Kurvklot

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Kurvklot (ook wel "Nagaskisch Korfbal" genoemd) is een populaire sport in Schellingen en omringende landen en is gebaseerd op een oud Nagaskisch spel uit de 15e Eeuw. Het spel kende vele lokale varianten, maar in de basis was het hetzelfde spel. In de 19e eeuw heeft de sport echter hevige veranderingen ondergaan door middel van standaardisatie van de toen zojuist opgerichte Kurvklotbund. In deze tijd zijn ook alle regels vastgelegd in het officiële Kurvklot-regelement. Tegenwoordig is Kurvklot een populaire volkssport; een groot deel van de Schellingers heeft het ooit gespeeld en bijna iedereen kent het spel.

Het speelveld

Kurvklot wordt gespeeld op een rond speelveld met een straal van 200 voet (dus 60 meter). In het centrum van het veld staat een korf van 3 voet hoog en met een diameter van 3 voet. Om deze korf bevinden zich twee cirkels: een binnencirkel van 120 voet (36 meter) in diameter en en buitencirkel met een diameter van 180 voet (54 meter). Verder staan er vier stippen voor strafworpen op 30 voet van de korf (9 meter) en is er de 12-voetscirkel rond de korf. Er wordt voor het spel een bal gebruikt die vergelijkbaar is met een volleybal.

De teams

Het spel wordt gespeeld met twee teams van zes spelers. Alle spelers hebben een gelijkwaardige rol binnen het spel (geen keepers of andere speciale spelers). Er wordt gespeeld in drie competities:

  • teams met uitsluitend mannen;
  • teams met uitsluitend vrouwen;
  • drie-om-drie (drie mannen, drie vrouwen)

Het spel

Tijdens het spel is één team aanvaller en het andere team de verdediger. Aan het begin wordt getost wie er als eerst aanvaller mag zijn. De aanvallers beginnen op de buitencirkel met één speler met de bal. Het andere team begint allen op de 12-voetscirkel. Het spel wordt gespeeld in vier kwarten van 12 minuten. Bij elke kwart mag het andere team als aanvaller beginnen (dus elk team begint twee keer als aanvaller aan het begin van het kwart).

Als de scheidsrechter fluit om te beginnen, mogen de spelers gaan lopen. Het doel van het aanvallende team is om de bal in de korf te krijgen; de verdedigers proberen de bal af te pakken om later zelf de aanval in te mogen zetten.

Men speelt de bal met de hand. Men mag alleen met de bal lopen als deze zich nog buiten de binnencirkel bevindt. In de binnencirkel moet minstens een voet aan de grond blijven en die voet mag niet wisselen zolang men de bal vast heeft. Als men de bal weet te scoren, levert dit twee punten op binnen de 12-voetcirkel en drie punten als deze buiten de 12-voetscirkel wordt gescoord. Wordt er buiten de binnencirkel gescoord, levert dit zelfs zes punten op, al komt dit zelden voor. Bij scoren wisselen de teams automatisch om van rol en begint een nieuwe aanval vanaf de buitencirkel. Als de verdedigers de bal echter weten af te pakken, moeten zij de bal naar de buitenlijn weten te krijgen voor zij zelf de aanval mogen inzetten. Dit gaat door totdat de speeltijd om is.

Verdere regels

  • De bal mag NIET op de voet komen. Gebeurd dit, is de aanval gelijk over en krijgen de tegenstanders van degene van wie de bal op de voet is gekomen één punt.
  • Als de bal niet in handen van een andere speler is en de bal belandt buiten de buitencirkel, dan krijgt het team dat het laatst gegooid heeft één strafpunt.
  • Men mag niet duwen, trekken of ander fysiek geweld plegen. Gebeurd dit binnen de binnencirkel, dan moet er een vrije strafworp worden genomen voor drie punten op de strafworpstippen. Gebeurd dit in de buitencirkel, dan moet het team dat in overtreding is gelijk in de verdedigende rol en moet de aanval overnieuw beginnen. Het andere team krijgt één punt.
  • Binnen de 12-voetscirkel mag er maar één speler van elk team bevinden. Bevindt er van een team twee spelers in de 12-voetscirkel, dan krijgt de tegenstander twee punten en krijgt deze de rol als aanvaller. De aanval moet dan opnieuw beginnen.

De winnaar

Het team met de meeste punten wint.