Karandees

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Karandees
Gesproken in Karandis
Sprekers ong. 3,7 miljoen
Varianten Vutassisch
Dialecten Tarodisch, Undisch, Vildisch, Urudisch, Arvidisch, Koldisch
Taalfamilie Peninsulair
 • Taiaans
Schrift Daedisch
Officieel in Vlag Karandis.png Karandis

Karandees is een taal die hoofdzakelijk in Karandis gesproken wordt. De oorsprong van de taal is nog enigszins onduidelijk, maar de Karandezen zijn zelf van mening dat hun taal een van de oudste talen van Tai is en aldus "de tale Gods" en zeker is dat de taal de eeuwenlange overheersing door buitenlandse mogendheden overleefd heeft dankzij de lange tradie van de mondelinge overlevering van generatie op generatie van verhalen uit de "oertijd" van Karandis. Bovendien was Karandees de taal die door de plattelandsbevolking gesproken werd, terwijl de sturende elites in de steden voornamelijk Cefalu spraken. De structuur van het Karandees is daarom tamelijk archaisch gebleven, maar tegelijkertijd heeft het Karandees veel leenwoorden uit deze beide talen (en enkele andere talen die nog in Karandis gesproken worden) overgenomen. Er bestaat (nog) geen officële standaardtaal en er zijn talloze dialecten te vinden met grote onderlinge variaties waardoor Karandezen uit verschillende delen van het land soms grote moeite hebben om elkaar te kunnen verstaan. Karandees wordt in het Daedisch schrift geschreven.

https://dengsn.com/tools/transliterate

Voorlopige woordenlijst

 • Durts (rivier)
 • Emers (college, verzameling)
 • Emerszags (landschap, provincie)
 • Ems (stad)
 • Gars (man)
 • Garvars (visser)
 • Kalns (berg)
 • Kivis (vrouw)
 • Pets (tak)
 • Raks (stroom)
 • Virags (meer)
 • Volus (koning)
 • Voluszags (koninkrijk)
 • Zolkas (Bos, woud)

Telwoorden

De Karandezen tellen in vijftallen, zes wordt dan vijf-en-één, tien twee-keer-vijf (kaksvis), enzovoort tot de volgende grootheid Kumens (vijf keer vis). Daarna rekent men twee-keer-kumens, drie-keer-kumens tot aan de volgende grootheid Sats (vijf keer kumens), Terts (vijf keer sats) en Volts (vijf keer terts).

telwoord
1 uks
2 kaks
3 kols
4 nels
5 vis
6 vis-uks
7 vis-kaks
8 vis-kols
9 vis-nels
10 kaksvis
11 kaksvis-uks
15 kolsvis
16 kolsvis-uks
20 nelsvis
21 nelsvis-uks
25 kumens
26 kumens-uks
30 kumensvis
31 kumensvis-uks
35 kumenskaksvis
36 kumenskaksvis-uks
40 kumenskolsvis
41 kumenskolsvis-uks
45 kumensnelsvis
46 kumensnelsvis-uks
50 kakskumens
51 kakskumens-uks
55 kakskumensvis
56 kakskumensvis-uks
60 kakskumenskaksvis
61 kakskumenskaksvis-uks
65 kakskumenskolsvis
66 kakskumenskolsvis-uks
70 kakskumensnelsvis
71 kakskumensnelsvis-uks
75 kolskumens
76 kolskumens-uks
80 kolskumensvis
90 kolskumenskolsvis
100 nelskumens
101 nelskumens-uks
105 nelskumensvis
106 nelskumensvis-uks
110 nelskumenskaksvis
111 nelskumenskaksvis-uks
120 nelskumensnelsvis
125 sats
126 sats-uks
250 kaksats
375 kolsats
500 nelsats
625 terts
3125 volts