Thandirat

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Thandirat is het gebied tussen Sambekistan en Tuyet. Het is hoofdzakelijk bedekt met berg- en heuvelachtig bos- en toendragebieden en wordt bewoond door volkeren die afhankelijk zijn van jacht, extensieve veeteelt, en visserij (aangevuld met de inkomsten uit de handel in bont met Taratai). Cultureel (en talig) zijn deze volkeren verwant aan die van Misitu en niet die van Taratai, maar er heeft enige vermenging plaatsgevonden, zij het hoofdzakelijk in noordelijke richting. Dat wil zeggen, er zijn afstammelingen van deze volkeren in de bevolking van zuidelijk Sambekistan (de Hsue met name), maar vrijwel niet andersom.