Elysion

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Elysion is een archipel (vgl. Hierro) bestaande uit een hoofdeiland en negen kleinere eilanden. Elysion ligt in de noordelijke Atlantische Oceaan op 34°45' NB en 27°30' WL, op de breedte van Wilmington, Atlanta, Los Angeles (USA) en Beiroet (Libanon). Globaal tussen de Azoren en Madeira, maar dan westelijker.

De maxima zijn: van C.Nassus naar C.Viculo 25km, van Nycalaith naar C.Sireno 8km. Het dichtstbij ligt het Azoren-eilandje Sa.Maria op 330km, S.Miguel op 375km, Madeira op 1008km, Lissabon op 1705km, Londen op 2837km, Amsterdam op 3189km en Cap Cod op 3742km.

Het land is sinds 2011 lid van de AGL.


Elysionkaart.png
Elysion
land in de Atlantische Oceaan
Hoofdstad: Aralethe
Bevolking: 74.570 staatsburgers
  /3.430 buitenlanders
Oppervlakte: 278km2
Staatsvorm: constitutionele monarchie
Staatshoofd: (sinds 1988)
  prins Tarcisc II DeRohan Stuart
Regering: Atlantic Party
  onder Benedic Demaret
Officiële taal: engels en gaelic
Nationale feestdag: 23 juli
Munteenheid: elysiaanse dollar (ED)
Vlag:
ElysionVlag.png

geologie

De mytische oorsprong van Elysion is het continent Atlantis. In één etmaal zou het door een gigantische ramp verzonken zijn en de Azoren, inclusief Elysion zouden de boven het wateroppervlak overgebleven resten zijn. Waarschijnlijker is het dat Elysion is ontstaan door vulkanische krachten in het midden-atlantische gebied. Een aantal vulkaaneilandjes zijn door sedimentatie (oa lavastromen) samengevoegd tot een hoofdeiland. De vulkanen hebben door lava-erupties en asregens een zeer vruchtbaar, terrasvormig landschap gevormd. Rivieren, stroompjes en watervallen hebben in lagere delen sedimenten neergelegd. De kleine eilanden en kuststroken hebben een bodem van kalk- en zandsteen. Endogene krachten, zoals aardbevingen veranderen het landschap. De regio is nog voortdurend aan veranderingen onderhevig. Aardschokken en -bevingen worden veelvuldig geregistreerd. Eolische krachten hebben voor landaanwas gezorgd. Zo zijn de zandstranden van de zuidelijke kust gevormd.

geschiedenis

15e/16e eeuw

Elysium wordt op 23 juli 1461 ontdekt door ridderlijke joannieter-families uit het MZ-gebied. Ze stichten het woonoord Aralethe vanuit hun middeleeuwse opvattingen als een burchtstadje. In 1473 wordt de archipel onder de twaalf families verdeeld. Zeer wisselend vestigen er zich immigranten, meest portugezen en ieren, die woonoorden stichten: Artamar (1476), Acrachness (1482), Brazine (1488), Milesse (1517). In 1496 wordt het bestuur in de Comitia overgenomen door anglo-edelen. Elysium wordt een prinsdom met gekozen prinsen. De Prinselijke Raad is het hoogste bestuursorgaan. Aanvankelijk ligt Elysium op de Atlantische route van de spaanse en portugese schepen, waardoor het een zekere welvaart kent. Na de komst van Maltezer joannieter ridders in 1523 komt het prinsdom steeds meer in de greep van de RK Kerk. De Orde van de Misericordia wordt opgericht. In 1533 wordt Aralethe een bisdom, zij het dat de bisschoppen die in Rome zijn benoemd, zelden tot nooit naar hun dioscees gaan. Over de archipel worden kloosters, kerken en kapellen gebouwd. De archipel wordt getroffen door rampen: epidemieën, aardbevingen, bosbranden en piraten-aanvallen. Uit vrees voor de overvallen wordt de Vittorin Linie aangelegd met wachttorens en vestingwerken.

17e eeuw

Er komen immigranten vanuit het Iberisch schiereiland (o.a. joden) en verdreven katholieken (1641-1652) van de Britse Eilanden. Elysium is een kleine handelsnatie door de oprichting van de ATC (1632). De nieuw ingestelde Cumith Eileann/Eilandsraad (1657) verleent handelsconcessies om door fransen Tambaye (1663) en op de resten van het afgebrande Acrachness door britten Charlester (1689) te laten stichten. De RK Kerk onder buitenlandse prelaten en met haar de OvM domineren de samenleving en inspireren het culturele leven. Natuurrampen en piratenaanvallen zorgen voor de ernstigste perioden.

18e eeuw

Door de nauwe bindingen van Portugal en het Verenigd Koninkrijk en de Stuart-gezindheid van de anglo-elysianen wordt Elysium overgeslagen op de Atlantische route en vervalt het tot een autarkisch-agrarisch staatje, dat internationaal niets voorstelt, al profiteert het economisch in tijden van oorlogen en door eigen piraterij. Patriciërs in de steden en landeigenaren vormen de heersende klasse. Op bescheiden wijze is er cultureel leven in huiselijke kring, theaters en kerken. Anglicaans-engelse immigranten worden toegelaten. De walvisplaats S.Andreas ontstaat en wordt in 1776 erkend als gemeente. De benoeming van kardinaal Henry-Benedict York-Stuart tot bisschop (1756-1807) betekent betrokkenheid in de internationale verhoudingen. Essec is een marinehaven met een Nautica Academy (1797).

19e eeuw

Om de zelfstandigheid te behouden en welvaart te bevorderen wordt Elysium in 1815 als prinsdom onder de dynastie DeRohan Stuart in het Britse Gemenebest opgenomen. Elysium wordt officieel tweetalig. Na voorspoedige beginjaren zakt het weer weg in onbelangrijkheid. De Walvisoorlog (1827-1839) met de Azoren wordt in het nadeel beslecht. Conservatisme kenmerkt de samenleving. Wederom wordt het een agrarisch staatje met wat handel op de Britse Eilanden. Prins, kerk en (land)adel maken de dienst uit. Van intern belang is de oprichting van twee universiteiten: de NU Aralethe (1834) en EU Charlester (1851). De komst van wijnbouwers van Madeira bevordert de fruitteelt. Maar de ATC gaat tijdens de Grote Depressie failliet. Coöperaties worden opgericht. Pas aan het einde van de eeuw krijgen de steden riolering, waterleiding en electriciteit.

20e eeuw

Door de deelname aan de 1e WO als lid van het Commonwealth wordt de infrastructuur in Elysium verbeterd; het krijgt een militair vliegveld op Innistir en de oceanische telefoonkabaal zorgt voor verbeterde verbindingen. Na de oorlog worden prins en kroonprins vermoord bij een bomaanslag (1922) en democratische hervormingen doorgevoerd, o.a. algemeen kiesrecht en de ministeriële verantwoordelijkheid. De kerkelijke instellingen behouden de monopolie over onderwijs, gezondheidszorg en jeugdvorming. De economische wereldcrisis treft ook Elysium, dat met werkgelegenheidsprojecten het nuttige met het onaangename verenigt. Tijdens de 2e WO strijdt Elysium aan de zijde van de geallieerden. Na de oorlog wordt aangesloten bij internationale organisaties (UN, NATO, Unesco). Een zekere industrialisatie wordt bevorderd, zij het dat familiebedrijven de voorrang krijgen boven buitenlandse kandidaten. In politiek opzicht staan progressieven (Atlantic Party) tegenover conservatieven/traditionalisten (FeTra). Zij wisselen elkaar in regeringen af. De RK Kerk verliest geleidelijk haar dominante positie in bepaalde sectoren. De prinselijke familie stelt zich tevreden met representatieve en ceremoniële taken. Vanaf de 80-jaren wordt Elysium aantrekkelijk (gemaakt) voor toeristen en vanwege het belastingregime voor internationale bedrijven. Vooral de bouw- en horecasector expanderen, ook met nadelige gevolgen als milieuschade, fraudes en corruptie. Ernstige criminaliteit doet haar intrede. Voor Aralethe dat niet meer mag uitbreiden, zeker niet na de aardbeving van 1995, komen forensische woonoorden (Mergeon, Taitneas, Oiche).

21e eeuw

In het eerste decennium van de 21e eeuw nemen onvrede en tegenstellingen op allerlei terreinen van de samenleving toe. Asielzoekers worden onder voorwaarden toegelaten. De welvaart van de verzorgingsstaat neemt af; particulieren moeten meer zelf beslissen, betalen en risico's gaan nemen en dragen.

landschappen

De archipel wordt gedomineerd door de slapende vulkaan de Montalto (1425m), die een basis heeft van 32km2. In de historische tijd is hij actief geweest in 1444. Onder invloed van hevige neerslag en regendampen hebben stroompjes, beken en riviertjes diepe geulen uitgesleten; er zijn tal van watervallen. Door het grillige reliëf is het berggebied bijna onbegaanbaar. Er zijn met veel moeite wandelpaden aangelegd.

Andere vulkanen zoals de Boutanc, Outeiro en Sella zijn zwaar geërodeerd. De M.Igniso heeft een caldeira (bodem op 596m) en de hoogste rand is nog maar 972m. Uit de flanken zijn in 1549 en 1960 uitbarstingen geweest. De omgeving van Arnamenta telt post-vulkanische verschijnselen, zoals warme en minerale bronnen. Er wordt ook zwavel gewonnen. Door wrijvingswarmte en chemische processen zijn er leisteen-, zandsteen-, kalksteen-, mergellagen gevormd. De terrasvormige heuvels worden benut voor gevarieerde fruitteelt; in de vlakkere kuststroken is gemengd bedrijf.

Het grote middengebied van Menovae met de hoofdstad Aralethe is lichtglooiend. Het wordt doorsneden door riviertjes als de Maireach-delta, Luathe, Abhainn, Comain, Comhla, Briagha, Romae, Suiteas en vele, smalle irrigatiekanaaltjes. Een deel van het gebied is in gebruik genomen voor het internationale vliegveld Ikaron.

Inlaco-Litusae ligt op een breuklijn met aardbevingsrisico (1553, 1626, 1791, 1808 en 1995); er zijn ook meertjes door gevormd. Het is van oudsher een weidegebied; bij de meertjes zorgen visvangst en zoutwinning voor inkomsten.

De kusten van Elysion zijn van wisselende geaardheid: steil en rotsig, laag en zandig. Er zijn twee moerassige delta’s: de Maireach en Pulchria.

De kleine bij-eilandjes zijn rotsig. Innistir heeft een steile noordkust met kliffen en rotsen en de overige kusten zijn laag en hebben kiezelstrandjes. Het binnenland met Robinhill (545m) is geërodeerd heuvelland met vele riviertjes en beken.

klimaat

natuur

demografie

Elysianen hebben in meerderheid een olijfkleurige huid, donkerblonde haren en bruine ogen.

Er wonen 78.000 mensen op 278 km2. Dat is een dichtheid van 280 per km2.

In de loop der eeuwen zijn er voornamelijk portugese, spaanse en katholieke britse immigranten naar de Elysische eilanden gekomen. Van de negentiger jaren zijn ca 2400 asielzoekers toegelaten. Door de aanwezigheid van NATO-bases hebben zich amerikaanse en canadese militairen met hun gezinnen in Essec/Innistir gevestigd.

In de demografische geschiedenis was er sprake van ontvolking door epidemieën, natuurgeweld, economische terugval, maar het meest door emigraties, zoals tussen 1675-1680 na een zware piratenaanval, 1693-1696 door de braziliaanse goudkoorts, tussen 1845-1860 naar N.Amerika, tijdens de Grote Depressie (1873-1896) en in de dertiger en vijftiger jaren van de 20e eeuw.

De grote bevolkingstoename kwam tussen 1950 en 1980 in de meest welvarende jaren.

In 1995 werd Elysion door een zware aardbeving getroffen, waarbij 250 mensen de dood vonden en vooral Aralethe schade opliep. Al eerder waren voor de hoofdstad satellietplaatsen (Taitneas, Mergeon, Oiche) gecreëerd, om geen beslag meer te leggen op agrarisch grond in Menovae en vanwege het aardbevingsgevaar.

Elysion is officieel tweetalig: engels en gaelic. De godsdienstige gezindheid is zoals elders op de wereld sterk afgenomen; de onkerkelijkheid wordt geschat op 30%, maar als katholiek is 89% geregistreerd, voorts anglicanen, joden en protestanten.

De katholieke bisschopszetel is sinds 1533 te Aralethe; het protestantse bolwerk is Essec; de anglicaanse kerk heeft haar zetel te Charlester.


ARALETHE 17500
Charlester 14890
Brazine 8510
Artamar 7950
Milesse 7340
Tambaye 6420
Essec 4870
Dachaidh 4180
Mergeon 3930
S.Andreas 3640
Taitneas 3320
Nycalaith 2810
Uaineduhr 2130
Oiche 1960
Farsyth 1840
Arnamenta 1670
Inndaill 1380
Luraiche 1250
Cladachinn 1190
Riamh 1090
S.Angelo 1020
Downhill 950
Quinta Santacroce 880
Beiridh 740
Piurt-on-Cuan 660
Totaal 74570

cultuur

bestuur en justitie

Elysium is een constitutionele monarchie, een keur-prinsdom (1497-1815) en met een erfelijke dynastie DeRohan Stuart (1815-heden). Er zijn met de huidige prins Tarcisc II 28 prinsen geweest; hij is gehuwd met Liliane Borghese, samen hebben ze een adoptief zoon Amras (IV), geboren in 1978.

Sinds de 5e Charta van 1982 zijn er de volgende bestuursinstellingen: De Cumlith Eileann/Eilandsraad, bestaande uit de 14 vertegenwoordigers van de duchaimm/stamdistricten; en 43 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten. Tezamen: 57 zetels. De voorzitter wordt uit haar midden door de CE gekozen. De leden worden gekozen met een vervanger, die optreedt bij een benoeming tot minister of bij ziekte/overlijden van de eerstgekozene.

De Consulta is afgeschaft.

De ministeries:

Binnenlandse zaken

Buitenlandse zaken

Veiligheid (Defensie-Politie)

Justitie

Financiën en Economie

Openbare werken

Onderwijs en cultuur

Sociale zaken en gezondheidszorg

Sport, recreatie en natuurbeheer

Het Curth Justith/Court Justice is het hooggerechtshof en telt zeven leden die tot hun 75e met instemming van het Cumith Eileann benoemd worden.

onderwijs

Elysion heeft met haar 78.000 inwoners naar verhouding veel middelbare en hogere onderwijs-instellingen. Dat komt door de regionale spreiding en de zelfstandigheid van gemeenten.

Lange tijd werd onderwijs gegeven op de kloosterscholen, die vanaf de 19e eeuw ook voor voortgezet onderwijs opleiden:

Artamar: Cumlaigh S.Dominic (1481) Aralethe: Cumlaigh Sa.Clara (1491) Milesse: Cumlaigh S.Cullan (1548) Brazine: Cumlaigh S.Tarcisc (1560) Aralethe: Clementinum (1592/1819) Charlester: New College (1690) Tambaye: College du Nouveau Monde (1751) Aralethe: Maryts Cumlaigh (1775)

Speciale Opleidingsscholen:

Essec: Nautica Academy (1797) Aralethe: Conservatorium (1818) Aralethe: diverse academies (20e eeuw) Dachaidh: Agrarische Juniorschool (1932) Nycalaith: Technische Juniorschool (1947)

Hoger Onderwijs:

Aralethe: Nationale Universiteit (1834) Charlester: English University (1851)

De studenten en scholieren hebben elk een eigen cultuur, eigen wapen, vlag en lied, die ze graag uitdragen bij manifestaties en evenementen en ihb aan het einde van het academisch jaar in juni als ze in de kleuren van hun instelling door hun vestigingsstad trekken. Een heel leven lang benadrukken ze de opleiding die ze gehad hebben en koesteren zij het netwerk van hun jaargroep.

economie

diversen