Nisurisch

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Nisurisch is een kleine Beekse, en dus aan Sambeeks verwante taal die gesproken wordt in Sambekistan. De taal is in de loop der tijden lexicale maar ook enkele morfologische invloeden ondergaan van talen uit andere nabije taalgroepen, zoals Thandirat-dialecten, Cilatai en Oechs.

Telwoorden

Net als het Sambeeks heeft het Nisurisch een achttallig telsysteem, dat bovendien van 1 t/m 8 clitische vormen kent:
1. heb, 2. ènd, 3. zod, 4. luhmo, 5. zezi, 6. jeid, 7. oehi, 8. kuh, 9. hebehk, 10. èndehk, 11. zodehk, 12. jeidìtt, etc.
traeb (een huis), traend (twee huizen), traeze (drie huizen), traeho (vier huizen), traez (vijf huizen), traed (zes huizen), traehi (zeven huizen), traek (acht huizen), hebehk traej (negen huizen), èndehk traej (tien huizen), zodehk traej (elf huizen), jeidìtt traej (twaalf huizen), etc.