Lijst van Fictieve Landen op Andere Planeten

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Dit is een lijst van fictieve landen op andere planeten dan Aarde die min of meer zelfstandige creaties zijn.

Planeten en andere fictieve creaties die niet op Aarde liggen moeten in principe slechts op één van de volgende drie lijsten genoemd worden:

  • Lijst van Fictieve Werelden (Conworlds): als de nadruk ligt op de planeet als geheel en de landen op de planeet zijn daaruitvoortvloeiende creaties; en/of als de planeet een gedeelde 'setting' is voor landen of plaatsen gecreeerd door verschillende personen.
  • Lijst van Fictieve Landen op Andere Planeten (deze lijst): als de nadruk ligt op het land en de planeet slechts achtergrond of 'setting' is; tenzij die planeet een gedeelde 'setting' is (zie hierboven).
  • Lijst van Fictieve Plaatsen op Andere Planeten: als de nadruk ligt op de plaats (regio, stad, enz.) en de planeet slechts achtergrond of 'setting' is; tenzij die planeet een gedeelde 'setting' is (zie hierboven).

De landen op deze lijst zijn gegroepeerd per categorie:


Aarde-achtig / 'realistisch': vergelijkbaar technologisch niveau

Aarde-achtig / 'realistisch': 'lager' technologisch niveau

Science Fiction

  •  ?

Fantasy

  •  ?