Luinbeeks

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Luinbeeks is een kleine Beekse, en dus aan Sambeeks verwante taal die gesproken wordt in Sambekistan. De taal wordt in 7452 gesproken door slechts enkele honderden sprekers op twee verschillende plaatsen in de Sambekistaanse Oostgouw; de Luinbeken zijn in de afgelopen eeuwen langzaam in de verdrukking geraakt door de opmars van de Wacamakalit in het gebied en de twee hoofddialecten van het Luinbeeks zijn heden ten dage daarom sterk beïnvloed door het Maxĩn-Wacamakalit.