Imaginië

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Republic of Imaginia
Land op Borealië

Landcodes: IMG, IM

Landnummer: +280

Hoofdstad: Konrad

Inwoners: 3.800.000

Oppervlakte: ± 800 km2

Valuta: Uniemark (UMk.)

Officiële talen: Engels

Staatsvorm: Republiek, parlementaire democratie

Staatshoofd: Prime-minister Adrian Visnare (sinds 2008)

BBP: 54.600,- UMk.

Domeinnaam: .im

Buurlanden: Schellingen (noord)

Imaginië (Officieel Republiek Imaginië) is een stadsstaat op het continent Borealië, dat zich ten noorden van Atlantidië bevindt. Het land grenst in het zuiden aan de Groene Zee en in het noorden aan de Bondsrepubliek Schellingen. Imaginië heeft goede banden met zijn enige buurland. Het land was vroeger gekoloniseerd door de Nederlanders, maar deze wilden al snel meer autonomie. Na die tijd hebben zij met de inheemse, doch vrij goed ontwikkelde bevolking gemengd. Het land is erg dicht bevolkt. Vandaar dat Imaginië een zeer uitgebreidt wegennetwerk heeft. Ondanks dat Imaginië klein is, kent het land een gevarieerd landschap, van de vlaktes van Näde-Andaluh tot de bergen van Yutan en Brinasken.

Geschiedenis

Rond 8 000 jaar voor Christus kwamen de eerste bewoners van Imaginië. De oorspronkelijke bewoners van Imaginië (en ook Schellingen, de Nagaskiërs, waren een vrij beschaafd volk. Alhoewel ze een paar eeuwen achterliepen op de beschaving zoals wij de kennen in Europa kan men die volk niet vergelijken met de indianen. Voor de Koloniale Tijd kende men al landbouw, handel, kastelen en zelfs steden. Dit was mede te danken aan het milde klimaat van het land, waardoor landbouw goed kon gedijën. In Oost-Imaginië (maar ook soms in het Westen) vind je nog steeds, vind je nog steeds wat restanten terug, zoals het Slot Kolderhof en de stad Guilliano (IM) en enkele feestdagen en ceremonies (zoals het Zomerfeest op de eerste zondag van juni). Daarnaast was het Nagaskisch nog lang een officiële landstaal in Imaginië tot 1987. En als allerlaatst levert het oorspronkelijke een groot aandeel aan de huidige bevolking.

In 1632 zette de Hollanders voet aan wal in westelijk Imaginië. Ze waren verrast met wat ze daar aantroffen, namelijk een andere beschaving en een land rijk aan grondstoffen. Ze waren laaiend enthousiast en besloten om zich hier te vestigen. De eerste kolonie werd gesticht door Konrad van Duyn, naar wie de hoofdstad van Imaginië is vernoemd. Het westelijk deel van Imaginië was van de Nederlanders, het oostelijk deel was nooit gekoloniseerd, omdat de leider van de kolonie dacht dat een handelsrelatie met het volk beter was voor beiden, iets wat ongebruikelijk was in die tijd. Dit besluit had gevolgen voor de rest van de Imagineese geschiedenis.

In de loop der jaren groeide de Nagaskiërs en de kolonisten steeds meer naar elkaar toe. Daarnaast nam de onvrede toe in Imaginië. Het idee dat Nederland honderden kilometers verderop de touwtjes in handen had begon steeds meer een oncomfortabele gedachte te worden. In 1781 spraken de kolonisten en de Nagaskiërs tezamen de onafhankelijkheid uit van Imaginië. De republiek was geboren.

Hoewel het welvarend ging met Imaginië en de twee culturen met elkaar gemengd raken, had het land één groot probleem: het land was vrijwel weerloos. Gelukkig hielp het buurland Schellingen, dat ook net onafhankelijk was geworden het land met defensie door middel van een verbond, dat later bekend zou worden onder het Verdrag van Guilliano (getekend in 1875). De twee landen zouden samenwerken, omdat beide landen hierbij gebaat waren, vooral in economische zin. Ook zou dit de politieke stabiliteit van de regio handhaven.

Hoewel Imaginië geen slachtoffer was van beide Wereldoorlogen, waren de Jaren 30 van de 20ste Eeuw zwaar. De grote depressie zorgde ervoor dat de banken in Imaginië in de problemen kwamen. En de banksector is groot in het land. Honderdduizenden mensen verloren hun baan en het zou nog jaren duren voordat de economie was hersteld.

In 1987 besloot de regering om de ligua franca (de hoofdtaal van het land) naar Engels om te zetten. Dit werd de nieuwe officiële landstaal. Voorheen werd er in het Westen Nederlands gesproken, in het Oosten Nagaskisch, in het Noorden Duits en rond de hoofdstad Engels. De maatregel trachtte de taalbarrières voor eens en voor altijd weg te halen. Vandaag de dag leert ieder schoolgaand kind Engels, al zal het nog een paar decennia duren voordat iedereen vloeiend Engels spreekt.

Politiek

Centrale overheid in Imaginië

Politiek gezien is in Imaginië de politiek een mengelmoes tussen Amerikaanse en Nederlandse politiek. In ieder geval is Imaginië een parlementaire democratie, met als staatshoofd de gekozen President. In Imaginië gelden de principes van de Trias Politica. Dat wil zeggen dat de overheid is verdeeld in drie zogenoemde machten: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtelijke macht. Dit pricipe wordt niet in zijn geheel in Imaginie, doch zijn over het algemeen de voornaamste taken gescheiden en onafhankelijk. In de Constitution of the Republic of Imaginia (de grondwet van Imaginië, sinds 1985 beschikbaar in het Engels, daarvoor alleen in het Nederlands en Nagaskisch) staan de machtsverdelingen beschreven en deze zijn op alle bestuurslagen doorgevoerd.

Executive (Uitvoerende Macht)

De uitvoerende macht:

  • bepaalt het beleid
  • maakt wetsontwerpen
  • zorgt voor burgerlijke dienstverlening

Deze macht is in handen van de Secretaries (ministers). Dit zijn leden van het kabinet, het belangrijkste bestuursorgaan van het land. Het kabinet staat onder leiding van de President. Hij (of zij) is hoofdverantwoordelijke van het kabinet en kan als het moet een veto uitbrengen of een secretary ontslaan. Verder heeft de president vrij weinig macht; de secretaries nemen in feite het gros van de beslissingen. In het kort is het kabinet verantwoordelijk voor het politieke beleid en de administratie van het land. Veel zaken worden door de overheidsdienst, Civil Service, gedaan, oftewel de ambtenaren.

Legislature (Wetgevende Macht)

De uitvoerende macht:

  • maakt wetten
  • levert de regering
  • controleert de uitvoerende macht

De wetgevende macht in Imaginië is, zoals in veel westerse landen, het parlement. Deze bestaat, in tegenstelling tot Nederland, uit één kamer: the Senate. Hier worden alle wetten vastgesteld en beoordeeld en hier wordt gezorgd voor bestuur. Leden van de wetgevende macht zijn verantwoordelijk voor het parlement en zijn eigen handelen en het handelen van overheidsdiensten.

Judiciary (Rechterlijke Macht)

De rechterlijke macht:

  • past de wet toe
  • controleert besluiten van de uitvoerende macht

Het gerechtshof in Imaginië is gebaseerd op het constitutionele principe van rechterlijke onafhankelijkheid en maakt gebruik van het algemene wetssysteem. Het wetsysteem in Imaginië kan worden onderverdeeld in Civil (burgerlijk), Crime (criminaliteit), Canton (kantonrecht) en Law (wettelijk recht). In hoger beroep kom je achtereenvolgens bij de High Court en de Supreme Court. De Supreme Court is het laatste beslissende gerechtshof en de uitspraak hiervan is bindend. Hierna kan niet meer in hoger beroep worden gegaan. Rechters worden voor het leven benoemd en kunnen alleen uit functie worden gezet bij een misdrijf of fraude.

Politieke partijen in Imaginië De Senate, gevestigd in Konrad, bevat 80 zetels. Deze worden direct gekozen door de bevolking en de zetels worden evenredig verdeeld met het aantal stemmen. De zetels zijn nu (6 maart 2011) als volgt verdeeld:


Partij 	 Zetels 
Liberals 	 42 
Conservatives 	 19 
Labour 	 17 
Independent 	 2 
Totaal 	 80 

De huidige regering bestaat uit alleen de Liberals. Deze hebben nu de absolute macht.

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas