Hans Dankert

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Hans Dankert (Dr. Johannes Ferdinand Timon Dankert, geboren op 8 maart 1970 in Fort Gorecht) is een Kronenburgs econoom en sinds 4 mei 2011 de zesde minister-president van dat land. Hij was op 4 april van hetzelfde jaar benoemd tot Adviseur Generaal, nadat zijn partij, de PvG, de grootste was geworden bij de Noordkamerverkiezingen van eind maart.

Dankert studeerde economie aan de Koninklijke Universiteit van Alexanderstad en kreeg eind 2010 landelijke bekendheid toen zijn proefschrift gepubliceerd werd, waarin hij een zeer kritische analyse geeft van de economische cultuur van Kronenburg sinds de tweede wereldoorlog. Onder Kronenburgse economen wordt dit proefschrift nu al beschouwd als standaardwerk in het vakgebied.

Ook op organisatorisch vlak is Dankert opgevallen, vooral binnen de PvG, waarin hij enkele jaren voorzitter was van de jongerenafdeling. Hans Dankert stond niet op de kandidatenlijst voor de Noordkamerverkiezingen, maar de lijsttrekker van de partij, Ewald de Haan de Cronenburg, werd door de koning gepasseerd bij de benoeming van de Adviseur Generaal, nadat diverse andere partijen hadden laten doorschemeren geen heil te zien in een regering met hem aan het hoofd; de Haan de Cronenburg had in de aanloop naar de verkiezingen een aantal té openhartige opmerkingen gemaakt jegens vrienden en vijanden, waardoor hij onbedoeld zijn eigen positie en geloofwaardigheid zwaar had aangetast.

Dankert was bij zijn aantreden als minister-president de eerste van PvG-huize en de jongste in de Kronenburgse geschiedenis.

Dankert trouwde in 2004 met Annelies Horst Hopma; ze hebben een zoon.

Ministers-presidenten van Kronenburg
Nicolaas Veldtman (1981 - 1989) · Sander Opland Falting (1989 - 2001) · Johan Achterberg (2001) · Anton Wolff (2001, interim) · Sonja Brahms (2001 - 2007)
Annemarie Torringa-Haraldson (2007 - 2008, interim) · Ernst-Piter Strikwerda (2008 - 2011) · Hans Dankert (2011 - heden)