Maysoran, Algheran & Shaorans topografi

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Nl.gif

Invånarantal och befolkningstäthet

Namn Invånarantal Yta (km2) Befolkningstäthet (inv./km2)
Maysoran 213.863 375 570
Algheran 125.412 316 397
Shaoran 67.579 159 425
Övriga öar 13.711 24 571

Städerna med deras invånarantal

Maysoran Invånare Algheran Invånare
Bizet 105.340 Surati 51.344
Darsam 23.122 Konda 27.261
Kuasi 17.850 Engide 21.847
Orzet 15.224 Shaoran Invånare
Maël 14.872 Mardjuli 24.658
Djumila 14.230 Gozer 20.375


Map republiek MAS.jpg