Uneta

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Respubblik Uneta
land op Meridilië
Vlag

Hoofdstad: Berm

Officiële talen: Uneets (in het gehele land), Palms (provincie Palmeiland)

Staatsvorm: Parlementaire republiek met meerpartijenstelsel

Staatshoofd en regeringsleider: Pia Johans (SvTP)

Munteenheid Uneetse Nora (UNN, 1938 - heden) (Historisch: Uneetse Florijn (UNF, 1584 - 1938), Palmse Florina (PMF, 1766 - 1938)

Uneta, voluit de Republiek Uneta (Uneets: Respubblik Uneta, Palms: Republica Unetia), is het meest westelijke land op het eiland Meridilië. Het begin ervan was reeds in de tijd van de Romeinen. In het oosten grenst Uneta aan Eduko


Geschiedenis

Noot: over deze sectie moet nog overlegd worden met buurlanden

Prehistorie

Op Meridilië zijn op verschillende plaatsen skeletten en andere resten van vroeg leven gevonden, de oudste is de "Vrouw van Berm" (Damm-di Berm). Dit is waarschijnlijk een indiaan geweest.

Romeinse tijd 66 na Chr

Meridilië is opnieuw ontdekt door zeevarende Romeinen. Waar nu Juubstad ligt, werd in 66 na Christus in opdracht van keizer Nero (54-68) een nederzetting gesticht: Iublinae, vernederlandst is dat “De Jubelienen”. In de jaren die volgden werden meer nederzettingen gesticht in het huidige Uneta en Eduko, bijvoorbeeld Birrum (Berm, xx) en Bene Lesi (Benlisen, xx). Birrum betekent ‘mantel’, want Birrum was bestemd om Iublinae als een schild of mantel te beschermen. Er waren veel kleine veldslagen met de Educers, een vijandig volk

Onder keizer Hadrianus (117-138) werden alle steden samen officieel de provincie Uneta genoemd, naar de toenmalige leider van het leger: Gabinus Uneta Adeo. Die naam betekent zoïets als de gezalfde uit Gabium afkomstige bijgestaan door de goden.

De Middeleeuwen 500 - 1500

In de Middeleeuwen, na 476 (val West-Romeinse rijk, waar de Meridilische landen vroeger bij hoorde) viel de vroegere provincie Uneta uit elkaar in wel 13 verschillende kleine landjes. Men sprak er Latijn, maar wel overal lokale varianten.

 • Birrum - mantel, Berm
 • Iublinae - de Jubelienen, Juubstad
 • Insula Arborum Veridorum - Eiland van de groene bomen, Palmen
 • Urbs Reductus Novus - Nieuwe mindere stad, Nyrend
 • Punctum Patriae - Punt van het vaderland, Üutel
 • Terra Cognosca - Bekend land, Chongskejj
 • Constructus Poce - Al eerder gebouwd, Boxsinas
 • Regio Fluminis - Gebied van de rivieren, Dudam
 • Bene Lesi - Doet veel pijn, Benlisen
 • Centrum - Centrum / midden, Bahtme
 • Sevendit - Hij die zich verkocht, Zevenum
 • Urbs Catrum - Stad van de verstandigen, Catúre
 • Pela Nova - Nieuwe schil, Pelanowa

Deze namen zijn in het algemeen Latijn. De cursieve tekst gaat over Eduko, daarover moet nog over overlegd worden.

De periode Fonet breekt aan

In 613 veroverden de gebroeders Fonet het Meridilisch Eiland. Ze deelden het op: Het westelijk deel bleef Uneta heten (voluit Regnum Uneta Regio Extremus, Koninkrijk Het Verste Land Uneta) en Hugho Fonet (592-649) werd koning. In het oostelijk deel werd Adulphus Fonet (597-623) koning en het ging Regnum Educo heten, wat toevallig ook betekent ‘opgevoed koninkrijk’ (< La, educare). Maa meer was een verwijzing naar de Educers, het oorspronkelijke volk. Hugho Fonet regeerde met harde hand, zijn jongere broer was een stuk milder. De families groeiden van elkaar af, al bleven ze natuurlijk contact houden vanwege het buurlandschap.

Het geloof in de Middeleeuwen

Net als in Europa speelde het geloof, en dan eigenlijk bijna alleen het christendom. Dit was binnen gebracht door Europese Frankische immigranten. Toen Uneta en Educo begonnen te bestaan ging men vooral geloven omdat men dacht dat alles dan rustig zou blijven, vooral in Uneta. Waar Educo eigenlijk heel stabiel was, was het in Uneta continue onrustig, tot ongeveer 750. Dat kwam door het harde regeren van Hugho Fonet. Rond / Vanaf 750 werd de hughistische familie milder.

Een gelaagde samenleving

Na verloop van tijd ontstond ook op het Meridisch Eiland een gelaagde samenleving. Deze bestond rond 1000 uit:

 • Hoge adel
 • Lage adel
 • Hoge middenklasse
 • Lage middenklasse
 • Armen
 • Geen bezit / Slaven / Proletariërs

Officieel kon iemand geen andere klasse maar wel een andere stand krijgen. Dat betekent dat iemand van de ‘lage middenklasse’ wel een ‘hoge middenklasse’ worden maar nooit iemand van adel worden. Sommigen hebben nog steeds de achternaam Boerseuse, dit is Merns (Dialect gesproken grofweg tussen Berm en Merne) voor ‘bourgeoisie’ oftewel de adel.

Het begin van de Nederlandse tijd

Vanaf 1590, twee jaar na het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, werden de Meridilische landen aangevallen door enkele Nederlanders in opdracht van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (Un.: Wilhelm Leuik de Nasue-Dilburght). Uneta en Educo verenigden zich in Verenigde Meridilische Republiek (Un.: Ingewerde Respubblik Merdelis). In 1594 werd de VMR onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Onderverdeling in Spaans Uneta (Uneta Españoles) en Hollands Uneta

In 1687, tijdens de tijd dat Spanje een wereldmacht was, deed Spanje een aanval naar het Nederlandse Uneta. Ze slaagden er in het huidige Palmeiland te veroveren. Uit later ontdekte documenten bleek dat Spanje plannen had heel Meridilië te veroveren. Hier is het echter nooit tot gekomen. Vanaf 1687 was het Uneetse deel van de VMR dus opgedeeld in een Spaans en een Nederlands deel. Het was 1713 toen de erfgenaam van Hugho Fonet de macht wist te grijpen, de onafhankelijkheid dus uitriep, en de monarchie herstelde.

Na de Nederlandse tijd

Het koninkrijk Uneta bleef bestaan, maar er waren in de loop der tijd steeds meer opstanden, de Uneten wilden democratie. In 1822 zette een nieuwe koning zijn handtekening onder een wet waarin stond dat zijn macht gedeeld werd met dat van een parlement. Er was toen dus nog geen premier of president.

Ondertussen was het erg onrustig tussen het Palmeiland en de regenten in Berm; De Palmenaren wilden onafhankelijkheid. Ze voelden zich erg anders dan de mensen van het 'vasteland': ze hadden een andere taal en de cultuur was wel wezenlijk anders dan die in de rest van Uneta; Palmen was immers bezet geweest door Spanje, en de rest door Nederland. In 1766 werd Palmeiland na een dreigende burgeroorlog onafhankelijk als de Respubblik Palmen, Republica Poloma. Het Palms was daar de officiele landstaal.

In 1847 viel de monarchie definitief na het Paleisprotest. De familie Fonet bleef wel in de belangstelling en staat aan het hoofd van de weliswaar uit elkaar gevallen adel. Sinds 1847 werd het dus een republiek, met een president. In 1911 dreigde de Palmse republiek failliet te gaan, en werd besloten Palmen weer bij Uneta te voegen. Dat gebeurde uiteindelijk pas in 1938.

Uneta heeft niet meegevochten in beide wereldoorlogen.

Geografie

De geografie van Uneta is vrij gevarieerd. Het land wordt aan de zeekanten volledig omringt door de Atlantische Oceaan. Aan de kust is er vooral licht glooiend landschap, maar in het midden ligt de bergketen de Roliezen, waarvan de uitlopers doorlopen naar Eduko en de rivieren Du en Damen, en de grensrivier Strume ontspringen.

Klimaat

Het klimaat is vrij nat te noemen. De neerslag (ca. 900 mm/j) is meer dan bijvoorbeeld Nederland, wat als een echt regenland gezien wordt. De neerslag is regelmatig over het jaar verdeeld: Er is qua hoeveelheid niet veel verschil tussen de maanden. Sneeuw in de winters is geen ongebruikelijk fenomeen in Uneta, maar als het er ligt is dat meestal niet voor lang. Het klimaat en het weer worden in Uneta onderzocht door het MIU (Meteorologisch Instituut Uneta)

Flora en fauna

De flora en fauna in Uneta wordt altijd al goed onderzocht, en in 1864 is het NFF opgericht, Nassional Flora yt Fauna. De Dudamerdelta is een nationaal park en hier leven ook nog de meeste wilde diersoorten, en verder richting de dunbevolkte berggebieden. Ook in de meest noordelijke provincies (bosgebieden) en zuidwestelijke provincies (heidegebieden, vgl. Bedehyde) zijn nog wel eens herten en bijzondere plantensoorten te vinden.

Taal

In Uneta zijn twee talen aangemerkt als officiele taal: het Uneets en het Palms

Uneets

Referencearrow.png Hoofdartikel: Uneets

Sinds Uneta onafhankelijk is van Nederland (1713) is de officiele taal in het gehele land Uneets. Dit is een Germaanse taal, afgeleid van het Nederlands van voor 1713, en is sindsdien aan verandering onderhevig gebleven. Er zijn verschillende dialecten / regionale verschillen:

 • Merns, in oosten van het land vooral buiten de stad gesproken dialect.
 • Bermer Standart, het officiele Uneets zoals het ABN dat in Nederland is.
 • Uutelsen Dialekt, dialect van het officiele Uneets gesproken in de zuidwesthoek van Uneta (provincie Uutel e.d.)
 • Noords, in de noordelijke provincies.
 • Palmuneets, Een wat meer romaanse variant van het Uneets gesproken op Palmeiland
Referencearrow.png Hoofdartikel: Palms

Dit is slechts een beginnetje, op dit moment wordt aan deze pagina gewerkt. SjorsB

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas