Fenjamen

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Fenjamen is een land in oost-Davaleda, dat grenst aan Fingevoren in het zuiden, Viguros in het oosten en Seovië in het noorden. In het westen grenst Fenjamen aan de Atlantische Oceaan. Zoals veel landen in het oosten van Davaleda is het economisch niet bijzonder ver ontwikkeld. Fenjamen kent een roerige geschiedenis, waarbij de huidige staatsvorm slechts sinds enkele decennia bestaat. De staatsgodsdienst is het Seoïsme, hoewel dit in sommige regio's staat voor onderdrukking, en eerder een taboe is.

Geografie

Het oosten van het land is bergachtig. In het westen bevinden zich ook kleinere bergen. Het midden van het land is heuvelachtig. Nabij de grenzen met Txeion en Fingevoren is het land relatief vlak. Hier vormen rivieren de grens. De grens met Viguros loopt grotendeels over een rivier, die door een bergketen, dat tot aan Txeion reikt, stroomt.

Geschiedenis

Bestuur

Fenjamen bestaat uit drie landsdelen: Lokhatharin, Mondakman en Phatera. Tot een paar jaar terug hadden deze landsdelen veel macht, maar door een staatshervorming in 2004 zijn deze landsdelen meer een soort provincies geworden. Verder zijn er nog enkele zogenoemde atsawon (letterlijk: gebieden), welke een vergelijkbare positie hebben als de landsdelen, maar worden in sommige opzichten beperkt en moeten verantwoording dragen aan het landsdeel waar het historisch bij hoort. Op de kaart staat met pijlen aangegeven welke gebieden bij welke landsdelen horen.

Deelgebieden

Fenjamen is verdeeeld in drie Provincies, en tot elke Provincie behoren enkele zogenoemde Gebieden. Deze Gebieden zijn tamelijk zelfstandig, maar dienen verantwoording af te leggen aan de Provincie waar het bij hoort. De meeste gebieden hebben de Provincie ook nodig, want vaak zijn ze economisch niet sterk genoeg om als een losse staat te functioneren. De Gebieden liggen allen in het oosten, vooral in de wat meer afgelegen gebieden.

Mondakman (provincie)

Mondakman is de grootste en dichtstbevolkte Provincie van Fenjamen. Het is de bakermat van de Fenjamese cultuur en van oudsher is het een belangrijk gebied in de regio. Oorspronkelijk is een een lappendeken van verschillende graafschappen. Door de tijd heen hebben veel van deze graafschappen hun status als zodanig verloren. De hoofdstad Erabago is slechts een klein provinciestadje in de heuvels in het westen. Het betekent zoveel als 'schuilplaats' en wordt al eeuwen gebruikt als plek waar men zich terugtrok in tijden van oorlog met andere graafschappen. De grootste stad, en tevens de grootste stad van het hele land, is Tharuda. Deze stad ligt in het glooiende landschap van het zuiden. Tharuda is economisch een belangrijke stad, waar dan ook het grootste zakencentrum van het land zit. Even ten zuiden van Tharuda, bij Nganarsiren, ligt de haven van Tharuda, de belangrijkste van het land. Het eiland Loberati is een betwist eiland met Fingevoren.

Wagenore Mekin (gebied)

Wagenore Mekin is een Gebied dat tot Mondakman behoort. Zoals de meeste Gebieden is ook deze regio dunbevolkt. Het bevindt zich op de flanken van de uitlopers van het gebergte. Hoewel dit Gebied tot Mondakman behoort, is het historisch gezien meer verwant aan Lokhatharin. Van de 6e tot de 14e eeuw maakte het onderdeel uit van Lokhatharin, en daarna van de 14e eeuw tot de 19e eeuw afwisselend behorend tot Lokhatharin en Akkhthathare. Nog 40% van de bevolking spreekt Lokhatari, de vroeger zo belangrijke taal in dit gebied. In Wagenore Mekin wordt het tegenwoordig meer als een dialect van de 'standaardtaal' (het Fenjami) gezien. De hoofdstad Kongen Wethetsan ligt aan het riviertje de Tsakhnon (Shanen). In het oosten grenst Wagenore Mekin aan Seovië, en heeft het een grensovergang voor naar Mokhdakkha. Door het gebied lopen twee belangrijke wegen richting Scopion.

Rowane (gebied)

Rowane behoort tot Mondakman, maar heeft historisch altijd banden met Phatera / Shakta gehad. Van de 14e tot de 17e eeuw was het onderdeel van het Koninkrijk Shakta, dat zich over de river de Lave uitstrekte. Na de 1e Fenjamese Onafhankelijkheidsoorlog in dictatuur Fingevoren behoorde Rowane, tezamen met Phatera, nog langer tot Fingevoren, tot aan de 2e Fenjamese Onafhankelijkheidsoorlog. Het Gebied situeert zich rond de rivier Stiwahon, waar ook de hoofdstad Ranesta aan ligt. Kadi Rowane is een tempelgebied in de bergen wat officieel onderdeel uitmaakt van Rowane, maar geheel zelfstandig is. Het is een exclave ten noordoosten van het voornaamste gebied.

Lokhatharin (provincie)

In de Provincie Lokhatharin zullen de meesten zich geen Fenjamees noemen. Het gebied kent een rijke historie en heeft vooral veel (historische) banden met Seovië, in het bijzonder de naastgelegen regio Akkhthathare. Vanaf de meeste plaatsen in deze Provincie zit men ook sneller in Seovië dan in andere delen van Fenjamen. Doorheen de Provincie loopt een spoorlijn in noord-zuid-richting, die Scopion met Tharuda verbindt. De wegen richting het zuiden zijn van redelijke kwaliteit, maar door het ruige karakter van het terrein duurt de reis naar Mondakman vaak lang. In Lokhatharin wordt nog veel Lokhathari gesproken. In veel plaatsen is het de meest gebruikte taal. In sommige plaatsen wordt zelfs nog Akkhthathari, de oude taal van het Noorden, gepsroken. Lokhatharin kent maar liefst drie havensteden, Maminlifeit Mikə, Krefin Aktan, en Manikrefə, waarvan laatstgenoemde de hoofdstad van de Provincie is. Het is de belangrijkste havenstad van het noorden, en ligt in het estuarium van de Tsobeisə, waar ook de miljoenenstad Scopion aan ligt.

Mokhdakkha (gebied)

Mokhdakkha is een bergachtige regio, dat uit twee delen bestaat. Het is een enclave in Seovië, en kan dus alleen via Seovië worden bereikt. Het is met twee doorgaande wegen verbonden met de rest van Fenjamen. De enclaves zijn ontstaan rond strategische punten in de regio. De hoofdstad is van oudsher een belangrijke vesting; de naam Stikh Dakkha betekent dan ook 'bergburcht'. Stikh Dakkha is gebouwd op de helling van een berg. Mokhdakkha heeft door de eeuwen heen afwisseling tot Lokhatharin en Akkhthathare behoord. In de omgeving zijn mineralen te vinden, waardoor het 't minst arme Gebied van Fenjamen is. De inwoners identificeren zich met Fenjamen, noch Akhthathare, maar eerder met de stad waar ze wonen. De exclave heet Stikhmath en dit is een zelfstandige stad met ommelanden.

Omaron (gebied)

Eigenlijk heet deze regio pas sinds de 18e eeuw Omaron. Het Gebied was gecreëerd in de tijd dat het tot het Ktepische Rijk behoorde. Daarvóór bestond het Gebied nog niet als zodanig en behoorde delen tot de Akkhthatharische Republiek, Phatera, en Rasothan. In Omaron wordt naast Fenjami ook Ktepisch gesproken. Door anderen wordt dit gebied vaak uitgeduid als 'identiteitsloos' of 'Klein-Seovië'. Doorheen Omaron loopt de belangrijke weg van Tharuda naar Stikh Dakkha.

Phatera (provincie)

Phatera ligt in het uiterste zuiden van het land, en is de enige Provincie die aan Viguros en Fingevoren grenst. Het bestaat uit verschillende graafschappen en hertogdommen, hoewel deze niet meer als zodanig functioneren. Phatera is in haar geschiedenis is verschillende oorlogen verwikkeld geraakt, zowel met de zuiderburen als met de noorderburen. In de afgelopen eeuwen is een zelfstandig hertogdom geweest, en heeft het ook gehoord bij koninkrijk Shakta, Hertogdommen van het Westen, het Ktepische Rijk, de Verenigde Graafschappen, keizerrijk Fingevoren en dictatuur Fingevoren. Het landschap van Phatera varieert van bergachtig in het oosten tot vlak in het westen. De meeste mensen wonen in het vlakke westen, in de delta van de Lave, Mori, en Stiwahon. Er zijn nog mensen die Shaktari spreken, maar deze taal mag en wil men liever niet in het openbaar gebruiken. De standaardtaal is de meest gesproken taal in deze Provincie. De Lave vormt de grens met Fingevoren en Viguros. De grens met Fingevoren is volledig gesloten, waardoor sommige grensplaatsen, waaronder Moriwore, hun handelpositie hebben verloren, en de armoede is toegenomen. Over de Lave gaat een belangrijke weg over een brug naar Viguros.

Phatera Matsi (gebied)

Klein-Phatera, of Achter-Phatera, is een Gebied ten noorden van Phatera, waar het bij hoort. Het gebied wordt vooral gekenmerkt door landbouw in de dalen. De hoofdstad Kongen Matsi ligt op een belangrijke splitsing van wegen, naar Ishəran in Seovië, en naar Omaron Mikə en Stikh Dakkha. Dankzij de 2e Fenjamese Onafhankelijkheidsoorlog is Phatera Matsi een apart gebied geworden. Daarvóór was het gewoon onderdeel van Phatera. In haar geschiedenis was het meestal onderdeel van Phatera, maar het is ook een tijd, in andere vorm, zelfstandig graafschap onder de naam Rasothan geweest.

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas