Taratai (project)

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Link naar de voordeur van Taratai

Taratai is een geofictief interactieproject gesitueerd in de regio Taratai op de planeet Durdaste. De voertaal van het project is het Nederlands. Het project volgt grotendeels de "werkwijze" die gebruikelijk was in de interactieprojecten van het Genootschap voor Geofictie (GvG) dat sinds de jaren 80 zulke projecten heeft georganiseerd, maar het project is niet gelieerd aan het GvG en slechts een deel van de deelnemers aan het Taratai project is lid. Opzet van het project is begonnen in het voorjaar van 2017. Geplande start van de interactie is het voorjaar van 2018.

links: