Qĭqaotj-Kykawc

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De hoofdstad van Sambekistan is (Sambeeks:) Qĭqaotj (, uitspraak /qɪqa'otj/) of (Maxĩn-Wacamakalit:) Kykawc (, /ki'kau̯tʃ/), gelegen aan het meer Urpjtovaqt Old / Umytĩlqax. Oorspronkelijk een handelsplaats van gemiddelde omvang werd Qĭqaotj-Kykawc in 7306 door koning Kalalit VI gebombardeerd tot nieuwe hoofdstad van Sambekistan. Sinds het land na het Congres van Mistel in twee Gouwen werd ingedeeld, doet de stad tevens dienst als hoofdstad van die twee Gouwen.

Geografie en bestuurlijke indeling

Qĭqaotj-Kykawc ligt aan de zuidelijke oever van het meer Urpjtovaqt Old / Umytĩlqax. Door het stadscentrum stroomt de beek Teqmĭsjn / Tekmyxyn. De stad maakt formeel deel uit van drie Kantons: Urpjtova, Oa (Sambeekse Gouw) en Cunnytepy (Oostgouw), waarvan de grenzen samenkomen op de Grote Markt (SB: Qĕnjz Broqtŏpws, MW: Kastello). De stad bestuurt zich echter grotendeels zelf en de Kantons hebben beperkte bevoegdheden. Iets minder dan de helft van de stad ligt in de Sambeekse Gouw; de rest in de Oostgouw. Vooral het Oostgouwse deel heeft een groot agrarisch achterland dat de stad van voedsel voorziet. In dit achterland ligt ook het buitenpaleis van de koninklijke familie dat sinds 7439 in aanbouw is.

Noemenswaardige gebouwen

Het koninklijk slot dat in de 74e eeuw midden in het stadscentrum gebouwd werd, is een haast onverwoestbaar, groot, stenen gedrocht dat de woonachtigen goed beschermd tegen inkijk van buitenaf. De Koning-Stadhouder is echter bezig buiten de stad een paleis aan te leggen dat meer allure heeft en pracht en praal uitstraalt.

Het stadhuis uit de 72e eeuw (in opvolgende eeuwen gaandeweg uitgebreid en verfraaid) heeft de oorlogen van de afgelopen decennia wonderwel met slechts minimale schade doorstaan.

MEER INFORMATIE VOLGT

Flag of Tak Bestuurlijke indeling van Sambekistan Flag of Tak
Gouwen: Oostgouw (SB: Naatălj Qŭŭmtăjjqenjtes, WM: Ĩttelikumtajken), Sambeekse Gouw (SB: Sambeqqĭ Qŭŭmtăjjqenjtes, WM: Sampekkikumtajken)
Tuskschappen: Nisuurjt (SG), Qjejqe (SG) • Putinaten: Ajkos (OG), Vivilăq (SG) • Hertogdommen: Awmyl (OG), Kalto (OG), Wakaj (OG)
Kantons 2e categorie: Ĕmeroop (SG), Hĕŭpidt (SG), Hiliqjperte (SG), Olzaajd (SG), Soortqevinjdjăs (SG), Sŏvar-Luudiqm (SG), Sutinamy (OG), Talty (OG), Xotely (OG)
Kantons 3e categorie: Atolin (OG), Cunnytepy (OG), Jantaj (OG), Jsorbon (SG), Lustely (OG), Mala (OG), Maw (OG), Nely (OG), Oa (SG), Ojropaw (SG), Pala (OG), Qĕqqis (SG), Solakin (OG), Urpjtova (SG), Yjuky (OG)
Steden met meer dan 5000 inwoners: Atolin, Boqqas, Ĕrivem, Huurj-Qott, Jsorbon, Lustely, Mala, Puwajaty, Qĭqaotj-Kykawc, Qĭsqjne, Rjdŏŏd, Suumjqesta / Sumykista, Toqturmet, Xawcuk