Politiek van de republiek MAS

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Se.gif

Van 1968 (onafhankelijkheid van Groot-Brittannië) tot 1992 maakten Maysoran, Algheran en Shaoran tesamen met Mauritius deel uit van het Britse gemenebest. Het staatshoofd was koningin Elizabeth II, vertegenwoordigd door een gouverneur (in Port Louis). Op 14 maart 1992 scheidden Maysoran, Algheran en Shaoran zich af van Mauritius en vormden de zelfstandige republiek Maysoran, Algheran en Shaoran.

Het land is een parlementaire democratie (m.u.v. de periode tussen 1998 en 2000, toen er na een staatsgreep een militaire diktatuur heerste. De staatsgreep was het gevolg van een periode met politieke spanningen en rellen tussen de verschillende bevolkingsgroepen). De functie van de president was tot 1998 grotendeels ceremonieel, maar in de nieuwe grondwet van 2000 kreeg de president aanzienlijk meer macht. Het parlement telt 99 leden die iedere 5 jaar gekozen worden. Verkiezingen werden gehouden in 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 en in 2017. Tussen 1998 en 2002 had het parlement geen zitting. De huidige regering is een coalitie tussen RP en SPM.

Huidige president: Haseena Begum

Huidige minister-president: Salman Faruq

Huidige minister van buitenlandse zaken: John Golenge


De belangrijkste politieke partijen zijn:

  • Independence Party (IP), werd na 2002 omgedoopt in Republican Party (RP)
  • Party for National Renewal (PNR)
  • Socialist Peoples Movement (SPM)
  • Jamaat-e-Islami Maysoran, Algheran and Shaoran (JIMAS).


Staatshoofden sinds 1992

periode president partij
1992-1996 Virendra Kumar Independence Party (IP)
1996-1998 Rajnath Desai Independence Party (IP)
1998-2000 Muhammad Nuruddin militairdiktator
2000-2004 Muhammad Nuruddin Party for National Renewal (PNR)
2004-2008 Muhammad Nuruddin Party for National Renewal (PNR)
2008-2012 Muhammad Nuruddin Party for National Renewal (PNR)
2012-2016 Muhammad Nuruddin Party for National Renewal (PNR)
2016-2020 Oliver Keridavian Party for National Renewal (PNR)
2020 Arjun Bhattacharya interim president juni-augustus
2020- Haseena Begum


Zetelverdeling in het parlement

partij 1992 1997 2002 2007 2012 2017
PNR x x 51 45 44 36
IP 46 44 x x x x
RP x x 20 29 28 35
SPM 17 23 13 10 11 17
JIMAS 31 28 12 12 13 9
Onafh. kand. 5 4 3 3 3 2