Zün besloot de sportieve activiteiten een grotere rol te geven en organiseerde een toernooi in twaalf verschillende sporten. Dit toernooi zou later bekend worden als de eerste Vredesspelen (maar had toen die naam nog niet).

De volgende IHvdV was Tjolck-Heckinghe in 644. Vanwege het grote success van de spelen in Zün besloot dit land de spelen te herhalen. Het land beschikte echter niet over de benodigde expertise om zo'n groot toernooi op te zetten en riep de hulp van Zün in. (Overigens begon dit proces al in 642, direct na de spelen van Zün.) Tjolck-Heckinghe en Zün besloten een internationale organisatie op te richten die toe zou zien op de organisatie van de Vredesspelen (de naam werd in dit verband voor het eerst officieel gebruikt) in Tjolck-Heckinghe en daarna. Alle landen die hadden deelgenomen aan de spelen van 642 werden gevraagd één of twee afgevaardigden met ruime ervaring in sport-organisatie te leveren voor deze organisatie, die de naam Stuurgroep der Vredesspelen (SGVS) kreeg.

Sinds 644 worden alle Vredesspelen georganiseerd door SGVS in samenwerking met het gastland. Het gastland heeft grote vrijheid met betrekking tot faciliteiten en programma, maar alle spelregels, inclusief die met betrekking tot deelname worden bepaald door SGVS. Eén van de belangrijkste spelregels is dat (offensief) oorlogvoerende landen zijn uitgesloten van deelname. Een andere belangrijke bepaling is dat landen die sporters op reis naar de spelen geen doorvaart en gastvrijheid bieden worden gedisqualificeerd.

lijst van Vredesspelen

 1. 642, Zün Ši (Ptah Nä)
 2. 644, Tjolck-Heckinghe (Tjolck-Heckinghe)
 3. 646, Lodriŋ (voorm. Lodren) (Fatardonië)
 4. 648, Moerstad (Vremburg)
 5. 650, Folketiñ (HHA)
 6. 652, ? (Westlaagte)
 7. 654, Leeudoringstad (Jonkershoek)
 8. 656, Tewaberi (ÓTT)
 9. 658, Greybergen, Greybergen-Reenelme
 10. 660, Zoufañ̥ (HHA)

programma

De onderdelen van de spelen zijn bepaald door Zün in 642 met de bedoeling alle internationale sporten op het programma te hebben zonder dat programma overvol te maken. Sindsdien is er aan de lijst van onderdelen niets veranderd. De lijst van sporten is de volgende:

 • individuele sporten met een militaire achtergrond
  • boogschieten (BGS)
  • vrij worstelen (VWM/VWV)
  • vrij hakken (VHM/VHV)
  • paardenrennen (PRD)
 • overige individuele sporten
  • hardlopen, korte afstand (HKM/HKV)
  • hardlopen, lange afstand (HLM/HLV)
  • keismijten (KSM/KSV)
  • veldspiering (VSM/VSV)
 • watersporten
  • zeilen (ZLN)
  • roeien (RNM/RNV)
 • teamsporten
  • rambal (RBM/RBV)
  • kardol (KDM/KDV)

Sporten met twee afkortingen hebben afzonderlijke toernooien voor mannen (..M) en vrouwen (..V).

het programma van de spelen van Zün

De spelen van Zün duurden 11 dagen. Latere spelen duurden soms 12 of 13 dagen, maar in grote lijnen was het programma vergelijkbaar als dat van de eerste spelen in 642 in Zün.

dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 dag 5 dag 6 dag 7 dag 8 dag 9 dag 10 dag 11
BGS: stil. doel BGS: bewegend dl. BGS: stil. doel
VWM: groepsgevechten VWM: halve fin. VWM: finale
VWV: groepsgevechten VWV: halve fin. VWV: finale
VHM: demonstratiet. VHM: eerste r. VHM: tweede r. VHM: halve fin. VHM: finale
VHV: demonstratiet. VHV: eerste r. VHV: tweede r. VHV: halve fin. VHV: finale
PRD
HKM: groepswedstr. HKM: halve fin. HKM: finale
HKV: groepswedstr. HKV: halve fin. HKV: finale
HLV HLM
KSM: werpen KSV: werpen KSM: slingeren KSV: slingeren KSM: stoten KSV: stoten
VSM VSV
ZLN: groep 1, 2 ZLN: groep 3, 4 ZLN: groep 5 ZLN: finale
RNM: groep 1, 2 RNM: groep 3, 4 RNM: groep 5 RNM: finale
RNV: groep 1, 2 RNV: groep 3, 4 RNV: groep 5 RNV: finale
RBM: kwalificatiet. RBM: groepen 1 RBM: groepen 2 RBM: groepen 3 RBM: halve fin. RBM: finale
RBV: kwalificatiet. RBV: groepen 1 RBV: groepen 2 RBV: groepen 3 RBV: halve fin. RBV: finale
KDM: kwalificatiet. KDM: groepen 1 KDM: groepen 2 KDM: groepen 3 KDM: halve fin. KDM: finale
KDV: kwalificatiet. KDV: groepen 1 KDV: groepen 2 KDV: groepen 3 KDV: halve fin. KDV: finale

winnaars per sport

642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 dom.
BGS JNK JNK DRV JNK JNK JNK HKR OGT JNK JNK JNK
VWM HKR HKR PTH GRR WLG OGT OGT GRR HKR HKR
VWV HHA HHA OTT MGS HHZ HHA HHA PTH PTH HHA HHA
VHM OTT PTH OTT OGT OTT PTH OGT FTD OTT OTT OTT
VHV HKR OGT OTT VRB HKR HKR OGT HKR PTH PTH
PRD OGT OGT OGT DRV OGT DRV OGT OGT DRV OGT OGT
HKM OGT HHA DRV FTD OGT OGT OGT OGT OGT CMH OGT
HKV OTT FTD FTD OGT FTD OGT OGT JNK MGS JNK
HLM WLG WLG WLG WLG FTD WLG WLG OGT OGT JNK WLG
HLV WLG WLG JNK PTH WLG HKR PTH WLG JNK PTH
KSM TJH FTD VRB HKR GRR VRB OGT GRR GRR HHA
KSV OTT FTD OTT FTD PTH VRB GRR FTD HHA HHA
VSM OTT PTH FTD OTT OTT OTT OTT OTT PTH PTH OTT
VSV PTH HKR PTH OTT PTH PTH HKR OTT PTH OTT PTH
ZLN MGS HHA ALG JNK HHA FTD JNK HHA WLG JNK
RNM JNK HHA TJH OTT JNK OTT OTT JNK CMH OGT
RNV WLG JNK PTH FTD FTD HHA HHA VRB ALG HKR
RBM JNK JNK JNK VRB OGT PTH PTH JNK JNK OGT JNK
RBV CMH JNK JNK OGT OGT JNK JNK MGS OGT JNK JNK
KDM DRV VRB PTH TJH VRB VRB VRB VRB VRB VRB VRB
KDV ALG OGT OGT GRR ALG ALG OGT GRR VRB MGS

"dom." staat voor dominantie. Een land is dominant in een sport indien het tenminste in de helft van de spelen die sport heeft gewonnen en er geen ander land met evenveel overwinningen is.

overwinningen per land

642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 som
OGT 2 3 2 3 4 3 8 4 3 3 35
JNK 3 4 3 2 2 2 2 3 3 5 29
PTH 1 2 4 1 2 3 2 1 4 3 23
OTT 4 4 3 2 2 2 2 1 2 22
HHA 1 4 1 2 2 1 1 3 15
HKR 2 2 1 1 2 2 1 1 2 14
VRB 1 1 2 1 3 1 2 2 1 14
FTD 3 2 3 3 1 2 14
WLG 3 2 1 1 2 1 1 1 1 13
GRR 2 1 1 3 1 8
DRV 1 2 1 1 1 6
MGS 1 1 1 1 1 5
ALG 1 1 1 1 1 5
CMH 1 1 1 3
TJH 1 1 1 3
HHZ 1 1

onderdelen en regels

De Stuurgroep der Vredesspelen (SGVS) stelt alle toernooiregels vast en bepaalt ook kwalificatie-regels en het aantal deelnemers per land. Dit laatste wordt gebaseerd op puntenlijsten die worden samengesteld op basis van resultaten in eerdere toernooien. Landen met veel punten leveren meerdere deelnemers aan een onderdeel (maximaal vier); landen met weinig punten leveren tenminste één deelnemer.

individuele sporten met een militaire achtergrond

boogschieten

Gemengd. 1 evenement.

toernooiregels: Het boogschieten bestaat uit drie deel-evenementen: twee rondes schieten op stilstaand doel en één ronde schieten op bewegend doel. Eindresultaat per deelnemer is een optelling van de punten in de drie deel-evenementen.

vrij worstelen

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

spelregels: Wie met iets anders dan de voetzolen of handpalmen de grond raakt of buiten de ring (rond, diam. 5m) de grond raakt verliest. Slaan en schoppen is verboden. De tegenstander vastgrijpen/-houden en trekken/duwen is toegestaan. Het is niet toegestaan om expres het gezicht of de geslachtsdelen van de tegenstander aan te raken (waarbij het ter beoordeling van schijdsrechters is of iets expres of per ongeluk was).

toernooiregels: Deelnemers (maximaal 32) worden verdeeld in 4 groepen. De groepswinnaars gaan naar de halve finales en de winnaars van de halve finales naar de finale. Groepswinnaars zijn de worstelaars met de meeste overwinningen in de groepsfase. Indien meerdere worstelaars in een groep evenveel overwinningen hebben bepaalt puntentotaal de groepswinnaar. (Punten worden toegewezen op basis van techniek gedurende alle gevechten in de groepsfase.)

vrij hakken

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

spelregels: Wie met iets anders dan de voetzolen of handpalmen de grond raakt of buiten de ring (rond, diam. 7m) de grond raakt krijgt een strafpunt. Wie het eerst vijf strafpunten heeft (of bewusteloos raakt) verliest. Slaan en schoppen is toegestaan. De tegenstander vastgrijpen/-houden is verboden. Het is niet toegestaan om de tegenstander in het gezicht of tegen de nek of geslachtsdelen te slaan of schoppen, of tegen het hoofd te schoppen.

opmerking: Dit is een sport gebaseerd op traditionele vechtsporten in verschillende Ārdratische landen (waaronder het Okratische "Did Dud Auw"), waarbij de regels zo zijn opgesteld dat sporters in zoveel mogelijk verschillende van die vechtsporten aan het "vrij hakken" kunnen deelnemen.

toernooiregels: Door middel van een demonstratietoernooi worden de 16 beste hakkers geselecteerd. In dit demonstratietoernooi vechten de hakkers niet met elkaar, maar demonstreren techniek. (Dit is noodzakelijk omdat minder technische hakkers vaker ernstige blessures krijgen en/of veroorzaken.) De beste 16 vechten vervolgens tegen elkaar in de eerste ronde (de beste tegen de 16e, de 2e tegen de 15e, enzovoorts). De 8 winnaars gaan naar de tweede ronde en de vier winnaars van de tweede ronde naar de halve finales. De winnaars van de halve finales vechten in de finale om de uiteindelijke overwinning.

paardenrennen

Gemengd. 1 evenement.

toernooiregels: Er zijn geen voorrondes of deel-evenementen. Alle deelnemers racen tegelijk in één wedstrijd.

opmerking: De meeste bewoners van Wandao en de bergachtige kusten van Hiruki zien zelden paarden en al helemaal geen paardenrace. Dit evenement is voor toeschouwers derhalve bijzonder spectaculair en dikwijls het hoogtepunt van de spelen.

overige individuele sporten

hardlopen, korte afstand (300m)

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

toernooiregels: Deelnemers (maximaal 36) worden verdeeld in 6 groepen. De groepswinnaars en nummers twee gaan naar de halve finales en de nummers één tot drie van de halve finales naar de finale.

hardlopen, lange afstand (10km)

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

toernooiregels: Er zijn geen voorrondes of deel-evenementen. Alle deelnemers rennen tegelijk in één wedstrijd.

keismijten

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

toernooiregels: Het keismijten bestaat uit drie deel-evenementen: werpen, slingeren, en stoten. Eindresultaat per deelnemer is een optelling van de punten in de drie deel-evenementen.

werpen: Een steen van 2 / 1 kg moet zo ver mogelijk geworpen worden.

slingeren: Een steen van 5 / 3 kg in een slinger van stof, moet zo ver mogelijk geslingerd worden.

stoten: Een steen van 8 / 5 kg moet zover mogelijk gestoten worden.

De eerst genoemde gewichten gelden voor mannen, de tweede voor vrouwen.

veldspiering

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

beschrijving: Acrobatische sprongen gecombineerd met gymnastische oefeningen en (kracht vereisende) poses, enzovoorts, op een afgebakend grasveld van 12 bij 12 meter.

toernooiregels: Er zijn geen voorrondes of deel-evenementen. Alle deelnemers hebben 2 minuten voor hun veldspieroefening en krijgen punten op basis van kracht, uithoudinsvermogen en techniek.

watersporten

zeilen

Gemengde teamsport. 1 evenement.

beschrijving / spelregels: Een zeilwedstrijd over een afstand van rond de 50km met de typische Ārdratische platbodem kustvaartschepen. Bemanningen bestaan uit 5 personen waarvan tenminste 2 vrouwen en tenminste 2 mannen (het geslacht van de 5e is vrij).

toernooiregels:

roeien

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

beschrijving: Een individuele roeiwedstrijd over een afstand van rond de 1km.

toernooiregels: Deelnemers (maximaal 30) worden verdeeld in 5 groepen. De groepswinnaars gaan naar de finale.

teamsporten

De twee teamsporten, rambal en kardol, hebben identieke toernooiregels.

De vijf sterkste landen zijn automatische gekwalificeerd voor het toernooi; alle overige landen nemen deel aan een kwalificatietoernooi.

Deelnemers aan het kwalificatietoernooi worden verdeeld in drie groepen. Wedstrijden in de kwalificatiegroepen duren 2 x 15 minuten. De winnaar krijgt 3 punten. In geval van een gelijkspel krijgen beide teams 1 punt. Het totaal aantal punten per land wordt gedeeld door het aantal landen in de groep min 1. De 7 landen met het meeste punten zijn gekwalificeerd voor het toernooi.

De twaalf deelnemers aan het toernooi worden verdeeld in drie groepen. De winnaars en de beste tweede gaan naar de halve finales.

In alle gevallen waar meerdere landen evenveel punten (3 voor winst, 1 voor gelijkspel) halen, bepaalt het aantal door die landen gemaakte doelpunten de onderlinge rangorde.

rambal

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

beschrijving / spelregels: Een balsport op een grasveld van ca. 10x20m. De bal mag met alle lichaamsdelen gespeeld (d.w.z. geschopt of geslagen) worden zolang het contact maar beperkt wordt tot een "botsing" en dus niet langdurig is zoals i.g.v. vangen/gooien en vasthouden/dragen etc. (dribbelen mag dus in principe wel, maar kan nauwelijks op een grasveld). Teams van 5 tegen 5 spelers. Veld: 10x20m. Doelen: 5m breed, 2 m hoog. Een wedstrijd bestaat uit twee perioden van elk 35 minuten. Er zijn maximaal 6 wissels per

kardol

Mannen en vrouwen afzonderlijk. 2 evenementen.

beschrijving / spelregels: De bal mag alleen geraakt/gespeeld/gedragen worden met een kardol, een soort 80cm lange houten lepel. De bal is van leer met een vulling van zand (zwaar, maar niet heel hard). Spelers mogen tegen elkaar opbotsen, en met kardols tegen kardols slaan, maar elkaar niet met de handen of voeten raken. Voorafgaand aan een doelpoging moet er tenminste 3 keer zijn overgepasst binnen het aanvallende team. Diegene die wil scoren mag niet meer dan 3 stappen zetten met de bal in zijn bezit. Veld is minimaal 10x20 meter. Doelen zijn 5 meter breed en 2 meter hoog. Een wedstrijd bestaat uit 3 periodes van 20 minuten. Er zijn maximaal 5 wissels per periode.