Mård-instituut

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Het Mårdinstituut werd op 1 juni 1990 na een initiatief van de Karstoniaanse minister Alexander Mård opgericht en is gevestigd in de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn. Het instituut was tot 1 januari 2004 een AGL-suborganisatie met als voornaamste doel het bevorderen van culturele en wetenschappelijk kontakten tussen de lidstaten van de AGL. In deze hoedanigheid bracht het Mårdinstituut jaarlijks een rapport uit over de toestand van het milieu in de lidstaten, stimuleerde en verstrekte het subsidies voor vertalingen van literatuur uit de AGL-landen, alsmede beurzen voor studenten en wetenschappers en onderhield het instituut een databank met wetenschappelijke gegevens voor algemeen gebruik en gebruik door universiteiten en hogescholen in alle landen van de AGL. Als eerste voorzitter van het instituut werd Kajsa Silfverblom benoemd. Deze functie werd later onder meer vervuld door de voormalige Karstoniaanse minister-president Poul Jörns. De huidige voorzitter is sinds 2017 Astrid Jörns. Thans doet het instituut nog steeds dienst binnen Karstonia en doet o.a. onderzoek naar wetenschap, literatuur, milieu en internationale betrekkingen. Ook coördineert het Mårdinstituut de activiteiten van het Verbond van Fictieve Staten. Adres; Mariehamnagatun 27, KS-10379 Marckfontänn.


Voorzitters;