Geschiedenis van de Nesthurische Eilanden

Geopoeia
Jump to: navigation, search

DEZE PAGINA IS IN AANBOUW. VOORLOPIG IS DIT SLECHTS EEN DIGITAAL NOTITIEBLOK.

Het forum voor discussie over deze pagina vind je hier.

zie ook: Nywal


voorlopig chronologisch overzicht van belangrijkste gebeurtenissen

1e millennium

0: de Grote Wereldramp.

0-100: chaos...

ca. 15: de profetie van Stelferþ. Stelferþ leefde toen in het dal dat nu het Kanaal van Stellinge is. Dat dal werd pas zee in de tweede helft van de 1e eeuw.

ca. 20: Zending van de volgelingen van Stelferþ (door de zieke Stelferþ zelf) naar naburige landen om de Hansahanlar te verspreiden. Eerste Hanselijke zendelingen arriveren in de nog droge gebieden romdom wat nu Harpije, Palaestria en de zuidelijke helft van Kratuwe is; verdere landen volgen spoedig daarna.

2e helft van de 1e eeuw: De grote, brede dalen tussen de verschillende berg- en heuvelgebieden beginnen te overstromen. De berg- en heuvelgebieden veranderen (langzaam) in eilanden en archipellen.

ca. 5e eeuw: ontstaan van de eerste stadstaten. Þrybliuthæm controleert een deel van de zuid-Kratuwse kust.

ca. 8e eeuw: doorbreken van zuidelijke kraters op Kratuwe naar zee (plaatselijke verwoesting kusten), begin migratie naar binnenland. ('blauwe' volkeren migreren zuidelijk vanuit Noord-Kratuwe?) Þrybliuthæm wordt weggevaagd.

ca. 8e eeuw: komst van de hanselijke Lon̥ naar het westen van Harpije en het oosten van Palæstria.

ca. 10e eeuw: ontstaan van eerste centrale staten uit federaties of allianties van stadstaten.

onbekend: ontstaan van de Centrum-Orthodoxie in Stellinge.

migraties

Migraties vonden plaats gedurende het gehele eerste millennium. waarvandaan? waarheen? van buiten? zijn er grote eilanden verdwenen gedurende de eerste eeuw?

Meest voor de hand liggend gezien de voorlopige etnische kaart is dat 'blauw' uit het noordoosten komt en geel uit het westen; rood zou de oorspronkelijke bevolking van het zuidoosten kunnen zijn. Geel heeft dan overleefd op de uitlopers van het noordwestelijke gebergte van Kratuwe (nu deels overstroomd) en in het zuidwesten (deels door vermenging, deels op eilanden); blauw op de noordoostelijke laaglanden van Kratuwe (nu helemaal overstroomd); en rood op de eilanden in het zuidoosten.

De Kpa (volk) komen vermoedelijk uit noordwest Kratuwe en hebben zich via de hooglanden verspreid. Ook de Lon̥ komen naar alle waarschijnlijkheid uit noordwest Kratuwe, maar verspreidden zich via de kust en het water, totdat ze zich in West-Harpije vestigden. De Okraten komen uit noord/noordoost Kratuwe en hebben de hooglanden (m.u.v. van de Hokraten) overgestoken nadat de vlakte aldaar langzaam overstroomde en door overbevolking de Okraten de strijd om de dominantie verloren. Er is nog een aan de Kpa verwant volk in het noordwesten, maar er zijn geen verwanten van de Okraten meer in het noorden. De eerste Kpa kolonisten in hun huidig kerngebied waren waarschijnlijk nomadische herders die vanuit de hooglanden afdaalden in de 8e eeuw nadat de zuidelijke krater was leeggelopen.

zie ook: Volkeren van de Nesthurische Eilanden#volksverhuizingen

2e millennium

te bepalen: (13e eeuw?) Ontstaan van de 'Orde van Stellinge'. Geleid door Orthodoxe priesterkoningen verovert Stellinge eilanden en kusten rondom het westelijk deel van het Kanaal van Stellinge.

11e eeuw: Pogingen van Harpijse vorsten om het Harpijse eiland op de Lon̥ te heroveren en hun weigering om de profetie van Stelferþ te aanvaarden leidt tot geregeld tot schermutselingen tussen beide partijen. Eén van de grootste religieuze bloedbaden in de Harpijse geschiedenis is die waarbij in 1010 bij de stad Sẽruw talloze Lon̥ en Stellingers over de kling gejaagd worden door Dingdenkende Harpijen. (Discussie over deze gebeurtenis op het forum)

12e eeuw: oprichting van de Harpijse Tripelmonarchie. Deze politieke unie blijft tamelijk stabiel tot haar ondergang in de 20e eeuw, en draagt fors bij aan de bekering van de Harpijse volkeren tot (de locale variant van) de Hansahanlar.

1195: de Palæstrische koning wordt vermoord. Hoewel Havillandse Lon̥ achter de daad zitten, geven de Palæstriërs de Kingiriërs, het oorspronkelijke volk in de Palæstrische kraterring, de schuld en komt het tussen beide gebieden tot een uitputtende oorlog. Na het einde van deze oorlog annexeert Havilland het vruchtbare Kingirië.

13e eeuw: Het door oorlogen verzwakte Palæstria wordt in de dertiende eeuw een vazalstaat van de Tripelmonarchie onder leiding van een neef van de voormalige Dolorische koning.

vanaf de 14e eeuw: actieve verspreiding van de Harpijse variant van de Hansahanlar (met verering van voorwerpen als Maatschappijziel) in de Harpijse vorstendommen.

1837: de Reformatie in Nyw-Stelfort.

1838: Nyw Stelfort treedt uit de 'Orde van Stellinge' en verovert in volgende decennia de zuidkust van Kratuwe inclusief het huidige Kpa To nƔao.

19e eeuw: spreiding van de Reformatie naar de Kpa (volk) (wellicht lagen die toen in de invloedsfeer van Nyw-Stelfort en was dat toen het centrum van een groter rijk - Reactie Bernard: Of het waren Nyw-Stelforters die naar de Kpa uitweken vanwege de oprukkende Tripelmonarchie?)

19e en 20e eeuw: De Harpijse Tripelmonarchie beheerst ruim een eeuw grote delen van o.a. Harpije, andere eilanden in de buurt en Zuid-Kratuwe. De vijanden van de Tripelmonarchie brengen haar rond 1980 een zware nederlaag toe in de Zeeslag bij Tarat bəŋ Qarɋt h’Rag (thans de Harpijse lidstaat Lakland). De Tripelmonarchie wordt gedwongen tot splitsing en verliest het grootste deel van de bezittingen die niet op Harpije liggen. Slechts het gebied op Kratuwe dat thans ruwweg Lakland, Meker en Klein-Kratuwe vormt, blijft in Schoorse en Dolorische handen.

3e millennium, 1e helft

21e eeuw: de Deformatie in Nyw-Stelfort en (als reactie) het ontstaan van de de Orthodox-hervormde stroming uit de Centrum Orthodoxie in Stellinge.

begin 22e eeuw: het rijk van Nyw-Stelfort valt uiteen. In Kpa gebied onstaat een aantal onafhankelijke stadstaten.

21e en 22e eeuw: spreiding van de Deformatie naar de Kpa (volk) en Okraten (maar niet blijvend i.g.v. de Kpa)

2357: Vereniging der Harpijse Geloven door de Trinische priester Strogobor Dedzővisin.

2388: stichting Confederatie Harpije in de Vrede van Assen.

2465: stichting Kpa To nƔao.

2468: Verklaring van Labãuw: het eiland dat tegenwoordig bekend staat als West-Karstelen onttrekt zich definitief aan de invloedsfeer van Palæstria en komt dus alleen nog onder de Confederatie Harpije te vallen.

3e millennium, 2e helft

2678: Garm de Oude treedt aan als de eerste hoofdstaat van de Vrije Stad en Hellingen tot Ord. Dit betekent de stichting van Ord (Hanzestad) in de huidige vorm.

2798: stichting Proliferiapolis, en daarmee Prolifereia.

2867 - 2884: In Harpije: Kasakse Successieoorlog tussen Schelmkwellingen en Dragondrië na het uitsterven van de Kasakse hertogelijke familie. De oorlog eindigt met de afspraak dat de staatshoofden van Schelmkwellingen en Dragondrië gezamelijk tevens hertog van Kasakka zijn.

2874: Grote revolutiegolf in Harpije waarbij een aantal monarchieën ten val gebracht wordt.

2944: het op Kratuwe gelegen 'prinsbisdom' Hellingen voegt zich bij de Confederatie Harpije.

2945: het vorstendom Engelland treedt niet toe tot de Confederatie Harpije, maar gaat in plaats daarvan onder Palæstria vallen. (Zie Lijst van Harpijse gebeurtenissen voor meer informatie)

2958-2992: Okratische Unificatie Oorlog.

30e eeuw: unificatie van de Okraten in de nieuwe natie Ogart.

2974: Murk I de Blaauwe grijpt de macht als hoofdstaat van Ord. Ord (Hanzestad) wordt hiermee de facto een monarchie.

2978: Alle dorpen in het gebied Tjolck-Heckinghe verenigen zich op buitenlands gebied. Eerdere aparte lidmaatschappen van de Stellingse Hanze worden omgezet in één gezamenlijk.

2997-3001: Okratische Expansie Oorlog.

4e millennium / 31e eeuw

3011: de Harpijse staat Spinsteren wordt verdeeld tussen Havilland en Schorematten.

3049: de Hanzestad Lodderoog treedt toe tot de Stellingse Hanze.

3074: aanvang interactie. Markerende gebeurtenis: aanvang overleg (in Stellinge) over een (nieuw) havenverdrag.