Kwang Yung

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Kwangyungflag.png

Kwang Yung is een land op het eiland Borealië in Atlantis. Buurlanden zijn Schellingen ten oosten en Dumerië ten westen. In het zuiden grenst het land aan zee.

(inleiding uit te breiden)

DEZE PAGINA IS NOG IN AANBOUW!


KwangYungkaart.png
隍岩民國
Khuáng Yǝ́ng M̊iéng Kuóng
Republiek Kwang Yung
land in Atlantis
hoofdstad: 隍岩市 Khuáng Yǝ́ng Ʒǝ
 (Kwang Yung City)
oppervlak: 740 km²
inwoners: 270.240 (1-1-2013)
bevolkingsdichtheid: 365 inw./km²
talen: Tjannees, Tongmaans, Tugnugt
munteenheid: Uniemark (UMk.)
staatsvorm: parlementaire republiek
president: Liao Qhi Hu 廖吉旭
vlag:
float

naam en symbolen

De naam 隍岩 Khuáng Yǝ́ng (Kwang Yung) betekent zoiets als 'rots waar een beschermgod in huist', maar dat was vermoedelijk niet de oorspronkelijke naam. Het karakter 隍 (khuáng, 'beschermgod van een plaats/stad') was waarschijnlijk oorspronkelijk het identiek uitgesproken 黄 "geel". De aanvankelijke naam was dus 黄岩 "gele rots/klif". Er komen inderdaad gelige rotsen en kliffen voor in het land. De verandering in de interpretatie van de betekenis van "Khuáng Yǝ́ng" in gesproken vorm vond waarschijnlijk plaats in de 17e of 18e eeuw toen de Qán niet meer op zee georiënteerd waren maar in een agrarische cultuur met een animistische religie veranderd waren (een religie waarin tal van 隍 khuáng voorkomen). Het Chinese schrift werd toen niet gebruikt. Pas na de herinvoering daarvan in de late 19e eeuw werd 隍岩 de officiële schrijfwijze.

(Paragraaf over adjectieven en demoniemen toe te voegen.)

vlag

(toe te voegen)

geografie

Kwang Yung was ooit het meest zuidelijke deel van een uitloper van de Fugesen, aan oostelijke en westelijke zijde begrenst door ondiepe baaien. Die twee baaien slibten geleidelijk dicht, maar die twee grensgebieden waren tot betrekkelijk kort geleden moerassig en slechts zeer dun bevolkt. Kwang Yung zelf bestaat hoofdzakelijk uit zeer steil en grillig heuvel- en berglandschap, grotendeels rondom een centrale baai, 大湾 Dha Yang. Door de talrijke kliffen en zandbanken (en daaraan gerelateerde turbulentie) zijn de kustwateren van Kwang Yung bijzonder gevaarlijk, maar ook een rijke visgrond.

In het oosten van Kwang Yung ligt een klein karst-plateau (Ghu 崮), dat aan de oostzijde door een steile kliffenwand begrenst wordt. Deze kliffenwand is ontstaan door erosie toen het gebied ten oosten van Kwang Yung nog zee was. Tegenwoordig liggen in het vlakke gebied ten oosten van die kliffenwand diverse kleine meertjes en plassen (hetgeen ook over de grens in Schellingen het geval is.

Jǝ Lhiéng Dháo

Jǝ Lhiéng Dháo 寂林島 is een overzees gebiedsdeel van Kwang Yung. Het is een klein eiland op ruim 300 km voor de kust van Gabon, vlakbij Annobón, dat deel uitmaakt van Equatoriaal Guinea. Sinds ongeveer een milennium wordt het eiland bewoond door de Tugnugt en sinds het einde van de 15e eeuw door Qán. Sinds 1876 maakt het eiland officieel deel uit van de Republiek Kwang Yung, maar het grootste deel van het eiland heeft sinds 1963 autonome status als Jǝ Lhiéng Zhǝ Ʒhǝ Tsu 寂林自治區.

Jǝ Lhiéng Dháo wordt grotendeels bedekt met tropisch regenwoud en is omringd met koraalriffen. De zuidelijke landtong eindigt in steile kliffen.

territoriale indeling

Kwang Yung is verdeeld in 7 districten (Tsu 區) waarvan er één autonome status heeft (en 14 kiesdistricten voor het Lagerhuis).

district oppervlak inwoners
Bhéi Tsu 北區 ("Noord") 144 45.500
Tong Tsu 東區 ("Oost") 47 25.300
Ghu Tsu 崮區 ("Ghu") 129 19.800
H̊ǝ Tsu 西區 ("West") 177 10.600
Xhong Tsu 中區 ("Centrum") 112 103.500
H̊ú Tsu 湖區 ("Meer") 101 64.900
Jǝ Lhiéng Zhǝ Ʒhǝ Tsu 寂林自治區
("Tugnugt Autonoom District")
29 ca. 640

geschiedenis

Referencearrow.png Hoofdartikel: Geschiedenis van Kwang Yung

demografie

Het grootste deel van de bevolking van Kwang Yung behoort tot de Qán. D.w.z. het zijn afstammelingen van Chinese piraten en Afrikaanse (Bantoe) slavinnen. Vanwege gebrek aan geschikte landbouwgrond en de onmogelijkeid van landsuitbreiding is immigratie in Kwang Yung altijd uiterst beperkt geweest en dat heeft de etnische homogeniteit van het land (tot voor kort) bevorderd.

Bevolkingsontwikkeling van Kwang Yung verdeeld naar herkomst. (Zie tekst)

Alhoewel immigratie min of meer verboden was in de vroege geschiedenis van Kwang Yung heeft er echter wel altijd enige immigratie plaatsgevonden. Gedurende de eerste eeuwen ging het daarbij om Nagaskiërs en Schellingers en incidenteel om Afrikaanse vrouwen, maar hun aantallen waren relatief gering. In de 19e eeuw zijn er tweemaal Chinese vluchtelingen voor de twee Opiumoorlogen toegelaten, en in de decennia daarna en in de eerste helft van de 20e eeuw ook kleine aantallen Chinese arbeiders. Na de Chinese revolutie is er opnieuw een groep Chinese vluchtelingen toegelaten. Vanwege het wat vrouwonvriendelijke karakter van de Qán cultuur werd het in de tweede helft van de 20e eeuw normaler om een bruid uit het buitenland te halen (in de verwachting dat zich meer in een ondergeschikte rol zouden schikken dan de relatief verwesterde Qán vrouwen, maar ook vanwege de emigratie van jonge vrouwen). Deze importbruiden kwamen en komen vooral uit de Filipijnen, China, en zuidoost-Azië (m.n. Vietnam). Al deze migraties bij elkaar leveren ongeveer 34% van de huidige bevolking. D.w.z. als al die immigranten alleen maar met elkaar getrouwd zouden zijn en nooit met de Qán vermengd, dan zouden hun afstammelingen nu 34% van de bevolking zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Met uitzondering van de Chinese immigranten die pas na de Chinese revolutie kwamen zijn alle immigranten volledig vermengd geraakt met de Qán bevolking. (Maar merk op, dat afstammelingen in mannelijke lijn van mannelijke immigranten geen clan-lid kunnen zijn en dus geen Qán zijn in strikte zin.)

De grafiek geeft de bevolkingsontwikkeling in de laatste eeuwen weer. De vermelde etniciteiten moeten gelezen worden als herkomst van genetisch materiaal, niet als afzonderlijke bevolkingsgroepen. Tot aan het eind van de 19e eeuw was het Afrikaanse element het sterkst, maar door de Chinese immigraties van de 19e en 20e eeuw is het Chinese element het sterkst geworden (nu ca. 45% tegen 40% Afrikaans). Het is ook om die reden dat die immigraties zijn toegelaten. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot betrekkelijk recent is er een bewust Sinificatie-beleid geweest (zij het alleen in opzichten die de maatschappelijke elite voordelig vond).

Sinds halverwege de 20e eeuw vindt er enige emigratie vanuit Kwang Yung plaats, hoofdzakelijk van jonge vrouwen. Tot in de jaren 90 was de enige universiteit van het land alleen toegankelijk voor mannen, en vrouwen die hoger onderwijs wilden waren dus op het buitenland aangewezen. Een aanzienlijk deel van hen keerde echter nooit naar Kwang Yung terug.

Rekening houdend met vermenging kunnen de volgende ethniciteiten onderscheiden worden:

  • 95% Qán (d.w.z. het mengsel van alle immigranten sinds de 15e eeuw);
  • 2,5% Zuid-Oost Aziatisch (deels importbruiden, maar voor een kleiner deel ook arbeiders);
  • 2,1% Chinees (merendeels vluchtelingen voor de Chinese revolutie, voor een kleiner deel ook importbruiden);
  • 0,6% Europees/Atlantisch (waaronder de Schellingers de grootste groep vormen);
  • 0,2% Nagaskisch.

Opgemerkt moet worden dat het hier alleen staatsburgers en permanent ingezetenen betreft. Er zijn daarnaast ongeveer 15 duizend inwoners met een tijdelijke verblijfsvergunning. De meeste van hen werken voor de vestigingen van buitenlandse bedrijven in Kwang Yung.

talen

Referencearrow.png Hoofdartikel: Dhaqan Talen

religies

Referencearrow.png Hoofdartikel: Religie in Kwang Yung

politiek

Referencearrow.png Hoofdartikel: Politiek van Kwang Yung

Kwang Yung is een parlementaire republiek met een bicameraal parlement. De president en de rest van de regering worden benoemd en ontslagen door het Lagerhuis. Het Hogerhuis bestaat in ongeveer zijn huidige vorm sinds 1441. De twee huizen hebben gezamenlijk wetgevende macht. Sinds de onafhankelijkheid wordt de politiek van Kwang Yung gedomineerd door de Volkspartij, een nationalistische en conservatieve partij, maar sinds de jaren 60 verliest die partij heel geleidelijk terrein aan de Liberaal-Democratische Partij.

Huidig president is Liao Qhi Hu 廖吉旭, die evenals al zijn voorgangers geaffilieerd is aan de Volkspartij.

internationale politiek

Kwang Yung is lid van de Centraal Borealische Vrijhandelszone (CBV) sinds 1875, van de Verenigde Naties sinds 1971, en van het Westpact sinds 2013. Alhoewel Kwang Yung formeel onafhankelijk is, is het land vanwege dat eerste verdrag verplicht zijn buitenlands beleid op bepaalde terreinen af te stemmen met de andere twee CBV leden, met name Schellingen. In de praktijk is dat weinig problematisch aangezien Kwang Yung evenals Schellingen over het algemeen een neutrale en wat afwachtende houding prefereert.

Kwang Yung heeft ambassades in Schellingen, Imaginië, Dumerië, Duitsland, een aantal Oost-Aziatische landen, de VS, en nog een paar landen. Waar Kwang Yung geen ambassade heeft behartigt de Schellingse ambassadeur ook de belangen van Kwang Yung (en Imaginië).

cultuur

...

zie ook:

kunst en muziek

eten en drinken

De 19e en 20e eeuwse Sinificatie van de cultuur van Kwang Yung was in veel opzichten tamelijk oppervlakkig en heeft, bijvoorbeeld, nooit enige substantiële invloed op de nationale keuken gehad. Die is eerder Europees dan Aziatisch, al zijn er tal van andere invloeden.

Belangrijkste bron van eiwitten is vis. Een typische maaltijd bestaat uit ngǝ-khung 芋餫 of ngǝ-jiao 芋餃 aangevuld met vis en een kom jiáng-kǝng 臇羹 (seizoensgroenten gekookt in een bouilon van vis en zeewier).

traditioneel basisvoedsel

  • ngǝ-khung 芋餫: zachte noedels (pasta) gemaakt van aardappelen, meest vergelijkbaar met kopytka (Midden/Oost-Europa) of gnocchi (Zuid-Europa).
  • ngǝ-jiáo 芋餃: gekookte dumplings gevuld met aardappelpuree (meestal met wat groente en vis of gehakt). (Ondanks de verwantschap in naam met de Chineze 餃子 (jiǎo zi) dumplings lijkt dit gerecht meer op de Midden/Oost-Europese pierogi.)

traditionele bereidingwijzen van vis

  • kort (één of twee dagen) gedroogd en/of licht gerookt en daarna in de oven gebakken;
  • gedoopt in beslag en/of gepaneerd en daarna gefrituurd of gebakken;
  • gerookt (en niet verder bereid).

sport

Populairste sporten in Kwang Yung zijn voetbal en kurvklot. Beide sporten worden op bescheiden schaal ook professioneel beoefend. De grootste hoofdstedelijke sportvereniging heeft een professioneel voetbalteam en een professioneel kurvklotteam, die beide aan de Schellingse tweede divisie competitie deelnemen.

economie

Dankzij de historisch goede betrekkingen met Japan had de groei van de Japanse economie vanaf de jaren 50 indirect grote gevolgen voor Kwang Yung dat geleidelijk distributiecentrum voor Japanse producten in Atlantis werd, en lokatie van tal van kantoren en andersoortige vestigingen van Japanse bedrijven. De anti-communistische houding in de Chinese burgeroorlog en daaropvolgende pro-Taiwan politiek leidde had een vergelijkbaar effect met betrekking tot bedrijven uit dat land, en ook Korea volgde. Kwang Yung werd zo een economische buitenpost van Oost-Azië (e.e.a. werd bevorderd door economisch beleid en onderwijs in Oost-Aziatische talen).

De financiële dienstverlening aan de buitenlandse bedrijven en hun werknemers in Kwang Yung groeide geleidelijk met de toename van Japanse, Taiwanese en Koreaanse vestigingen, maar tegen het eind van de jaren 70 was die sector daardoor groot genoeg geworden om zich ook op andere klanten te richten. Hieruit ontstond een grote, internationaal gerichte financiële sector, die één van de belangrijkste peilers van de economie van het land zou worden.

In 1958 begon constructie van H̊ieng Kháng Qáng 鑫航場, lokatie van de huidige haven en het vliegveld van Kwang Yung. Tot oplevering daarvan in 1963 was er geen goede en veilige zeehaven in het land die geschikt was voor grote schepen, was er geen lange landingsbaan voor intercontinentale vliegtuigen, en was er weinig uitbreidingsruimte voor bedrijven. Het belang van H̊ieng Kháng Qáng voor de economische groei vanaf de jaren 60 kan derhalve nauwelijks overschat worden. (Waar nu het grotendeels kunstmatige eiland H̊ieng Kháng Qáng ligt, lagen oorspronkelijk een aantal kleinere eilanden.)

(uit te breiden)

onderwijs

Referencearrow.png Hoofdartikel: Onderwijs in Kwang Yung

(samenvatting toe te voegen)

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas