Lijst van Sambekistaanse steden

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Hieronder bevindt zich een sorteerbare lijst van steden in Sambekistan. De kolom 'Naam' bevat de 'officiële' naam van een stad: in de Sambeekse Gouw is dat de Sambeekse naam en in de Oostgouw is dat de naam in het Maxĩn-Wacamakalit. In de kolom 'Alt. naam' bevat lokale varianten in het Sambeeks (SB) of Maxĩn-Wacamakalit (MW) wanneer deze talen buiten hun respectievelijke gouwen gesproken worden, en in het Vivilakees (VV), Nisurisch (NS), ... (andere talen toe te voegen).

Nr Naam Alt. naam Inwoners Kanton
1 Sĕĕqmbarjts 1584 Sambeekse Gouw
2 Boassej 2434 Sambeekse Gouw
3 Qteebrĕĕsem 2804 Sambeekse Gouw
4 Elqonterej 1395 Sambeekse Gouw
5 Ojropaw 1109 Sambeekse Gouw
6 Jmooqbaardt 654 Sambeekse Gouw
7 Ĭtteliqj 526 Sambeekse Gouw
8 Lusiknej 1590 Oostgouw
9 Kissemeqyppek 3043 Oostgouw
10 Luxotuqoppa 4884 Oostgouw
11 Mycysawapy 4188 Oostgouw
12 Toluqepy 3983 Oostgouw
13 Hawny 2509 Oostgouw
14 Pyceskinej 2584 Oostgouw
15 Lustely 5456 Oostgouw
16 Qoppatyk 4762 Oostgouw
17 Maw 2508 Oostgouw
18 Nepis 4290 Oostgouw
19 Atolin 11522 Oostgouw
20 Duwkipjĕ 1761 Sambeekse Gouw
21 Vĭloqqas 1470 Sambeekse Gouw
22 Ărjpisset 2768 Sambeekse Gouw
23 Mpaosm 1280 Sambeekse Gouw
24 Ileenj 2259 Sambeekse Gouw
25 Qavarŭjt 2925 Sambeekse Gouw
26 Koriit 2846 Sambeekse Gouw
27 Ilit 1663 Sambeekse Gouw
28 Orda Ewta (MW) 2231 Sambeekse Gouw
29 Kykawc Qĭqaotj (SB) 10878 Oostgouw
30 Oa Uwa (MW) 3780 Sambeekse Gouw
31 Yjuky 2926 Oostgouw
32 Imsenjtenqett 3574 Sambeekse Gouw
33 Cuqek 3963 Oostgouw
34 Tmaarsee 4625 Sambeekse Gouw
35 Boosilaqj 3754 Sambeekse Gouw
36 Wakaj 2448 Oostgouw
37 Ĩsulãtys 2856 Oostgouw
38 Toqturmet Tokturmet (VV) 5444 Sambeekse Gouw
39 Saqtooqĕriit Saktowokryt (VV) 1169 Sambeekse Gouw
40 Mesnorva 1613 Sambeekse Gouw
41 Okupjtart Kopytarte (VV) 2113 Sambeekse Gouw
42 Osmutj Osmuty (VV) 4515 Sambeekse Gouw
43 Iljsi taq Pŭs Lys Kaira (VV) 1577 Sambeekse Gouw
44 Irreqi Irreki (VV) 1091 Sambeekse Gouw
45 Ăăqjmot Waikymot (VV) 2439 Sambeekse Gouw
46 Ărdejm 1308 Sambeekse Gouw
47 Smeerj 1638 Sambeekse Gouw
48 Solivaest 2499 Sambeekse Gouw
49 Qajqqis 2413 Sambeekse Gouw
50 Rodtŭs 4810 Sambeekse Gouw
51 Qĭsqjne 6125 Sambeekse Gouw
52 Dirdto 2298 Sambeekse Gouw
53 Tovăĕrĭ 3500 Sambeekse Gouw
54 Sĕovj 3704 Sambeekse Gouw
55 Ejdis-Gŏta 2644 Sambeekse Gouw
56 Traehendĕ taq Ŭjqtăjjqen 756 Sambeekse Gouw
57 Rjdŏŏd 5380 Sambeekse Gouw
58 Hiliqjperte 2075 Sambeekse Gouw
59 Ogărtj 2648 Sambeekse Gouw
60 Aneva 3043 Sambeekse Gouw
61 Urzuurj 1627 Sambeekse Gouw
62 Hŭĕnan 2380 Sambeekse Gouw
63 Daardt 3192 Sambeekse Gouw
64 Ŭneeta 1693 Sambeekse Gouw
65 Boqaejdt 2311 Sambeekse Gouw
66 Ĕĕ 3509 Sambeekse Gouw
67 Jpeeq 3008 Sambeekse Gouw
68 Haqqetăq 3508 Sambeekse Gouw
69 Miqmaq 2532 Sambeekse Gouw
70 Ŏpperjdŏĕs 3625 Sambeekse Gouw
71 Varăde Varùde (NS) 2057 Sambeekse Gouw
72 Jbosŭn Ċosòn (NS) 1329 Sambeekse Gouw
73 Zŭŭrjvpils 628 Sambeekse Gouw
74 Dogauvpils 1089 Sambeekse Gouw
75 Bŏlide Bèlide (NS) 624 Sambeekse Gouw
76 Ensqede Enshede (NS) 774 Sambeekse Gouw
77 Eqqeede Hùjvo (NS) 1192 Sambeekse Gouw
78 Hătseqide Sùtsehide (NS) 644 Sambeekse Gouw
79 Nisuurjt Nisuurjtisa (NS) 1475 Sambeekse Gouw
80 Aqqurjtŭŏde Ahurjtòjde (NS) 1720 Sambeekse Gouw
81 Hudereede 890 Sambeekse Gouw
82 Reede 1398 Sambeekse Gouw
83 Viljmodt Vliimodt (NS) 2675 Sambeekse Gouw
84 Ivodaadtjs 1322 Sambeekse Gouw
85 Urmaspăvj Urmaspùi (NS) 3338 Sambeekse Gouw
86 Kŏqqeli 3551 Sambeekse Gouw
87 Meestott 2417 Sambeekse Gouw
88 Jpeqqas 3086 Sambeekse Gouw
89 Lŭm 1620 Sambeekse Gouw
90 Ĕrivem 5535 Sambeekse Gouw
91 Ĕqquŭsor 1927 Sambeekse Gouw
92 Ŏĕrdt 1179 Sambeekse Gouw
93 Voqjistĕmsee 1177 Sambeekse Gouw
94 Hillas 1096 Sambeekse Gouw
95 Borvo 2385 Sambeekse Gouw
96 Qolmepăvj Holmepùi (NS) 2908 Sambeekse Gouw
97 Pŭŭhjpăvj Pòòċpùi (NS) 3927 Sambeekse Gouw
98 Qvjdeede Hujdeede (NS) 1773 Sambeekse Gouw
99 Ăărjtaaqme Ùùrjtaahme (NS) 816 Sambeekse Gouw
100 Unejrăssiq 1832 Sambeekse Gouw
101 Traeqem 652 Sambeekse Gouw
102 Saol 1979 Sambeekse Gouw
103 Bjroott 1667 Sambeekse Gouw
104 Saaqmjtis 1681 Sambeekse Gouw
105 Osurj 1466 Sambeekse Gouw
106 Rŭŭrjlo Lulylu (MW) 2016 Sambeekse Gouw
107 Qoqystykem 663 Oostgouw
108 Talty 1368 Oostgouw
109 Suumjqesta Sumykista (MW) 5376 Sambeekse Gouw
110 Jsengiste Ysikkysto (MW) 3922 Sambeekse Gouw
111 Kaăre Qjejqe Pãcejki (MW) 2662 Sambeekse Gouw
112 Jneow Qjejqe 3228 Sambeekse Gouw
113 Kiqjtŏre Kycytuli (MW) 4042 Sambeekse Gouw
114 Simteqj Sĩtiky (MW) 2152 Sambeekse Gouw
115 Sorri Suly (MW) 2868 Sambeekse Gouw
116 Peqmbĕĕt 2857 Sambeekse Gouw
117 Plãs 2413 Oostgouw
118 Awmyl Ăŏmiirj (SB) 2735 Oostgouw
119 Tonywel 4219 Oostgouw
120 Plumawt 2795 Oostgouw
121 Pis 1827 Oostgouw
122 Puwajaty 8855 Oostgouw
123 Somt 2563 Sambeekse Gouw
124 Rooze 1712 Sambeekse Gouw
125 Boqqas 5261 Sambeekse Gouw
126 Gjrŭĭs-Qott 3041 Sambeekse Gouw
127 Huurj-Qott 5416 Sambeekse Gouw
128 Onna-Qott 4653 Sambeekse Gouw
129 Olzaajd Ewsajt (MW) 2874 Sambeekse Gouw
130 Sotta 3286 Sambeekse Gouw
131 Budjqes Pucykis (MW) 3075 Sambeekse Gouw
132 Ild 2701 Sambeekse Gouw
133 Rŏŏrjda 2319 Sambeekse Gouw
134 Qăĕjsj Kajxa (MW) 2895 Sambeekse Gouw
135 Lujttes Lojtis (MW) 3319 Sambeekse Gouw
136 Puxo 1907 Oostgouw
137 Halaxo 1890 Oostgouw
138 Cunnytepy 3302 Oostgouw
139 Kalto 3190 Oostgouw
140 Anastesy 1008 Oostgouw
141 Kalystenyky 4336 Oostgouw
142 Tapokol 1221 Oostgouw
143 Syqitta 1448 Oostgouw
144 Ilytaqappy 2496 Oostgouw
145 Ostoqeppik 3604 Oostgouw
146 Mala 5294 Oostgouw
147 Jantaj 3589 Oostgouw
148 Sykipytty 2691 Oostgouw
149 Wojceka 1028 Oostgouw
150 Qokkapajky 986 Oostgouw
151 Lywomĩson 911 Oostgouw
152 Kaltan 566 Oostgouw
153 Kessylily 2287 Oostgouw
154 Nely 857 Oostgouw
155 Tekkol 2355 Oostgouw
156 Lujĩka 1097 Oostgouw
157 Solakin 2825 Oostgouw
158 Olunteqaxy 1541 Oostgouw
159 Keqelixati 1502 Oostgouw
160 Mewta 1636 Oostgouw
161 Usulemiw 1649 Oostgouw
162 Jiwsyk 1761 Oostgouw
163 Lejwĩ 1557 Oostgouw
164 Lukukiwiniki 1226 Oostgouw
165 Saqaxowyly Saaqvjs (SB) 1056 Oostgouw
166 Klejno-Stawmã 4165 Oostgouw
167 Kolitely 2292 Oostgouw
168 Pepelemiw 1367 Oostgouw
169 Qallok 1141 Oostgouw
170 Pelkeleqely 534 Oostgouw
171 Mennyqostek 755 Oostgouw
172 Kuloxuntek 816 Oostgouw
173 Mennotyqaxamasanaki 618 Oostgouw
174 Kãkkilasoqely 1634 Oostgouw
175 Sutinamy 2318 Oostgouw
176 Tyxolymiqyppyk 1678 Oostgouw
177 Kippeqyknej 708 Oostgouw
178 Lakukalaca 460 Oostgouw
179 Ucytely 2467 Oostgouw
180 Xotely 1313 Oostgouw
181 Luwytowunesy 2031 Oostgouw
182 Silqyppyxek 2054 Oostgouw
183 Iwpequk 1615 Oostgouw
184 Yttiqemawny 2710 Oostgouw
185 Paqolaqopputiknej 1654 Oostgouw
186 Possaqyknyxylewpeqatykkinansepely 613 Oostgouw
187 Wĩskypely 2016 Oostgouw
188 Xawcuk 6281 Oostgouw
189 Synysynumeni 774 Oostgouw
190 Yntymity 588 Oostgouw
191 Sulliqemappeknyxytnewpenyqyp 2101 Oostgouw
192 Ulutexiwny 3196 Oostgouw
193 Losmawi 1777 Oostgouw
194 Cuppiqyppyk 2008 Oostgouw
195 Eknapellycasqakkatãsseqyk 756 Oostgouw
196 Xupytuwa 816 Oostgouw
197 Skupytu 906 Oostgouw
198 Lito 1456 Oostgouw
199 Tãtylattykylukuketenexen 602 Oostgouw
200 Mekneqaqelyskipyneqessety 802 Oostgouw
201 Awtotutaty 780 Oostgouw
202 Koxecalawak 1130 Oostgouw
203 Uniwersity 898 Oostgouw
204 Puqomity 2038 Oostgouw
205 Qocemexysqyk 1560 Oostgouw
206 Nesqyk 662 Oostgouw
207 Unity 1648 Oostgouw
208 Laqokappatukyxoqyttyk 2161 Oostgouw
209 Oxolawqemuk 2370 Oostgouw
210 Kamaticuky 2132 Oostgouw
211 Pulomisqiwity 2410 Oostgouw
212 Palacissewteteneki 2715 Oostgouw
213 Kolmewoktawypyjanollapellyk 845 Oostgouw
214 Cuppohakkoqykistuk 1213 Oostgouw
215 Lykupistuk 2705 Oostgouw
216 (iets met Hsue etymologie) 2763 Oostgouw
217 Mykkymaws 2388 Oostgouw
218 Tunaltuk 4689 Oostgouw
219 Pukaltely 1587 Oostgouw
220 Skolucymektuk 2811 Oostgouw
221 Tisytuk 1032 Oostgouw
222 Kuskeluk 3217 Oostgouw
223 Qyqeqak 1323 Oostgouw
224 Makyka 1517 Oostgouw
225 (iets met Hsue etymologie) 959 Oostgouw
226 (iets met Hsue etymologie) 254 Oostgouw
227 (iets met Hsue etymologie) 168 Oostgouw
228 (iets met Hsue etymologie) 652 Oostgouw
229 Oma 1089 Oostgouw
230 Jsorbon 5670 Sambeekse Gouw