Rodova

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Fr.gif

Rodova (in verouderd Nederlands: Rodovië) is een land in de Grote Oceaan. Het land heeft ongeveer 16 miljoen inwoners en bestaat uit de Rodovaanse Archipel en een stuk vasteland op het Continent Atrocaea, Vozalgadaho geheten. De eilanden van de Rodovaanse Archipel hebben een grotendeels vulkanische oorsprong en zijn erg bergachtig. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn naast tropische stormen erg vaak voorkomende natuurrampen in het land. De hoofdstad van het land is Palege.

Onze Vrije Republiek der Rodovaanse Eilanden en Vozalgadaho
jaParolu haRipublika hoBuze na viRodove uVozalgadahe
Land in Atlantis

Kaart: [1]

Landcodes: ROD, RV

Landnummer telefonie: +695

Inwoneraantal: ca 16,5 miljoen

Oppervlakte: ?

Hoofdstad: Palege

Munteenheid: Vistuka (RVV)

Officiële talen: Rodovaans, Frans heeft een officiële status in Vozalgadaho

Staatsvorm: Presidentiële Republiek met Meerpartijenstelsel

Staatshoofd: Presidente Luokeda Sirvavizele

Regeringsleider: Presidente Luokeda Sirvavizele

Vlag:

Vlagrodova.png


Geografie

Het land Rodova bestaat uit de Rodovaanse Archipel en Vozalgadaho. Deze laatste maakt deel uit van het continent Atrocaea, en bestaat uit een deel van het vasteland en enkele kleinere eilanden. De Rodovaanse Archipel bestaat uit de twee hoofdeilanden: Tebuzo en Naherbuzo, en verschillende kleinere eilandengroepen, allen met een vulkanische oorsprong. Naherbuzo is het grootste eiland en is erg bergachtig, hier bevindt zich ook de hoogste berg van Rodova, de Bilki met een hoogte van 3419 meter. Tebuzo is het op een na grootste eiland en is het dichtst bevolkt. Het gros van de inwoners van Rodova woont hier, en het grootste deel daarvan woont in de agglomeratie van Palege. Het hoogste punt van Tebuzo is de berg Disiga met een hoogte van 2298 meter.

Lijst met de tien grootste steden van Rodova

Stad Inwonertal Prefectuur
Palege 3 117 000 Gazlu haGada
Vozulko (Vézule) 384 000 Vozalgadaho (Vézalgade)
Bunduka 209 000 Baze Tebuzo - Pirne haGada
Luzpa 185 000 uZuve taha Tebuzo
Hòsgo 144 000 Taha Naherbuzo
Uhale 128 000 Gazlu haGada
Kaloga 116 000 Bvize Eleho
Psohelo 111 000 Gazlu haGada
Pojar 103 000 Gazlu haGada
Vuhazka 97 000 Gazlu haGada

Bestuur

Bestuurlijke Indeling

Rodova is onderverdeeld in 10 prefecturen, die dan weer zijn onderverdeeld in districten, 135 in totaal. Deze districten zijn onderverdeeld in municipaliteiten. Het landelijke niveau, de Republiek, heeft de meeste macht in handen. De huidige regering voert dan ook sinds de jaren '90 een centralisatiebeleid. De prefecturen (hoPrifèktur) zijn er gekomen ter vervanging van de bestuurlijke laag van de 'Eilanden, Eilandengroepen en Vozalgadaho', die daarvoor heel wat bevoegdheden had die het moest afstaan. De huidige tien prefecturen hebben weinig bevoegdheden en zijn er vooral voor de administratieve ordening. Aan het hoofd van een prefectuur staat een prefect (prifèkte) en die heeft verschillende prefecturale secretarissen onder zijn gezag die samen de uitvoerende macht vormen. De wetgevende macht is de prefectuursvergadering (heSerod viPrifekturo), de rechterlijke macht de prefecturale rechtbanken. De enige prefectuur met ruimere bevoegdheden is Vozalgadaho. Daar heeft de prefecturale regering wel macht, de prefectuur is semi-autonoom. In Vozalgadaho worden de prefecturale secretarissen dan ook wel staatssecretarissen of regeringssecretarissen genoemd. De districten (hoDistrikte) kregen heel wat bevoegdheden van de oude eilanden en municipaliteiten en zijn nu de bestuurlijke laag met de meeste bevoegdheden, zij staan in voor het basis- en middelbaar onderwijs, toerisme, infrastructuur, ruimtelijke planning, cultuur... Rodova is onderverdeeld in 135 districten, met als leider van de uitvoerende macht de Districtscommissaris (komisère viDistrikte), die de leiding heeft over enkele districtslegaten, met als wetgevende macht de Districstvergadering (heSerod viDistrikte) en als rechterlijke macht de Districtsrechtbanken. Dit is de laagste onderverdeling van rechtbanken. Daaronder zitten dan weer de municipaliteiten (hoMunisipalitihe) die overeenkomen met de Nederlandse gemeenten. De municipaliteiten bezitten sinds 1999 niet veel macht meer, en zijn vooral belangrijk als platform tussen de burger en de regering. De leider van een municipaliteit heet een burgemeester (mèjor), de rest van de uitvoerende macht zijn de schepenen en de wetgevende macht is de Municipaliteitsvergadering (heSerod viMunisipalitihe).

Lijst van Rodovaanse prefecturen

Geschiedenis

Geschiedenis van Rodova

Politiek

heSerod vihAligu

De heSerod vihAligu (Vergardering der Vertegenwoordigers) is het parlement van Rodova. Het is de hoogste wetgevende macht van het land, en bestaat uit 175 zetels, die elk 175 kiesdistricten vertegenwoordigen. Iedere zetel wordt verdeeld volgens het systeem van 'winner-takes-it-all', de kandidaat met het hoogste aantal stemmen in een bepaald kiesdistrict krijgt de zetel van dat kiesdistrict. Er zijn op dit moment 6 politieke partijen vertegenwoordigd in het parlement, samen met 3 onafhankelijke parlementsleden. De huidige regering onder leiding van President Luokeda Sirvavizele is een minderheidsregering gevormd door de 'Nieuwe Vrijhijdspartij' en de partij 'Verenigd Centrum'. Zij krijgen vaak gedoogsteun van de drie onafhankelijke parlementsleden en van de partij 'Vrij Rodova'.

Partij Aantal Zetels
Nieuwe Vrijheidspartij 71
Democratische Coalitie voor Verandering 35
Partij voor Naherbuz 30
Sociaaldemocratische Partij van Rodova 21
Verenigd Centrum 13
Vrij Rodova 2
Onafhankelijken 3

Politieke Partijen

Nieuwe Vrijheidspartij - Deze partij is de ideologische opvolger van de Vrijheidspartij en ontstond als een fusie van verschillende rechtse partijen in de jaren ’80. De partij veroverde de macht in het parlement in 1995 en levert sinds 1998 de president. De partij is rechts-conservatief en nationalistisch. De NVP zorgde voor een verregaande denationalisering en deregulering van de Rodovaanse economie, voor een centralisatie van het bestuur en voor betere betrekkingen met de VS en met Atrocaea. De partij heeft 71 zetels in het parlement.

Democratische Coalitie voor Verandering – De DCV is opgericht in 2008 als tegenwicht op de dominantie van de NVP. Het is een coalitie van verschillende kleinere centrumlinkse partijen, waaronder de Partij voor de Toekomst van Rodova en de Democratische Partij van Rodova. De partij is vooral populair in armere regio’s en in delen van Palege. De partij heeft 35 zetels in het parlement.

Partij voor Naherbuzo – De PVN is een partij die werd opgericht in 1989 om de belangen van Naherbuzo te verdedigen. Aanvankelijk was het een eerder kleine, linkse, regionalistische partij, maar gaandeweg groeide de partij en schoof ze meer op naar het centrum. De PVN is tegen de bestuurlijke herindeling van 1999 en wil van Rodova een federatie maken met Naherbuz als autonome deelstaat. De partij heeft 30 zetels in het parlement.

Sociaaldemocratische Partij van Rodova – De SDPR beschouwt zich als de rechtstreekse nazaat van de Rodovaanse Arbeiderspartij en is voornamelijk populair in arme, achtergestelde regio’s. De partij is radicaal tegen de huidige regering en klaagde al verschillende malen over censuur, discriminatie en politiegeweld tegen haar. De partij heeft 21 zetels in het parlement.

Verenigd Centrum – Deze gematigde partij zit in een regering samen met de NVP. De partij is voornamelijk populair bij de middenklasse en is ook redelijk conservatief. De partij heeft momenteel 13 zetels in het parlement.

Vrij Rodova – Een nationalistische, extreemrechtse partij die Rodova wil bevrijden van buitenlandse invloeden. De partij hecht veel belang aan de ‘nationale geschiedenis en cultuur’ en wil grote tewerkstellingsprogramma’s. De partij is heel conservatief en op economisch vlak redelijk links. Momenteel zijn er 2 parlementariërs van VR.

Onafhankelijken - Naast alle partijgebonden parlementsleden van de politieke partijen zijn er ook nog drie onafhankelijken die zich niet met een politieke partij wensen te associëren, zij geven meestal gedoogsteun aan de huidige regering.

Economie

Algemeen

Rodova heeft in zijn recente geschiedenis heel wat transformaties op economisch en politiek vlak doorgemaakt. In de koloniale periode stond de economie van het land volledig in het teken van de productie van grondstoffen en halffabrikaten voor het moederland. Door de grote afstand naar Frankrijk industrialiseerden de kolonisatoren het land voor een stuk, om zo de kolonisatie te vergemakkelijken en om de kolonie en de kolonisten te voorzien van werk en goederen. De mijnbouw was de belangrijkste economische sector, deze werd volledig beheerd door de kolonisatoren, de Rodovaanse bevolking werd enkel ingezet als arbeiders. Deze mijnen werden ook enkele jaren na de onafhankelijkheid geëxploiteerd door de Fransen, een van de voorwaarden van de vredesverdragen, een periode die door de Rodovanen werd aangegrepen om de nodige knowhow op te doen om ze te gaan beheren. De jaren na de onafhankelijkheidsoorlog en de annexatie van Vozalgadaho worden gekenmerkt door sterke groei van de economie, maar ook door grote afhankelijkheid. De mijnbouwsector werd genationaliseerd en daarop werden licenties verkocht aan voornamelijk Amerikaanse bedrijven. Op Tebuzo vond een grootschalige uitbreiding plaats van het aantal plantages, voornamelijk soja, tabak, suikerriet en citrusvruchten werden op grote schaal verbouwd door bedrijven uit het Westen. De industrialisatie werd voortgezet en hierbij werd er meer gefocust op zware industrie, de staalindustrie werd gepromoot rondom Vozulko en Luzpa, de chemische industrie zette zijn eerste stappen in de jaren zestig in de havens van Haste en Pojar.

De grote bevolkingsgroei zorgde echter voor een groot tekort aan scholen en werk, en de economische groei kwam slechts een kleine elite ten goede, grote delen van het land bleven verstoken van elektriciteit en stromend water. De woede keerde zich vooral tegen de Amerikaanse multinationals, die aan het eind van de jaren zestig 46% van de Rodovaanse grond in handen hadden en voor 75% van de export zorgden. Hierop won een sterk nationalistische en populistische beweging de verkiezingen, die alle grond en industrie nationaliseerde en een vijandige houding aannam tegenover de VS. Het nieuwe bewind voerde een protectionistische, op het socialisme geïnspireerde economische politiek, waarbij binnenlandse consumptie werd aangemoedigd en de productiefaciliteiten in handen kwamen van de staat of van coöperaties.

Dit beleid faalde jammerlijk, het land kende strenge economische embargo's van de VS, Atrocaea en Chili, drie belangrijke handelspartners. Rodova kende een tekort aan petroleum, waardoor het gebruik van steenkool, dat wél op grote schaal voorhanden is in het land, werd bevorderd. De prille Rodovaanse toeristische industrie viel stil door de vijandige houding tegenover de VS, en de grote plantages in het land konden hun producten niet meer kwijt. Vanaf het midden van de jaren '80 voerde de, toen nog socialistische regering, langzaamaan economische hervormingen door naar het voorbeeld van China. Het lang werd nooit een volwaardige communistische economie, privébezit van kleine en middelgrote bedrijven was nog steeds toegestaan. Na verloop van tijd werden verschillende grote staatsbedrijven opgesplitst en verkocht, buitenlandse bedrijven mochten, eerst in samenwerking met Rodovaanse bedrijven, later zelfstandig, afdelingen opstarten in het land. Rodova presenteerde zich als een lagelonenland met een goede infrastructuur en een afzetmarkt met potentieel. Na politieke verschuivingen de jaren 90 werden de hervormingen radicaler en voerde het land plots een heel liberale politiek. Vrijhandelsakkoorden werden afgesloten met enkele belangrijke handelspartners, wat voor een deel funest was voor lokale ondernemingen. Het land profileert zich steeds meer als een toeristische bestemming van formaat, met een mild klimaat een maagdelijke stranden. De laatste jaren zet de Rodovaanse regering steeds meer in op de hoogtechnologische industrie en het minder afhankelijk worden van de uitvoer van eenvoudige exportgoederen.

Land- en Mijnbouw

De landbouw verschilt sterk van regio tot regio. Op Tebuzo bestaat de primaire sector voornamelijk uit grote plantages voor voornamelijk soja, suiker en katoen. Men verbouwt er ook Tahi, het basisvoedsel van de Rodovaanse keuken. Op de hellingen van het Tebuzisch gebergte wordt er ook thee verbouwd, dit maakt Rodova tot de grootste thee-exporteur van de Pacific. Op Naherbuzo is er meer akkerbouw en veeteelt aanwezig, Naherbuzo staat garant voor 45% van de totale vleesproductie van het land. In het noorden zijn ook enkele plantages te vinden, voornamelijk tabak en katoen wordt daar geteeld. West- en Zuidwest-Naherbuzo is heel geschikt voor het verbouwen van tahiwortel en rijst, het zuiden wordt dan weer gedomineerd door maïsteelt voor de export. De vulkanische grond maakt Naherbuzo heel vruchtbaar, maar in Centraal-Naherbuzo is gewassen verbouwen door de hoogte en de droogte moeilijker, daar wordt voornamelijk aan veeteelt gedaan. De teelt van runderen en varkens vormen een substantieel deel van de plaatselijke economie. De belangrijkste economische tak op Naherbuzo is echter de ontginning van verschillende natuurlijke grondstoffen daar. Het eiland is rijk aan zilver, koper en goud, en bevat substantiële hoeveelheden zwavel en bauxiet. De mijnbouw werd er voornamelijk gestimuleerd tijdens de Franse periode, en is na een tijd van nationalisering nu weer grotendeels in handen van buitenlandse multinationals. Het belangrijkste mijnbouwbedrijf blijft er wel Husero Mining, een onderdeel van Husero Industries, het grootste bedrijf van Rodova.

Vozalgadaho ligt erg afgelegen ten opzicht van de rest van het land en is erg dunbevolkt. De economie van deze prefectuur is dan ook erg gericht op handel met Atrocaea. Vozalgadaho bevat heel wat bodemschatten die onontbeerlijk zijn om de Rodovaanse economie draaiende te houden. Zowat 75% van Rodova's steenkool komt uit Vozalgadaho, steenkool is verantwoordelijk voor 87% van de landelijke elektriciteitsproductie. Het gebied bevat grote voorraden uranium, wat Rodova tot een strategisch belangrijke partner van de VS en later de USSR maakte. Vozalgadaho is ook verantwoordelijk voor 50% van de nationale koperproductie, 95% van de nationale zinkproductie, 60% van de loodproductie en 100% van de goudproductie. De bodemrijkdom was de belangrijkste reden voor Franrkrijk om vast te blijven houden aan het gebied, en heeft al enkele kleinere conflicten met Atrocaea opgeleverd. De grootste landbouwsectoren in Vozalgadaho zijn de bosbouw, het verbouwen van graan en aardappelen en de veeteelt, die in het zuiden zijn belangrijkste basis heeft.

De Visserij is de op twee na grootste economische tak van het land en is de belangrijkste werkgever op de kleinere eilanden van de Rodovaanse Archipel. In zowat heel het land is de visserij van erg groot belang en de export van vis zorgt voor zo'n 15% van de nationale export. Ook in Rodova zelf is vis een erg belangrijk onderdeel van het menu.

Industrie

Industrie is in Rodova voornamelijk geconcentreerd in enkele grote stedelijk regio's. De omgeving van de hoofdstad, inclusief steden als Vuhazka, Psohelo en Telorm is dé belangrijkste industriële regio van het land, met als kernen de havens van Haste en Bunduka. De belangrijkste industrietakken daar zijn de textielindustrie, de auto-industrie, de voedselverwerkingsindustrie en de machinebouw. Deze vinden we ook terug aan de west- en zuidkust van het eiland. Pojar, ook een grote havenstad, is dan weer het centrum van de nationale glas- en chemische industrie. Textielproductie vindt men ook terug rondom Luzpa.

Op Naherbuzo is voornamelijk de voedselverwerkingsindustrie sterk aanwezig. De aanwezigheid van veeteelt, akkerbouw en visserij zorgden voor de uitbouw van heel wat conservenfabrieken en zelfs grote voedselketens. De belangrijkste fabrieken zijn gevestigd nabij Hòsgo, Kaloga en Èsgo.

De industrie in Vozalgadaho is erg gericht op de mijnbouw daar, de industrie nodig voor het verwerken van de belangrijkste ruwe ertsen tot halffabrikaten is er aanwezig, al wordt het ruwe erts meestal gewoon geëxporteerd naar Tebuzo of Atrocaea. Houtverwerkingsbedrijven en fabrieken die vlees verwerken vormen een belanrijk deel van de overige industrie.

Dienstensector

In Rodova is de landbouw en industrie nog steeds heel belangrijk, maar door de toenemende automatisatie is vooral de eerste erg gekrompen tegenover vroeger. Terwijl de werkgelegenheid in de industrie door de groei van die sector redelijk stabiel blijft en zelfs licht stijgt, is het aantal arbeiders in de landbouw sterk afgenomen. De dienstensector is al jaren de grootste werkgever in het land, en deze groeit ook licht. Het grootste probleem is de sterke groei van de onofficiële diensten, heel wat winkels, restaurantjes, verkopers en leveringsdiensten bestaan officieel niet en werken in het zwart. De laatste jaren probeert de overheid hier werk van te maken en bouwt het land een beleid uit rond fiscale fraude, maar dit staat nog lang niet op punt. Zo is bijvoorbeeld bijna elke taxi in Palege niet geregistreerd. De transport- en bouwsector groeien sterk op Tebuzo, de hoofdstad groeit nog sterk en heeft nood aan extra woningen, winkelcentra, kantoren, bedrijventerreinen... In andere delen van het land is de lokale middenstand dan weer bedreigd, heel wat kleine dorpen lopen leeg en dit gaat gepaard met de teloorgang van de lokale fruit- en groentenmarkt, de kruidenier... De komst van grote supermarkten heeft hetzelfde effect in kleine en middelgrote steden waar ook gespecialiseerde winkels zoals elektronicazaken en kledingwinkels over de kop gaan. Dit wordt de 'veramerikanisering' van de economie genoemd.

Overheid

Rodova had in de jaren 70 en 80 een heel groot overheidsapparaat. Onder het socialistische regime werd het ambtenarenapparaat sterk uitgebreid, net als het aantal scholen, politiekorpsen, militairen, postbodes... Dit heeft gezorgd voor een stijging van de staatsschuld. De laatste tijd probeert het huidige ultraliberale regime hier een eind aan te maken door bijvoorbeeld het leger in te krimpen, heel wat verschillende administratieve taken te laten uitvoeren door dezelfde ambtenaar en door het systeem van sociale zekerheid in het land af te bouwen. Werken voor de overheid was lange tijd erg prestigieus en werd gezien als een garantie voor een goed leven, maar sinds de jaren negentig gingen de lonen drastisch omlaag. Dit leidde tot heel wat protesten, maar een groot deel van de Rodovanen die niet voor de overheid werkten steunden dit ten volle. Deze besparingen hebben wel geleid tot een verslechtering van de gezondheidszorg, ook is het onderwijsniveau nog steeds erg slecht en roepen heel wat economen op tot investeringen om een beter basis-, secundair en hoger onderwijs te bekomen.

Cultuur

Media

Televisie (Televisi)

Rodova kent voornamelijk regionale televisiestations. Sinds 1995 is commerciële televisie in het land toegestaan, daarvoor had de staatsomroep KHRR met TVRodova een monopolie. Het grootste televisienetwerk van het land is Rosat, dat 16 plaatselijke televisiezenders met dezelfde naam omvat. Het netwerk werd opgericht in 1995 door de zakenman Gudeó Bilahi. De televisiestations van het netwerk hebben een grotendeels gelijklopende programmatie, aangevuld met regionale programma's. Rosat heeft ook nog de zusterzenders Rosat2 met voornamelijk buitenlandse programma's (Mexicaanse soaps etc), Rosat iZaraho met voornamelijk nieuws, sport en duidingsprogramma's, Rosat hoKorega, een lifestyle en entertainment kanaal en Rosat Vipiha met kinderprogramma's. Deze zenders worden centraal uitgezonden in Palege en hebben geen regionale varianten. De grootste concurrent is Giha TV, wat letterlijk vertaald kan worden als 'Ontstpanning tv' en dit is ook een televisienetwerk. Giha TV opereert enkel op de Rodovaanse archipel met 10 stations, maar heeft wel Votele als zender in Vozalgadaho. Daarnaast heeft Giha TV nog het populaire tv-station voor jongeren, BAMTV, het sportstation Giha Pazuka en de vrouwenzender 'Style' als zusterzenders. Rodova heeft ook nog een staatsomroep (KHRR) die voornamelijk als spreekbuis dient voor de regering. RTV1 is voornamelijk voor nieuws en duiding bedoeld, vermengd met documentaires. RTV2 wordt dan weer gebruikt voor kunst en cultuur, en als spreekbuis voor de regionale overheden. De staatsomroep is onder invloed van de regeringspartij NVP nogal ingekrompen. Daarnaast wordt er in Rodova voornamelijk gekeken naar regionale en lokale televisiezenders, deze trekken het gros van de kijkers. Op Vozalgadaho is er ook nog de Franstalige televisiezender TéléVoix, met TéléVézule voor de franstaligen in Vozulko. Deze is onderdeel van La Voix Média, maar krijgt veel concurrentie van Franstalige zenders uit Terrefroide in Atrocaea.

Radio (Radió)

Net als televisie zijn de meeste radiozenders in Rodova regionaal of lokaal. De grootste radiozender van het land is dan ook kiPalegeha, wat 'Ons Palege' betekent en die goed beluisterd wordt in de hoofdstad. De KHRR heeft wel de zender Rodova 1 (vroeger KRR -'Landelijke Radiozender'), dit is een radiostation dat landelijk uitzendt en dient als spreekbuis voor de regering. In Vozalgadaho worden de Franstaligen bediend door La Voix Radio van La Voix Média of door het radionetwerk van Étoile FM. Over het algemeen is de radio niet zo populair in Rodova.

Kranten (Gazèteho)

Net zoals radio en tv zijn ook de kranten voornamelijk lokaal of regionaal. Iedere stad en streek heeft wel een of meerdere regionale dagbladen die meestal ook landelijk nieuws bevatten. Er zijn op nationaal niveau slechts vier grote dagbladen: Het Landelijk Dagblad, dat bekendstaat als regeringsgezind, Rodova Vandaag, dat een meer kritische houding aanneemt tegenover de regering, De Archipel en de Wereld, een eerder conservatieve krant en De Bode van de Pacific, die jongste van de vier die veel wordt gelezen op Naherbuz wegens de regionalistische toon. De enige Franstalige krant is La Voix de la Vézalgade van La Voix Média.

Internet (Internète)

Het internet wordt in Rodova verstrekt door slechts drie kabelmaatschappijen, Rodotel, Husero Telekom en Pasifikom. Daarnaast zijn er nog een stuk of zes mobiele telecombedrijven die wel mobiel internet aanbieden. Zowat 71.5 op de honderd inwoners heeft een internetconnectie, waarmee het land op de 45e plaats staat wereldwijd. Populaire nieuwssites zijn rodova24.rv, ekuli.rv en rosatizareho.rv. De huidige regering wil het internetgebruik wel stimuleren door bijvoorbeeld elektronica goedkoper te maken en maatschappijen subsidies te geven voor het uitbouwen van hun 3G-netwerk in rurale gebieden, wat ertoe leidt dat je op sommige plaatsen wel mobiel internet maar geen bereik hebt van gsm-masten.

Verkeer en Vervoer

Weg

De auto is aan het opkomen in Rodova, voornamelijk dan goedkopere Japanse modellen. Lange tijd was het bijna onmogelijk voor de gemiddelde Rodovaan om een auto te kopen, wat dan ook resulteerde in een groot aantal brommers op de weg, maar nu er een middenklasse ontstaat, voornamelijk in de steden begint het wagenpark van het land sterk te groeien, wat ook zijn invloed heeft op het verkeer, al zijn er nog steeds heel veel brommers op de weg en groeit ook het aantal brommers en scooters. De staat van de wegen in Rodova verschilt sterk van regio tot regio. De snelwegen en belangrijke doorgaande wegen zijn in handen van het Nationaal Bureau voor Wegen en Spoorwegen, maar de meeste wegen zijn in handen van de districten, waarvan de een al wat meer besteedt aan onderhoud dan de andere. In Rodova onderscheidt men drie wegtypen, die elk sterk kunnen verschillen qua onderhoud, staat van de weg, uitbouw en belang. Het land kent een algemene maximumsnelheid van 110 kilometer per uur, het is aan de Districten om te bepalen of en waar deze eventueel verlaagd moet worden.

Het land kent een relatief klein netwerk van tolplichtige snelwegen, Tulvejeho geheten, of op Vozalgadaho soms ook wel Otorutaho. Deze snelwegen vindt men voornamelijk op Tebuzo en zijn over het algemeen goed tot zeer goed uitgebouwd en vormen de snelste manier om het eiland te doorkruisen. Ze hebben altijd een middenberm, op de meeste plaatsen een pechstrook, ongelijkvloerse kruisingen en minstens twee rijstroken per richting. De eerste Tulveje werd aangelegd in 1967 met Amerikaanse hulp en ging van Palege naar Telorm en maakt tegenwoordig deel uit van de Snelwegen 11 en 1. De bouw van snelwegen ging door aan een gestaag tempo tot 1979 en werd pas weer hervat in 1993. Vandaag de dag zijn er nog enkele grote snelwegprojecten in aanbouw zoals de aanleg van Snelweg 21 naar Zuvele, het doortrekken van Snelweg 6 naar Rizuva, van Snelweg 1 naar Pojar en naar Psohelo, de bouw van een Zuidelijke Ringweg om Palege, het doortrekken van Snelweg 5 naar Bòlge Vistoka en de bouw van Snelweg 8 tussen Vozulko en Jagu. Veel van deze projecten zijn al jaren in aanleg maar wanbeheer, corruptie en financiële problemen wegens besparingen hebben ervoor gezorgd dat ze ernstige vertraging hebben opgelopen, ondanks hun grote belang voor de Rodovaanse economie.

Naast de Tulvejeho heeft het Nationale Bureau voor Wegen en Spoorwegen ook nog de Nationale Wegen of Hajvejeho in haar beheer. Deze wegen zijn meestal de belangrijkste doorgaande wegen in een regio en verbinden verschillende gebieden met elkaar. Deze wegen zijn nooit tolplichtig en verschillen sterk qua uitbouw en functie. Zo zijn sommige Hajvejeho uitgebouwd zoals snel- of expreswegen hier met een middenberm, twee rijstroken per richting en ongelijkvloerse kruisingen, andere zijn dan eerder autowegen met bijvoorbeeld wel ongelijkvloerse kruisingen maar geen middenberm of pechstrook, nog andere zijn gewoon secundaire wegen zonder middenberm en met gelijkvloerse kruisingen en dorpspassages. Deze wegen zijn vaak slecht onderhouden en erg druk. Enkele moeten op termijn vervangen worden door een Tulveje, maar dat lijkt in de meeste gevallen verre toekomstmuziek.

De derde wegcategorie is die van de Rutaho viDistrikte, die zijn in het beheer van het District, het op een na laagste administratieve niveau van het land. Wat voor een weg dit is kan sterk verschillen, sommige zijn zoals westerse expreswegen, andere zijn belangrijke doorgaande secundaire wegen en sommige zijn bergwegeltjes of straten in een woonwijk. De staat van deze wegen verschilt sterk per district, dit hangt af van hoe welvarend een district is. In het algemeen kan gezegd worden dat men slechte wegen tegenkomt op Naherbuz, Vozalgdaho en de meeste kleinere eilanden en goede op Tebuzo.

Een belangrijke opmerking is dat de wegcategorie los staat van de maximumsnelheid, zo geldt op elke weg de maximumsnelheid van 110 km/u, behalve als deze verlaagd is. Het instellen van een maximumsnelheid is de verantwoordelijkheid van het district, maar gebeurt op Nationale en Tolwegen wel in overleg met het Nationaal Bureau voor Wegen en Spoorwegen. Vaak staat er aan het begin van een Snelwegachtige weg een bord met een hoop verboden zoals wandelen of stoppen op de weg, dit is namelijk niet automatisch verbonden aan de wegcategorie.

Spoor

De spoorwegen zijn heel belangrijk in Rodova, omdat de trein door het socialistische bewind (1971-1994) werd gezien als het volksvervoersmiddel bij uitstek. De auto werd verguisd als een voertuig van de bourgeoisie en de rijke buitenlanders (lees Amerikanen) en men probeerde het volk dan ook zo veel mogelijk met de trein te laten reizen. Het spoorwegnet werd sterk uitgebreid en treinkaartjes werden goedkoop gehouden. In 1972 werden alle regionale spoorwegmaatschappijen samengebracht in de Hosèrvadile viGosa viFèrehi Rahediraó (HGFR) -de Landelijke Spoorwegmaatschappij. Het land stimuleerde ook het goederenvervoer per trein en steunde op zijn redelijk grote voorraad steenkool. Stoomtreinen rijden op enkele afgelegen lijnen nog altijd rond in Rodova.

Vandaag de dag bestaat de HGFR niet meer. De maatschappij werd in 1999 opgesplitst, omdat spoorwegen een Prefecturale bevoegdheid werd. Zo kreeg elke prefectuur zijn eigen spoorwegmaatschappij (al gingen de drie prefecturen op Tebuzo samenwerken en kreeg het eiland zo een grote maatschappij), met dan ook nog eens een aparte maatschappij voor het grote netwerk van forensentreinen in en rond Palege. De spoorwegen lijden erg onder een gebrek aan investeringen en onderhoud door besparingen, zo is een een gebrek aan modern materieel en zijn enkele lijnen buiten dienst gesteld omdat ze te onveilig waren wegens gebrekkig onderhoud. Ook moeten ze het afleggen tegen de concurrentie van het vliegtuig op lange afstanden en van de bus op kortere afstanden, al lijkt de bus nog steeds niet veel voet aan de grond te krijgen in Rodova door de erg lage prijs van treinkaartjes. Toch zijn de Rodovaanse Spoorwegen ook nu nog een snel en comfortabel transportmiddel in het land, zeker op Tebuzo.

Water

Veerverbindingen zijn van levensbelang voor Rodova door de grote hoeveelheden bewoonde eilanden die het land telt. Ook de veerdiensten werden in 1972 samengebracht in een overkoepelend staatsbedrijf, de Hosèrvadile vihÒsteho lehEsgihe Rahediraó (HÒER) -Landelijke Verbindingsschepenorganisatie, maar dat bestaat sinds 1999 niet meer toen veerboten een prefecturale aangelegenheid werden. Het land telt tientallen ferrylijnen, de meeste worden ook minstens één keer per dag met een autoveer bevaren. De langste veerlijn is die van Haste nabij Palege naar Vozulko in Vozalgadaho, een afstand van zo'n 1675 km. Deze autoveerboot vertrekt tweemaal per dag (een keer in de namiddag en een keer laat op de avond) en vaart dan de hele nacht een een stuk van de dag en heeft een casino, een restaurant, twee bars, verschillende winkels, een bioscoop en een discotheek aan boord.

Naast de verschillende binnenlandse veerlijnen tussen de eilanden van de Rodovaanse Archipel en tussen Vozalgadaho en enkele eilanden zijn er ook nog internationale veren. Deze varen vanuit Vozulko en Seloka in Vozalgadaho naar Carthago (Kartago) op Salvia in Atrocaea, een afstand van zo'n 400 km, deze autoveren varen twee keer per dag uit. Ook is er een veerlijn van Jagu naar Marinella in Veneto Novo en een veerboot vanuit Zarege naar het eiland Saint-Hugues in Terrefroide. Deze varen een keer per dag uit.

Lucht

Door de vele eilanden is er ook een sterk ontwikkelde luchtvaartsector in het land, die zorgt voor snelle en relatief goedkope verbindingen met de grote eilanden. Zo behoort de verbinding Palege-Hòsgo, een vlucht van zo'n 45 minuten, tot de drukste van de Pacific. Ook is de luchthaven van Palege (Nogoka viPalega) de thuisbasis en belangrijkste hub van de nationale luchtvaartmaatschappij, Rodovaero. De nationale luchtvaartmaatschappij werd opgericht in 1950 na de onafhankelijkheid. De maatschappij, oorspronkelijk Transeporteha gaNogi viRodova (TNR-Rodovan Airlines) geheten, groeide snel en verzorgde al snel vluchten naar Atrocaea, Chili, Australië en de VS. De maatschappij werd in 1968 Rodovaero gedoopt. Rodovaero is de op een na grootste luchtvaartmaatschappij van de Pacific en heeft naast haar hoofdhub in Palege nog kleinere hubs in Vozulko, Acte, Kulm en Honolulu. Vozalgadaho richtte als toen nog onafhankelijke staat in 1955 haar eigen luchtvaartmaatschappij op, Air Vozalgadho/Air Vézalgade, deze maatschappij bestaat vandaag nog onder de naam Vozalair en heeft Vozulko als haar thuisbasis, ze opereert voornamelijk als lagekostenmaatschappij. Andere belangrijke luchtvaartmaatschappijen in Rodova zijn de lagekostenmaatschappijen Palege Airlines, Pacific Air, Pasiro Airways en Atravia.


Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas