Politiek in Afana

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De politiek in Afana bestaat uit 4 onderdelen: Het Uplekid, De Provincieraden, de Districtsradenen de Gemeenteraden, hierbij zijn de districten het belangrijkst. Er worden om de 4 jaar 2 soorten verkiezingen gehouden, de Districtsverkiezingen, en direct daarna de Gemeenteverkiezingen

Het Uplekid

Het Uplekid (Geen duidelijke vertaling, het betekent iets als: het overhuis, de regeringszetel, parlementsplaats of iets in die trant) bestaat uit 60 zetels, elke zetel staat voor een district. Waarbij de meerderheidspartij in dat district tijdens de verkiezingen niet alleen de districtsbaas maar ook de districtszetel in Het Uplekid vertegenwoordigd.

Hieronder de verdeling van de laatste verkiezingen:

Verkiezingsuitslagen 2014.png

Provincieraden

Elke provincie heeft een minister die is aangesteld door de meerderheidspartij binnen de districten van die provincie.

Districtsraden

De meerderheidspartij per district stelt een Delitèbes (Letterlijk: Districtsbaas) aan.

Gemeenteraden

De burgemeester van een gemeente wordt via de gemeenteverkiezingen democratisch verkozen.

Politieke Partijen

Alle politieke partijen die momenteel één of meerdere zetels bezitten in Het Uplekid:

Politieke partij Afbeelding Richting Ideologie Zetels
  Liberale en Democratische Partij
Liberag ew Demokrag Partav/
Union Libèrale et Démocratique/
Liberale und Demokratische Partei/
Libberal en Demokratteng Partäi

LDP.png Centrum-rechts Liberaal, democratisch en licht rechts Dabelov, Etiw-Enag, Fliddeng, Galda, Grobadlev, Jibèvli, Keledrov, Lams, Ledeor-Levig, Meag, Monbenau, Lestog, Ratiw, Refisag, Rurumi, Tarjalov, Tigun, Tupemi, Tuov, Ulès, Zodar
  Christelijke Fusiepartij
Gristig Fusalèpartav/
Parti du Fusion Chrétien/
Christliche Fusionpartei/
Chrëstlech Fusiepartäi

GRISTIG FUSALÈPARTAV.png Centrum Christelijk Asset-Eneled, Gravillain, Ible, Mettgort, Segim, Sinnaland-Noord, -Centraal en -Zuid, Sinnetraat, Rooffelaach, Traaffen
  GasAfana
LinksAfana/
GaucheAfana/
LinksAfana/
LënksAfana

GasAfana.png Links Sociaaldemocratisch, groene politiek Appéoux, Kurdbag, Nedsuw, Peterdats, Solalart
  Socialistische Partij
Sosalisèkig Partav/
Parti Socialiste/
Sozialistische Partei/
Soossiaalesseng Partäi

SP.png Centrum-links Sociaal-democratisch, socialistisch Ekenas, Finrag, Lovion, Iederfelde, Saguls, Varad, Wargeb
  Dier&Milieu
Terg&Miliuw/
Les Animaux et l'environnement/
Tiere und die Umwelt/
Diereng en Milëu

Terg&Miliuw.png Centrum-links Groene politiek Fosorim, Frodaberg, Negesiw, Rurummes Naturpaw, Torwes
  KAFA (Katholiek Afana)
Katolèkig Afana/
Afana Catholique/
Katholische Afana
Kaddoolichang Afana

KAFA.png Centrum-links Katholiek Biprov, Egeningen, Esdingerstadt, Relßich, Siark
  Partij voor de Jongeren
Partav rov te Derusav/
Parti pour les Jeunes/
Partei für die Jugendlichen/
Partäi voor den Joongrën

PrtD.png centrum-rechts Wetten positief voor jongeren Maillebourg, Tordat
  Stuw!
Blijf!/
Restez!/
Bleiben Sie!
Bläif!

STUW!.png Rechts Conservatief Nordstët
  Wij zijn Communistisch
Wi Nilev Communisig/
Nous sommes Communiste/
Wir sind Kommunistische
Wee Säin Koommunisengs

Wi Nilev Communisig.png Links Communisme, marxisme Korèluwug