Hsue Talen

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

DEZE PAGINA IS NOG IN AANBOUW


geschiedenis

(Toe te voegen.)

Treed.png Klassiek Hsue
Oud Hsue Treeh.png Treev.png Treed.png Urkhees
Treeu.png Middel-Hsue Treeh.png Treeud.png Yongorisch
Trehd.png Tsartsungaans
Tredv.png
andere talen Tredh.png Tredh.png Tredh5.pngTredh5.png Tredh.png Tredu.png Creooltalen

Klassiek Hsue

Een voorbeeld van geschreven Klassiek Hsue.
Referencearrow.png Hoofdartikel: Klassiek Hsue

Klassiek Hsue is een semi-kunstmatige en min of meer dode taal ontstaan uit het Oud Hsue. Klassiek Hsue is de officiële taal van het Irshanisme. Vrijwel alle oude en nieuwe Irshanistische teksten zijn in het Klassiek Hsue en de taal wordt daarnaast gebruikt als lingua franca in internationale communicatie.

Moderne Hsue talen

NB. De hoofdartikelen over de drie moderne Hsue talen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Yongorisch

Referencearrow.png Main Article: Yoğorian

Yongorisch wordt gesproken door ongeveer 450.000 mensen in Yoğor en daarnaast door enkele tienduizenden in aangrenzende gebieden in Thurilië en Sambekistan. Het totale aantal Yongorisch-sprekers is ongeveer 500.000 en Yongorisch is daarmee verreweg de grootste moderne Hsue taal.

Urkhees

Referencearrow.png Main Article: Urkhese

Urkhees wordt gesproken door ongeveer 180.000 mensen in Urkheyen en daarnaast door minderheden in Carcuŋŭatu (ca. 20.000), Morün-Oı̯omod (ca. 50.000) en Hirrië (CA. 20.000). Het totale aantal Urkhees-sprekers is ongeveer 270.000.

Tsartsungaans

Referencearrow.png Main Article: Carcunwan

Tsartsungaans is de kleinste van de moderne Hsue talen. Het wordt gesproken door ongeveer 150.000 mensen in Carcuŋŭatu en daarnaast door enkele duizenden in Urkheyen.

Hsue Creooltalen

Hsue creooltalen zijn ontstaan in alle gebieden waarin Hsue niet de dominante bevolkingsgroep waren. De grootste creooltalen zijn Zuidyongorisch en Kuanga-Hsue. De eerste is een mengsel van Middel-Hsue en Wacamakalit dat is ontstaan in Zuid-Yoğor in het zuid-oosten van Sambekistan. De tweede is een creool van Middel-Hsue, klassiek Hsue, Kuanga-dialecten, Literair Kuanga, en andere invloeden die wordt gesproken in West-Kuanga. Daarnaast worden er mengsels van Middel-Hsue, Klassiek Hsue en plaatselijk dominante talen gesproken in vrijwel alle gemeenschappen van de Hsue Diaspora.