Geofictie en Conworlds

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
De.gif

'Geofictie' is de schepping van fictieve geografische entiteiten met geen ander primair doel dan het plezier van dat scheppen. Geconstrueerde wereleden of 'conworlds' (afgekort van het Engelse 'constructed worlds') zijn fictieve werelden of planeten. Geofictie en wereld-constructie (het creëren van conworlds) zijn beide voorbeelden van fictieve geografie, zij het 'geografie' in een heel brede zin, inclusief de planetaire schaal en daar zelfs voorbij.


verschil tussen 'geofictie' en 'wereld-constructie'

Geofictie en wereld-constructie ('worldbuilding') overlappen: fictieve werelden gecreeerd met geen ander doel dan het plezier van het scheppen zijn voorbeelden van beide. Fictieve landen, regio's en steden zijn voorbeelden van geofictie, maar niet van wereld-constructie. Werelden gecreeerd voor spellen, boeken of andere doeleinden zijn voorbeelden van wereld-constructie, maar niet van geofictie. Er is bovendien een verwante categorie van fictieve geografische eenheden onder de planetaire schaal en gecreëerd met een speciaal doel zoals utopias(en) en micronations(en) die noch geofictie, noch wereld-constructie zijn.

Het verschil in schema:

doel ruimtelijke schaal
geofictie geen ander dan het plezier van het scheppen (niet bepaald)
wereld-constructie (niet bepaald) planetair (of groter)

Het aandachtsgebied van Geopoëia is creatieve tegenfeitelijkheid hetgeen is gedefinieerd als 'zonder ander doel dan het plezier van het scheppen'. Geofictie past daar helemaal in; wereld-constructie alleen in zoverre het 'doel-loos' is.

categorisering

Geofictie en wereld-constructie worden gewoonlijk geclassificeerd op basis van schaal en lokatie:

(In de meeste gevallen zijn de Engelstalige lijsten uitgebreider dan de Nederlandstalige, maar er zijn ook creaties die alleen op een Nederlandstalige lijst voorkomen.)

Voor meer informatie over het verschil tussen Aarde en Alternatieve Aardes, die deze pagina.

interactieve geofictie

Een veelvoorkomend variant van geofictie is 'interactieve geofictie', geofictie als een soort spel waarin de bedenkers hun bedenksels met elkaar laten interacteren. Meestal betekent dat dat verschillende bedachte landen diplomatieke relaties en handelscontacten met elkaar aangaan, en/of oorlog met elkaar voeren, enzovoorts.

Het Genootschap voor Geofictie organiseert al enige decennia dergelijk interactieve geofictie-projecten voor geinteresseerde leden, bijvoorbeeld Honua Nei, Pangeo, Thalassa, en Ārdra (alle drie beëindigd).

Voor interactieve geofictie (als spel) zijn natuurlijk spelregels nodig. Een voorbeeld van zulke spelregels zijn de Spelregels voor Interactieve Geofictie die zijn gebaseerd op ervaring met de projecten van het Genootschap voor Geofictie.

Zie ook: De categorie "Geofictief Interactieproject".

Genootschap voor Geofictie

Referencearrow.png Hoofdartikel: Genootschap voor Geofictie

In Nederland is er sinds 1984 een actieve vereniging van geofictici, beoefenaars van geofictie: het Genootschap voor Geofictie (GvG). Het GvG organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst, en geeft een tijdschrift, Fantas, uit.

links

algemeen

organisaties