Vivilakees

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Vivilakees is een kleine Beekse, en dus aan Sambeeks verwante taal die gesproken wordt in Sambekistan. De taal verschilt van zijn grotere zustertaal onder andere door de verdeling van de bepaalde vorm van naamwoorden in een factieve en een suggestieve variant: traja ('huis', 'een huis') heeft dus ook de vormen trajas ('het huis' > het bestaan ervan is bewezen, voor de spreker onbetwistbaar) en trajanne ('het vermeende huis' > het bestaan ervan is onzeker, op basis van horen-zeggen, etc.).

Vivilakees kent, net als het Sambeeks, een flinke hoeveelheid clitische vormen om persoonsaanduidingen en getallen mee aan te duiden.

Telwoorden

Net als het Sambeeks heeft het Vivilakees een achttallig telsysteem, dat bovendien van 1 t/m 8 clitische vormen kent:
1. keb, 2. oid, 3. zod, 4. luumo, 5. zezi, 6. joud, 7. ajoki, 8. ok, 9. kebaipok, 10. zezid, 11. kebaipsezid, 12. joudyte, etc.
trajab (een huis), trajad (twee huizen), trajaze (drie huizen), trajakem (vier huizen), trajaz (vijf huizen), trajajud (zes huizen), trajaki (zeven huizen), trajap (acht huizen), kebaipok traj (negen huizen), zezid traj (tien huizen), kebaipsezid traj (elf huizen), joudyte traj (twaalf huizen), etc.