Karandees

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Karandees
Gesproken in Karandis
Sprekers ong. 3,7 miljoen
Varianten Vutassisch
Dialecten Tarodisch, Undisch, Vildisch, Urudisch, Arvidisch, Koldisch
Taalfamilie Peninsulair
 • Taiaans
Schrift Daedisch
Officieel in Vlag Karandis.png Karandis

De officiële taal van Karandis is Karandees, een taal die hoofdzakelijk in dit land gesproken wordt. De oorsprong van deze taal is onduidelijk maar de Karandezen zelf denken dat dit een van de oudste talen van Taratai is en dus de "tale Gods". Zeker is dat de taal de eeuwenlange overheersing door buitenlandse mogendheden overleefd heeft dankzij de traditie van de mondelinge overlevering van generatie op generatie van verhalen uit de "oertijd" van Karandis. Karandees was de taal die op het platteland gesproken werd, terwijl de sturende elite Cefalu sprak. Hierdoor is de structuur van de taal tamelijk archaisch gebleven, maar tegelijkertijd zijn er ook veel leenwoorden uit de omringende talen overgenomen. Het huidige Karandees kent daarom (nog) geen standaardvorm en bestaat uit een groot aantal dialekten die onderling voor sprekers uit verschillende delen van het land en dus met een ander dialekt, soms bijna onverstaanbaar zijn. Plannen voor het ontwerpen van een standaardtaal hebben vooralsnog tot niets geleid omdat maar weinig sprekers van dialekt willen erkennen dat zij dialekt spreken en niet de officiële taal van het land. In de hogere kringen en de bestuurlijke elite van het land is evenwel door onderwijs en onderlinge kontakten in de jaren na de onafhankelijkheid een soort van algemeen "beschaafd" Karandees ontstaan dat meer en meer door zowel ambtenaren als de opkomende koopliedenstand gebruikt wordt als algemene omgangstaal. Over het Karandees in het algemeen kan gezegd worden dat het weliswaar verwant is aan enkele minderheidstalen in de buurlanden, maar verder sterk afwijkt van wat er in de rest van het continent gesproken wordt. Er zit een absurd trekje in de taal in die zin dat alle woorden altijd op s eindigen (met uitzondering van verbuigingen in de naamvallen) en daar maakt men in de vele dialekten geen uitzondering op. Plaatsnamen eindigen altijd op dis en ook namen van personen hebben altijd een specifieke uitgang (mannelijke voornamen eindigen op ins of es en vrouwelijke op ons of as). Karandees wordt in het Daedisch schrift geschreven.

https://dengsn.com/tools/transliterate

Voorlopige woordenlijst

 • Durts (rivier)
 • Emers (college, verzameling)
 • Emerszags (landschap, provincie)
 • Ems (stad)
 • Gars (man)
 • Garvars (visser)
 • Kalns (berg)
 • Kivis (vrouw)
 • Pets (tak)
 • Raks (stroom)
 • Virags (meer)
 • Volus (koning)
 • Voluszags (koninkrijk)
 • Zolkas (Bos, woud)

Telwoorden

De Karandezen tellen in vijftallen, zes wordt dan vijf-en-één, tien twee-keer-vijf (kaksvis), enzovoort tot de volgende grootheid Kumens (vijf keer vis). Daarna rekent men twee-keer-kumens, drie-keer-kumens tot aan de volgende grootheid Sats (vijf keer kumens), Terts (vijf keer sats) en Volts (vijf keer terts).

telwoord
1 uks
2 kaks
3 kols
4 nels
5 vis
6 vis-uks
7 vis-kaks
8 vis-kols
9 vis-nels
10 kaksvis
11 kaksvis-uks
15 kolsvis
16 kolsvis-uks
20 nelsvis
21 nelsvis-uks
25 kumens
26 kumens-uks
30 kumensvis
31 kumensvis-uks
35 kumenskaksvis
36 kumenskaksvis-uks
40 kumenskolsvis
41 kumenskolsvis-uks
45 kumensnelsvis
46 kumensnelsvis-uks
50 kakskumens
51 kakskumens-uks
55 kakskumensvis
56 kakskumensvis-uks
60 kakskumenskaksvis
61 kakskumenskaksvis-uks
65 kakskumenskolsvis
66 kakskumenskolsvis-uks
70 kakskumensnelsvis
71 kakskumensnelsvis-uks
75 kolskumens
76 kolskumens-uks
80 kolskumensvis
90 kolskumenskolsvis
100 nelskumens
101 nelskumens-uks
105 nelskumensvis
106 nelskumensvis-uks
110 nelskumenskaksvis
111 nelskumenskaksvis-uks
120 nelskumensnelsvis
125 sats
126 sats-uks
250 kaksats
375 kolsats
500 nelsats
625 terts
3125 volts

Tijdsindeling

Een jaar wordt in Karandis ingedeeld in twee keer vijf maanden (10 lunaire maanden)