Lijst van Afanese provinciale wegen

Geopoeia
Jump to: navigation, search

In Afana zijn er XXX provinciale wegen (Afanees: Delidèvedev, Duits: Provinzstrassen, Frans: Routes Provinciales). In totaal ligt er xxxx kilometer aan districtale wegen in Afana. Deze wegen worden beheerd door de provincie en zijn daardoor gewoonlijk beter uitgevoerd dan districtale en/of gemeentelijke wegen.

De provinciale wegen bestaan uit 3 cijfers. De eerste twee staan voor het district waar het grootste deel doorheen loopt of waar de weg begint. Als het laatste cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4 is, is de weg noord-zuid georiënteerd. Bij 5, 6, 7, 8 of 9 is dit oost-west.

Wegen per provincie

Provincie Prefix Aantal D-wegen Totale lengte (km) Gem. lengte (km) Kortste D-weg Langste D-weg
00 TÔRES-RURUMI.png Groot-Rurumi 0 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
07 TÈNUPED.png Tèrmulev 1 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
02 FRODA.png Froda 2 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
05 OBER-FRODALAND.png Ober-Frodaland 2 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
02 PRADES.png Prades 2 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
03 NEDDERAFA.png Madravië 3 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
08 UBNAG.png Ubnag 4 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
09 VLIMAD.png Vámad 5 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
04 NEGESIW-DIRUNAG.png Negesiw-Dirunag 6 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
01Jupemorenklein.png Jupemoren 6 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
06 SIRNOS-LESTOG.png Sýrnos-Lestog 7 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
01 FRANÇAFA.png Françafa 8 nb nb nb nb (X km) nb (X km)
05 SAGROSIE.png Sagrosië 9 nb nb nb nb (X km) nb (X km)

Alle wegen

Weg Districten Route Lengte (km)
112 Wertab-el-Dirunag.png - Rurumse Naturpaw.png - Dusý-Marsáv.png - Esdingerstadt.png Gurs-Trôbov - Barg - Yusarlav - ??? 29
116 Dusý-Marsáv.png - Rurumse Naturpaw.png Marsáv - Nivèrusd - 160 ??
121 Enag.png - Tupemi.png Elteras - Nagral - Kelvargus - Priv - Tulâres - M 3 32
126 Enag.png - Lams2.png Etiw-Enag - Sùvrag - Elteras - Fôladev - Petrùsbog - Rôdègirg 34
131 Finrag2.png Poltormarg - Simur 07
132 Finrag2.png Od-av-Lart - Susd - Dárasled 10
135 Finrag2.png - Ýbèsad.png Erideg - Poltormarg - Laldar 15
136 Finrag2.png - Ýbèsad.png Fus-Ribalv - Pôsurumi 06
137 Finrag2.png Esyâvird - 14 06
138 Nedsuw.png - Finrag2.png - Wertab-el-Dirunag.png 1 - Hedelberm - Fisteris - Mirom - Garveles ??
139 Finrag2.png M 13 - Maýrtol 03
141 Keledro.png Meleris - Nolgors - Leldâbos - Pogderlem 20
151 Wargeb.png Arvenos - Lursèbog 05
155 Nedsuw.png - Keledro.png - Nedsuw.png - Rurumse Naturpaw.png Baýram - Pogderlem - Velvèpors - Pusôwed - Disavalv - Etkurd 42
156 Nedsuw.png Velvèpors - Burged - Hargirg 15
157 Nedsuw.png - Rurumse Naturpaw.png Lursèbog - Tenovgè - Yespraw - M 1 15
158 Nedsuw.png - Rurumse Naturpaw.png Lursèbog - Forblog - Nil-Ábas - Mariabog - Etkurd 21
160 Rurumse Naturpaw.png - Solalart.png Sùsbar - Gurs-Maldar - Sagusgas - Nivpors - Mar-val-te-Dirunag 32
171 Solalart.png Mùgupors - Tolgý - Omer - Uldhaws - M 22 31
172 Solalart.png - Esder-el-Dirunag.png Môdýleb - Brosgarál - Selebev - Nilbar-val-te-Esder - Meâg - Waver-Fasod 28
173 Solalart.png - Wargeb.png Perhog - Asfus - Labalov - Ovèstog 19
175 Solalart.png - Mettgort2.png Omer - Porgerheim - ??? 14
179 Solalart.png Vigyâ - 171 04
181 Wargeb.png Wargeb - Dindâhog - Premsbog - Ovèstog - Nigolasbog 25
182 Wargeb.png Lâpý - Al-Yimbram - Paliskov 09
183 Wargeb.png 196 - Lolov - Wargeb - M 1 11
185 Wargeb.png Nivèbog - Paliskov - Dindâhog - Wargeb - M 1 15
186 Wargeb.png - Mettgort2.png Wargeb - Mar-val-te-Dirunag - Mettgort 25
187 Wargeb.png - Solalart.png Odbog - Elmlov - Nemèvor 17
191 Tupemi.png - Nedsuw.png - Wargeb.png Sál-Babev - Herbepors - Kurespal - Girgèplô - M 1 35
192 Tupemi.png - Nedsuw.png Tupemi - Enderbog - Ventalb - Herbepors - Baýram 23
195 Tupemi.png - Enag.png - Karwag.png M 3 - Tupemi - Vudyarg - Kalbèlov - Lemestel - Hemgu 36
196 Tupemi.png - Wargeb.png Tupemi - Albros - Rihasarbog - Lâpý - Henrâteshog 22
510 Cihpro.png Nivègirg-Alwatès - Tawates - Biprov 12
521 Korela.png Hâresgirg - Midermur - Her 19
522 Tarjalov.png - Korela.png 55 - Mem - Menpors - Pilam 26
525 Negesiw.png - Korela.png - Tarjalov.png Sál-Ar - Hâresgirg - Kadlin - Timares 41
532 Varad.png - Siark.png Etalbag - Niv-Libar 15
536 Siark.png Vralineb - Osom - Niv-Libar - Adrùvel 17
541 [[]] - [[]] ??
545 Asset-Eneleht.png - Jibvli.png Fus-Munèrvelsarg - Kerhapye - Susâ 22
546 Asset-Eneleht.png - Jibvli.png Merderùd - Tempars 14
552 Tarjalov.png Netègal - Rad 10
555 Lâmes Mopralèdur.png - Tarjalov.png 6 - Netègal - M 8 - Taryâlov 36
561 Tordat.png - Varad.png Korgral - Misberém - Velorèg 15
566 Jibvli.png - Tordat.png Yibèlov - Levtelbreg - Gýsmô - Môyare 28
571 Varad.png Farad - Rebrâles 14
572 Jibvli.png - Varad.png - Tarjalov.png Levtelbreg - Husubag - Velorèg - Fuêr - Etalbag 30
576 Varad.png Melpors-val-te-Piswô - Rebrâles - Melisè - M 24 18
577 Varad.png - Siark.png Farad- M 24 - Sýarg 11
611 Asset-Eneleht.png - Tarjalov.png Fus-Munèrvelsarg - Sál-Nemlos - Bordelfus - Netègal 36
615 Asset-Eneleht.png - Jibvli.png Bler - Âsed - Kempors - Nelpors-val-te-Tirm 20
617 Asset-Eneleht.png Eneled - Almirpors 08
622 Fralamad.png - Negesiw.png M 8 - Dorlegew - Eberbordusgirg - Fagar-val-te-Gruv - Larberm 16
623 Lâmes Mopralèdur.png - Fralamad.png - Negesiw.png ... - Vival - Fenmîdor ??
626 Fralamad.png Eberbordusgirg - Norhandus - Sál-Kirlor - Sâgýls 30
631 Lâmes Mopralèdur.png - Fralamad.png - Negesiw.png Glansirval - Pâradaý - Drifwid - Eberyar 23
633 Lâmes Mopralèdur.png - Fralamad.png Glansirval - Honod - Sâgýls 11
635 ? ... - Kras - Glansirval - Rad - ... ??
642 Fralamad.png - Negesiw.png - Korela.png Sâgýls - Vrolus - Sál-Drodov 13
644 Negesiw.png - Peterdats.png - Korela.png Glanpidsiv - Mirpul - 52 07
645 Fralamad.png - Korela.png - Tarjalov.png 52 - Vrolus - Mem 12
647 Negesiw.png - Peterdats.png Dôlarov - Lislav - Kelderpors 18
651 Dabelov.png - Peterdats.png ... - Kelderpors - Helpul ??
652 Ulès.png - Peterdats.png ... - Spidè - Peterdás ??
655 Peterdats.png Peterdás - Margerhag - Parirlov - Helpul - Ovhag - Glanwos 30
656 Peterdats.png - Negesiw.png Margerhag - Nivèhag-val-te-Musir - Tarm-par-Vâterlart - Mirpul - 52 32
657 Peterdats.png Almpors-val-te-Musir - M 657 06
711 ... - Dabelov.png ... - Kredurus - Kunugos - Gripèr - Nisar ??
712 Dabelov.png - Peterdats.png Disè - Lod - Tranal-par-Dibelov - Sál-Hânel-Dibev - Kelderpors - Helpul - Parirlov - Spidè 45
716 Dabelov.png Kunugos - Disè 08
717 Dabelov.png - Ledeor2.png Nisar - Swas 9
721 Ledeor2.png - Ulès.png - Peterdats.png 746 - Srasbog - Welsamov - Sál-Nidós - Olmor - Qonewhag - Peterdás 41
723 Ledeor2.png - Ulès.png - Peterdats.png Valav - Falvargirg - Sál-Nidós - Spidè - Peterdás 39
724 Ulès.png - Kimbog.png Ulès - Garlemas - Kimbog 23
725 Kurdbag2.png - Ulès.png - Dabelov.png Sèyav-Husev - Ulès - Falvargirg - Flagèlav - Sál-Hânel-Dibev 53
727 Kurdbag2.png - Ulès.png - Dabelov.png Kùrdbag - Vulèsim - Spunbag - Welsamov - Nisar 43
728 Kurdbag2.png - Ulès.png - Peterdats.png Melepars - Garlemas - Fevèrhag - Mirmar - Peterdás 28
729 Ulès.png Gelsîger - Labindel - Plùd 18
735 Grobadlev.png - Lestog.png Grôbadlev - Frâleb - Nolbag-Alsmar - Masenev - Virmlas 25
736 Dabelov.png - Grobadlev.png 729 - Halvad - Elampul 13
742 ... - Ledeor2.png - Kurdbag2.png ... - Gasper - Dalperlov - Vulèsim ??
743 Rasliw.png - Ledeor2.png ... ??
744 Rasliw.png - Ledeor2.png ... - Wimbral - Temblaêser - Valav ??
746 Ledeor2.png Wimbral - Fosèlardew - 717 11
752 Lestog.png - Grobadlev.png Virval - Daned - Valomdár - Tusulas - Elampul - 735 40
770 Rasliw.png - Ledeor2.png - Kurdbag2.png - Kimbog.png Ersgâlav - Haselas - Hos-Grîmel - Segerim - Melepars - Tompors - 94 63