Voorsteden van Rurumi

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Rurumi, de hoofdstad van Afana telt veel voorsteden.

De Rurumeense voorsteden zijn verdeeld in 3 categorieën: de 'directe voorsteden', dit zijn de voorsteden die direct aan de bebouwde kom van Rurumi grenzen. Dan komen de 'indirecte voorsteden', deze steden grenzen direct aan een 'directe voorstad'. En tenslotte heb je nog de 'losse voorsteden', deze zitten net niet helemaal vast aan het stedelijk gebied van Rurumi maar worden door diverse redenen (bijvoorbeeld door een snelweg of rivier die de steden scheidt) wel als voorstad van Rurumi gezien.

Hieronder alle voorsteden per categorie van groot naar klein:

Directe voorsteden

Indirecte voorsteden

Losse voorsteden

Andere voorsteden

De volgende steden worden niet voor 100% als voorstad van Rurumi gezien maar hebben wel veel kenmerken:

Trivia

  • De stad Pesmorab wordt ten onrechte ook vaak als voorstad van Rurumi gezien.
  • De regering van de provincie Groot-Rurumi probeert tegenwoordig op steeds meer plaatsen vergroeiing tegen te gaan door parken en dergelijke aan te leggen, en bouw op sommige plekken moeilijker te maken qua regels. Voorbeelden hiervan zijn het 'Gumorv park' en het 'Binnen Meldab/Fuslarèg-park'