Karstonia

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Se.gif
Fr.gif
De.gif

Karstonia is een aan de noordoostkust van de Oostzee gelegen koninkrijk (tussen 56 en 61 graden noorderbreedte en 18 en 23 graden oosterlengte). Het land grenst aan Estland en Letland en wordt door een smalle zeestraat van Finland en Zweden gescheiden. Karstonia was in 1986 oprichtend lid van de Aardse Geofictieve Liga (AGL) en in 2006 van het Verbond van Fictieve Staten..

Karstoniamap.png
Karstonia
land in Noord-Europa
Officiële naam: Köngariket Karstonia

Hoofdstad: Marckfontänn

Bevolking: 3.219.850 (1-1-2019)

Oppervlakte: 64370 km2

Bevolkingsdichtheid: 50 inw./km2

Staatsvorm: koninkrijk

Demoniem: Karstoniaans

Officiële taal: Karstoniaans, Galonisch, gebarentaal

Nationale feestdag: 18 december

Munteenheid: euro

Karstoniaanse ambassades

Vlag:

Karstoniaflag.png

Landschap

Karstonia is een klein land in Noord-Europa, grenzend aan Estland en Letland en door een zeestraat (Jorlandssundet) van Zweden in het westen en Finland (Finska Viken) in het noorden gescheiden. Landschappelijk sluit het land aan bij de Baltische laagvlakte en alleen in het midden en westen rijst het land tot boven de 200 meter op. Hier en daar steken enkele heuvelruggen boven de 300 meter uit en de hoogste “berg” van het land, de Kyrkkanbjerg, bereikt een hoogte van 420 meter boven zeeniveau. Naald- en loofbossen bedekken ongeveer tweederde van het land. Er zijn ongeveer duizend meren, waarvan het grootste het Meer van Petsamo is, tenminste als men niet het Meer van Riga meerekent. De kusten bestaan in het noorden en westen uit scheren (rotsgrond) en omvatten enkele honderden eilanden, terwijl de zuidelijke eilanden opgebouwd zijn uit kalkformaties en zandgrond. Akkerbouw is voornamelijk in het zuiden en westen van het land en op de eilanden te vinden, terwijl de veeteelt en bosbouw met name in het noorden overheerst.

Hoogste berg: Kyrkkanbjerg (420 m)

Grootste meer: Petsamosjö (2654 km²)

Belangrijkste rivieren: Marck (346 km), Ore (184 km), Newar (136 km).

Klimaat

Het klimaat in Karstonia is, gezien de hoge breedtegraad, tamelijk mild met hogere temperaturen in zowel de winter als in de zomer dan men zou verwachten. De gemiddelde temperatuur in januari is -2oC en 18,5oC in juli. Het grootste gedeelte van het land is bedekt met sneeuw van december tot april. De gemiddelde neerslag is 590 mm per jaar.

Geschiedenis

Het was Tacitus die in zijn boek Germania voor het eerst over de “eilanden” in het noorden sprak. Karstonia werd rond het begin van de jaartelling echter voornamelijk door Fins-Oegrische stammen bewoond. Pas in de zesde eeuw drongen Germaanse stammen het land binnen. De Marckar, door de steeds machtiger wordende Svear vanuit hun oorspronkelijke woongebieden in midden-Zweden verdreven, koloniseerden West en Zuid-Karstonia en etableerden hier een groot aantal zelfstandige koninkrijkjes.

In de 12e eeuw ontwikkelde het in de tussentijd gekerstende Karstonia onder druk van de toenemende Deense expansie in het Oostzeegebied zich in de richting van een feodale samenleving en tot een eenheid. In de 13e eeuw breekt een bloeiperiode voor het land aan, met de komst van het Hanzeverbond, de stichting van een groot aantal handelssteden en de verovering van Estland door de Karstoniaanse koningen. Het Karstoniaanse koninkrijk gaat in 1361 evenwel ten onder en het land zou tot 1523 onder de Deense kroon vallen. Na 1523 wordt Karstonia tussen Polen, Denemarken en Zweden verdeeld, om honderd jaar later geheel Zweeds te worden en vanaf 1726 Russisch. Eerst als vazalstaat, die niet alleen het huidige Karstonia omvatte, maar ook Estland (Oost-Karstonia) en Koerland, totdat een opstand in 1764 een einde maakt aan de relatieve zelfstandigheid en het land een deel van het Russische imperium wordt en tussen 1808 en 1917 als groothertogdom. Het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw wordt gekenmerkt door een snelle industriële ontwikkeling in Karstonia, maar ook door een grote maatschappelijke misère. Na de Russische revolutie verklaart Karstonia zich op 18 december 1917 onafhankelijk. Binnenlandse politieke onrust leidt in 1937 tot een staatsgreep die een halffascistisch bewind aan de macht brengt. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie strijdt Karstonia als een bondgenoot mee aan Duitse zijde, maar wordt in 1944 geheel door Sovjettroepen bezet. Onderhandelingen leidden ertoe dat Karstonia vanaf 1946 als een neutrale staat blijft bestaan en gedwongen is om een Sovjetvriendelijke politiek te voeren. In 1986 richt Karstonia samen met enkele andere staten de AGL op en in 1995 wordt het land lid van de EU.

 • Zie ook artikel over Alexander Åkersson; [[1]]

Taal en volk

Het overgrote merendeel der bevolking spreekt Karstoniaans, een aan het Deens, Noors en Zweeds verwante taal. Tot in de jaren zeventig was de bevolking tamelijk homogeen, met twee grote te onderscheiden bevolkingsgroepen, Karstonianen en Galoniërs (welke natuurlijk ook Karstonianen zijn, maar een Fins-Oegrische taal spreken: het Galonisch (sterk verwant aan het Fins en Estisch)). Daarnaast zijn er een aantal minderheden zoals de Bellanders (welke `Bellendsk´, een aan het Karstoniaans verwante taal spreken) en de Lijven (enkele honderden, van Fins-Oegrische afkomst), woonachtig aan de Letse grens. In de afgelopen dertig jaren nam de immigratie naar Karstonia sterk toe, met name uit Oost-Europa, Azië en Afrika en anno 2017 telt het land ongeveer 450.000 inwoners van buitenlandse afkomst. Daarmee samenhangend heeft Karstonia ook een nieuwe religie binnen zijn grenzen gekregen, de Islam. De meeste Karstonianen bekennen zich evenwel tot de Evangelisch-Lutherse (staats)kerk.

Bevolkingsgroei: 0,8 % (2018). Zie; Statistieken Karstonia

Gem.levensverwachting: man 79,1 jr., vrouw 82,1 jr.

De vijf grootste steden:

 • Marckfontänn (hoofdstad) (459.200)
 • Okthamna (287.300)
 • Estilhamna (172.500)
 • Eskunforssa (166.800)
 • Petsamo (106.600)

Talen: Karstoniaans (95%), Galoni (3%), Bellands (2%), Lijfs (enkele honderden sprekers).

Godsdiensten Evangelisch-Luthers (36%), Rooms-Katholiek (4%), Russisch-Orthodox (3%), Moslim (5%), Joods (0,5%), Overig (3%), onkerkelijken (48,5%).

Universiteiten: Marckfontänn (1630), Orested (1859), Okthamna (1924), Estilhamna (1961), Petsamo (1975), Eskunforssa (2001)

Politiek

Karstonia is sedert 1917 een parlementaire democratie. Een uitzondering was de periode van 1937 tot 1944 toen het land een halffascistisch regime kende en van 1944 tot 1946 (bezetting door Sovjet-Unie). Sedert 1917 is het land ook een koninkrijk. De functie van de koning is sinds 1949 geheel ceremonieel. De monarchie is niet geheel onomstreden en verscheidene malen is een poging gedaan om een republiek in te voeren, in 1946 werd hierover zelfs een referendum gehouden. De Karstoniaanse volksvertegenwoordiging of “Rijksdag” bestaat uit 320 afgevaardigden die eenmaal in de vijf jaar gekozen worden. Een van de zetels is gereserveerd voor de voorzitter van de Rijksdag die altijd afkomstig is uit de grootste partij en dertig zetels zijn gereserveerd voor de regionale partijen uit de drie autonome regio´s Åland, Belland en Galonia. Sedert 2012 bevinden zich 6 partijen in de Rijksdag (en 8 regionale partijen). De twee grootste partijen zijn de Liberale Volkspartij en de Sociaaldemocratische partij.

Staatshoofd: koning Henrik-Otkar II van Jöhvas-Åsenborg (sinds 2007).

Bestuurlijke indeling: 11 provincies, waarvan 3 autonoom (te weten Belland, Åland en Galonia).

Volksvertegenwoordiging: Rijksdag (eenkamerparlement) met 320 leden die om de vijf jaar gekozen worden.

Belangrijkste politieke partijen: Sociaal-democratische partij, Liberale volkspartij, Milieupartij, Centrum-Links, Christen-democratische partij, Nationalistische partij.

Huidige regeringsleider: Maria Wassiljevska (lib., sinds 2012).

Huidige minister van BuZa: Hannes Bjurland

Economie

De landbouw was eens de belangrijkste vorm van bestaan voor het merendeel der Karstonianen, evenals de visserij, maar tegenwoordig is nog slechts anderhalf procent van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Ook de visserij heeft de afgelopen jaren met een dramatische afname te maken gehad en speelt tegenwoordig nauwelijks enige rol van betekenis.

Karstonia heeft een goede infrastructuur met spoorwegen, en (snel)wegen tussen de meeste grotere steden en met vliegverbindingen met omringende landen en de rest van de wereld. De geringe bevolkingsdichtheid leidt ertoe dat het land per hoofd van de bevolking een verhoudingsgewijs hoge uitgavenpost heeft aan het onderhoud en opbouw van de infrastructuur in het land. In de afgelopen honderd jaren hebben de meeste Karstonianen zich in de grotere steden gevestigd en de ontvolking van het platteland wordt als een groot probleem gezien.

BBP: € 120.065 miljoen (2018)

BBP per capita: € 37.289

Munteenheid: Euro.

Werkloosheid: 4 % (2018).

Beroepsbevolking: Landbouw 1 %, Industrie 23 %, Diensten 76 %.

Uitvoer: Chemische produkten, technologische produkten, levensmiddelen, grondstoffen.

Invoer: olie, technologische produkten, auto´s, levensmiddelen, grondstoffen.

Voornaamste handelspartners: Europese Unie, Verenigde Staten, China, Rusland.

Voornaamste bedrijven: Eskar MA (financiën/verzekeringen), FF Chemicals (hout/papier, chemische produkten), Karstelecom (informatica, telecommunicatie), Bokars MA (technologische produkten, wapens), Okthamna Skippsverk MA (scheepvaart).

Toonaangevende kranten: Estilkärna Posten (soc.dem.), Västfontännlands Nüheter (liberaal), Allmänta Karstonienska Dagbladet (cons.).

Internationaal

Luchthavens: Kungholma (Marckfontänn), Theborg (Petsamo), Västborg (Okthamna), Kullaberg (Belfors), Öreberg (Orested), Kärsholm (Estilhamna), Sunda (Njordhamna), Underö (Mariehamna)

Intern. spoorwegverbindingen:

 • Eskunforssa – Marckfontänn – Estilhamna – Tallinn – Petersburg
 • Marckfontänn – Orested – Riga (Vilnius/Moskou)

Intern. veerdiensten:

 • Visby – Oskarshamn (Zweden)
 • Nyhamna – Nynäshamn (Zweden)
 • Wartenska – Turku/Helsinki (Finland)
 • Okthamna – Gdansk (Polen

Int. netnummer: +360

Netnummers: Marckfontänn 011, Okthamna 021, Eskunforssa 031, Estilhamna 041.

Internetcode: KS

Landcode: KS

Tijdzone: GMT +2

Volkslied: "Åt landet det sköna"

Lid van: Verbond van Fictieve Staten (2006), AGL (1986-2003, 2009-), EU (1995), Verenigde Naties (1954), Noordse Raad (1952), Raad van Europa (1954), CvsE, Unesco, Unctad, WHO, FAO, ILO, ECE, GATT, OESO, IMF, Wereldbank.

Links en overige informatie (periodieken)

Voor meer gegevens, zie; de website van de AGL of; deze wiki over Karstonia of de website van Karstonia; [2]

 • Sinds 1987 verschijnt er (on)regelmatig een periodiek met nieuws uit en over Karstonia; Den Karstonienska Tidning af Nederländerna. Den Karstonienska Tidning af Nederländerna. Alle tot nu toe verschenen nummers (1 tot en met 102) zijn tevens op pdf-formaat opvraagbaar bij de HV van Karstonia.
 • Tussen 1985 en 1987 verscheen het periodiek Nieuws uit Karstonia (nummer 1 tot en met 25). Ook deze nummers zijn als pdf opvraagbaar.