Lista över fiktiva länder på Jorden

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Detta är en lista över (svenskspråkiga sidor om) fiktiva (självständiga) länder på Jorden, fördelade över de olika kontinenterna.

Om länder markerade med Gstar.png finns förhållandevis mycket information på Geopoeia. Flera stjärnor betyder fler sidor eller mer information.

Du kan hitta några av de här länderna (i synnerhet om de är markerade) på Earth Map.


Europa

Afrika

Asien

Australien (och Oceanien)

Nordamerika

Sydamerika

Internationella organisationer