Oreva

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Oreva (, voluit: 'Misalderij Oreva', Tynggamabob: Sovattsemisalkhatsgo, , Holgun: Hërvã) is de internationale, continue naam voor een gebied in het noord-noordoosten van Taratai dat in het verleden op gezette tijden uit meerdere landen bestond maar ook perioden van dominantie door het een of andere inheemse volk kende. Het grenst in het westen aan het Senkoldistische Rijk, in het zuiden aan Skuria, Meria, Misandria en Fatomia, en in het oosten aan Opper-Ulughe. Sinds 7450 is het land (opnieuw) verenigd.

Oreva
Sovattsemisalkhatsgo


Land in Taratai
Orevaflag.png
Planeet Durdaste
Werelddeel Taratai
Regio noord Amagome
Hoofdstad Ttsurevagha
Staatsvorm misalderij
Staatshoofd(en) Nggattsauwontepenggukuvisak
Oppervlakte t.b.d. km2
Inwonertal 368.596
Bevolkingsdichtheid t.b.d. inw./km2
Talen Tynggamabob, Tynggamajjyg, Biduli, Nantoka, Tynggamahuba, Opper-Ulughees, Misoons, Rgankand, etc.
Etnische groepen zie talen
Religies t.b.d.
Valuta diverse

Nieuws

Nieuws uit Oreva wordt (vooralsnog) gepubliceerd via de Osovattsepiserrughydendax, de 'Nieuwe Orevaanse Waarheden'.

Geografie en klimaat

De rivier in Óvoronggokh die stroomafwaarts bekend staat als de Zún, heet in het Rgankand Sohgot en in het Nantoka Sohkot̊.

(Meer informatie volgt)

Geschiedenis

Oreva was oorspronkelijk, net als het oostelijke buurland Opper-Ulughe een gebied waarin oorlogen tussen stammen de kaart geregeld van aanzien deden veranderen. De Tynggamabob waren (vaak) de dominante macht in de regio, maar nadat de stam der Nggur Neppollonak uit zijn midden verdreef, deze carrière maakte in het Misoonse leger en vervolgens de macht greep en de halve wereld veroverde, nam hij wraak op de Tynggamabob door nagenoeg alle mannen tussen tien en zestig jaar te ronselen voor zijn leger, waar ze als kanonnenvoer werden ingezet; nog geen tien van hen overleefden het.

Het Congres van Mistel van 7435 richtte het gebied op min of meer dezelfde manier in als het oostelijke buurland Opper-Ulughe met het oog op stabiliteit. Waar men er in Opper-Ulughe echter sindsdien in slaagde vreedzaam conflicten uit te praten, leidde onmin tussen de verschillende volkeren in Oreva nog hetzelfde jaar tot gewapend conflicten. Verschillende onafhankelijke staten stoken vervolgens de kop op, die geen lange levens beschoren waren.

De nu door vrouwen geregeerde Tynggamabob, die in eerste instantie de federatie als garantie voor hun veiligheid zagen, besloten na het zienderogen mislukken van deze federatie zelf het heft in handen te nemen en zich te trainen om de macht in Oreva te heroveren. Dit lukte wonderwel

 • 7435 - 7448 : Oreva. Federatie van (ten minste) dertien stammen. Stammen treden uit in 7436 (Vyrycche), 7437 (Huba, Rgankand, Nantoka), 7439 (Biduli), 7440 (Nggeit), 7444 (alle Tynggamabob), 7445 (Opper-Ulughezen); in 7448 omvatte oorspronkelijk Oreva alleen nog de Orevaanse Misonen en de Occhur; vervolgens werd het onderworpen door de Tynggamabob.
 • 7436 - 7441 : Vyrycche; in 7441 onderworpen door West-Oreva.
 • 7437 - 7450 : West-Oreva, bestaande uit Huba (behalve tussen 7441 en 7443), Rgankand en Nantoka. In 7450 onderworpen door de Tynggamabob.
 • 7439 - 7448 : Biduli; in 7448 onderworpen door de Tynggamabob.
 • 7440 - 7445 : Nggeit; in 7445 onderworpen door West-Oreva.
 • 7441 - 7443 : Huba; in 7443 opnieuw bij West-Oreva.
 • 7444 - 7450 : De Tynggamabob-stam Ólygh wordt ingelijfd bij West-Oreva. De Tynggamabob-stammen Kennygh en Nggur verenigen zich onder de Nggur-leidster Nggattsauwontepenggukuvisak en beginnen een veroveringsoorlog die West-Oreva uiteindelijk verliest.
 • 7445 - 7445 : Opper-Ulughezen; wilden zich bij Opper-Ulughe aansluiten; onderworpen door de Tynggamabob.
 • 7450 - heden : Nggattsauwontepenggukuvisak laat zich uitroepen tot 'misal' en hernoemt het nu door Tynggamabob beheerste gebied 'Oreva'.

Demografie

In Oreva wonen diverse volkeren, waaronder de Tynggamabob (verdeeld in de drie stammen Ólygh, Kennygh, Nggur), de Tynggamajjyg (Nggeit, Vyrycche, Occhur), de Tynggamahuba (Huba), de Biduli (Biduli), de Nantoka (Water-Nantoka, Land-Nantoka), Opper-Ulughezen, Misonen, en de Rgankand.

Steden

Referencearrow.png Hoofdartikel: Lijst van steden in Oreva

De vijf grootste plaatsen in Oreva zijn:

 • Nggeibejjyc (2333 inwoners)
 • Watal (1990)
 • Vyrmoby (1970)
 • Austucchestuc (1880)
 • T̊ytsuntac (1817)

Politiek

Sinds de machtsovername/verovering door Nggattsauwontepenggukuvisak, een zelfverklaarde misal ('legerleider') van de Tynggamabob, in 7450 is Oreva een zogeheten Misalderij (Misalkhatsgo). Nggattsauwontepenggukuvisak wordt in de regering van het land bijgestaan door de zogeheten Tekaranutts ofwel 'Vrouwenraad', die bestaat uit naaste familieleden of vertrouwelingen van de misal.

Bestuurlijke indeling

Oreva is (sinds 7450) verdeeld in twaalf Landerijen (Onggokhondax, enkelv. Nggokh). De indeling is opgelegd door de Tynggamabob en drukt minachting uit t.a.v. de andere volkeren. Zo betekent Moghenggokh (het hartland van de Tynggamabob) 'Moederland', terwijl Gopvanggokh te vertalen is als 'Land van Honden'. Het bestuur van de Landerijen is eveneens in handen van naaste familieleden of vertrouwelingen van Nggattsauwontepenggukuvisak, sommige van wie ook zitting hebben in de Tekaranutts.

Landerij hoofdstad bestuurder
Birrenggokh Khorottsistuk Ghoppevisak
Gheinggenggokh Ttsaperevuk Nggangusitsekuntunuvisak
Gopvanggokh Tucynggex Nggatsauwonollotunuvittsit
Hehettsenggokh Zomuc̊ipy/Somúkip Ghobokentevisak
Hóronggokh Orenggyteg/Orrenzitte Ghavaughughenggyt
Kattsanggokh Dazuhhus Ngganaronggenollonakavisak
Kenggejanggokh Giduk Gheghenggepengguk
Moghenggokh Ttsurevagha Ghubukhessevittsit
Óvoronggokh Zilga Nggirghwontepenggukuvisak
Pitanggokh Tycuttocutts Ghungusitsenollonak
Teiheranggokh Seittsemen Ghatunggesorukhat
Wertisenggokh Khabi Geghunggossevisak

Economie

Een groot deel van de Orevaanse economie is gebaseerd op ruilhandel. Een beperkt systeem met munten wordt daarnaast gebezigd, waarvan de Bólh de belangrijkste is.

Cultuur en maatschappij

Positie mannen en vrouwen

Hoewel Oreva voor de Grote Oorlogen een mannencultuur had, waar vrouwen slechts een ondergeschikte rol speelden, wordt Oreva thans geleid door een Tynggamabob vrouw en haar familie en vertrouwelingen. Doordat veruit de meeste Tynggamabob mannen de oorlog niet overleefden zagen de Tynggamabob vrouwen zich genoodzaakt zelf het heft in handen te nemen. De positie van de vrouw is hierdoor in Oreva sterk verbeterd, hoewel de meeste verbeteringen alleen voor Tynggamabob vrouwen gelden. De weinige vruchtbare Tynggamabob mannen die zijn teruggekeerd, worden gevangen gehouden en staan ter beschikking van de hoger geplaatste vrouwen om het voortbestaan van de stam veilig te stellen; lager geplaatste Tynggamabob vrouwen moeten genoegen nemen met mannen uit andere stammen (waarbij niet altijd gekeken wordt of een man wellicht al in zijn eigen stam getrouwd is, hetgeen de nodige huwelijksproblemen in andere stammen teweeg brengt).

Religies

In (plaats te bepalen) bevindt zich een grote ruïne dat in feite een restant is van een heiligdom van de oerreligie van Taratai, maar dat door diverse huidige religies om uiteenlopende redenen als belangrijk wordt beschouwd, wat de nodige elkaar niet per se vriendschappelijk gezinde meuten pelgrims tot gevolg heeft.

Sjamanisme

Het merendeel van de inwoners van Oreva hangt een vorm van sjamanisme aan. De Tynggamabob geloven dat de mythische Oersjamaan Nókhtsunggeinggeghughenggyt in een ver en grijs verleden in of nabij Ttsurevagha 'door de Zonnen verschroeid' zou zijn, en vinden die plaats mede om die reden belangrijk.

Naamgeving

Vanwege de etnische verscheidenheid van Oreva zijn er uiteenlopende naamgevingsconventies.

Tynggamabob en Tynggamajjyg

De Tynggamabob en de Tynggamajjyg hebben doorgaans een naam, die echter bestaat uit drie elementen voor mannen en vier elementen voor vrouwen: een geslachtsaanduiding (er zijn variaties voor niet-volwassen mannnen, voor volwassen mannen, voor niet-volwassen vrouwen, voor ongetrouwde volwassen vrouwen, voor getrouwde volwassen vrouwen, voor weduwen en voor weduwnaars) de eigen naam, de naam van de clan waarin een man is geboren en waarin een vrouw is ingehuwelijkt en (in het geval van een vrouw) de naam van haar oorspronkelijke clan.