Onderwijs in Kwang Yung

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Het onderwijssysteem van Kwang Yung is gebaseerd op dat van Schellingen, maar hier en daar vereenvoudigd of op andere wijze aangepast aan lokale behoeftes. Er is onderwijsplicht van 6 tot 17 jaar voor jongens, en van 6 tot 12 jaar voor meisjes. Kwang Yung heeft één universiteit. Vanouds vervolgen veel scholieren hun opleiding in Schellingen.

(inleiding toe te voegen)

(deze pagina is in aanbouw)


onderwijsplicht, schooljaar, definities

Met betrekking tot onderwijs wordt de leeftijd van een kind gedefinieerd als het schooljaar waarin het kind die leeftijd bereikt. Dat wil zeggen: als een kind in juni 2015 8 wordt, dan geldt dat kind gedurende het gehele schooljaar 2014-2015 als 8-jarig.

Het schooljaar begint op 10 augustus en eindigt op 9 augustus van het volgende jaar. Deze datum valt in de schoolvakantie. In de praktijk beging het schooljaar in het in eind augustus of begin september en eindigt het in juli.

Er bestaat onderwijsplicht in Kwang Yung, maar de leeftijdsgrenzen verschillen tussen jongens en meisjes. Voor beide start de onderwijsplicht op 10 augustus van het schooljaar waarin ze 6 jaar oud worden. Voor jongens eindigt de onderwijsplicht na het schooljaar waarin ze 17 jaar oud worden; voor meisjes ligt die grens bij 12 jaar. (Zie ook Vrouwendiscriminatie in Kwang Yung.)

De meeste kinderen gaan vanaf hun 3e of 4e jaar naar de kleuterschool, maar dat is niet verplicht.

schooltypes en -niveaus

lft. schooltypes
6~12 basisschool 小学校
12~14 huishoudschool 女子當家校 lagere/praktische middenschool 術中校 hogere/theoretische middenschool 論中校
15~17 praktijkschool 實用術校 hogeschool 高学校
18~20 beroepsschool 職業校 universiteit 大学
21~

(uitspraak Tjannese namen en toelichtingen toe te voegen)

hoger onderwijs

de Universiteit van Kwang Yung

De Universiteit van Kwang Yung is de enige universiteit in het land. Het is een tamelijk kleine universiteit die in internationale vergelijkingen weinig voorstelt. (Goede scholieren kiezen er om die reden dikwijls voor om in Schellingen te studeren.

beroepsscholen

universiteiten en Hochschuelen in Schellingen

Een aanzienlijk deel van de scholieren in Kwang Yung die slagen voor de hogeschool kiezen er voor om hun opleiding in Schellingen voort te zetten. De beste studenten proberen een plaats te verwerven aan een van de vier meest vooraanstaande universiteiten van Schellingen:

  • MTU: Muensterwald Technischen Universitaet;
  • Universitaet Alphain;
  • Guilliano University of Natural Sciences;
  • Universitaet Bergen.

Daarnaast bezoeken veel studenten nabijgelegen hoger onderwijsinstituten zoals:

  • Universitaet Mittelbruecken
  • Staatshochschuele Hammen;
  • Harlen Akademie (Hochschule);
  • Berufschuele Hammen;
  • Berufschuele Sleswick.