Durdaste

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Link naar de voordeur van Taratai

Durdaste is de tweede en enige bewoonde planeet in het A'o en Ata Stelsel. Alhoewel de planeet meerdere continenten kent heeft zich slechts op één, het naamloze "Grote Continent" een aantal menselijke beschavingen ontwikkeld. De twee belangrijkste zijn de beschaving van Gorogir in het verre oosten, waarover slechts zeer weinig bekend is, en de beschaving van Taratai rondom de Tarataizee in het uiterste zuidwesten.

(Inleiding uit te breiden.)


Durdaste
planeet
zonnestelsel: A'o en Ata

massa: 5.65×1024kg (0.947ℳ)

afstand tot zonnen: 1.71×108km (1.146AU)

excentriciteit: <0.005

omwentelingsperiode (jaar): 2.88×107s

rotatietijd (dag): 90.546s

hoek omwentelingsas: 21,3°

zwaartekracht: 9,68m/s²

radius: 6.245km

omtrek: 39.239,8km

dichtheid: 5.542g/cm³

manen: Uganese, en een onbekend aantal dwergmanen

zonnestelsel en planeet

Durdaste is de tweede planeet in een binair zonnestelsel. Van de twee zonnen, A'o en Ata, is de eerste ietsje groter dan de tweede. Durdaste wentelt om de twee zonnen in 318 dagen. Vanuit Durdastisch perspectief draaien de twee zonnen om elkaar in 42,5 dagen. Durdaste heeft een klein maantje, Uganese, dat zichtbaar is als een heldere ster en dat om de planeet draait in 32 dagen. Er gaan derhalve 10 lunaire maanden en 7,5 solaire maanden in een jaar. (Zie "Durdastisch Jaar" voor details.)

Getijden worden op Durdaste hoofdzakelijk veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de twee zonnen: de maan is te klein om een serieuze invloed op het getij te hebben. Het verschil tussen eb en vloed is gering, met name in de relatief kleine en bijna afgesloten Tarataizee. Het verschil tussen eb en vloed fluctueert echter een beetje afhankelijk van de totale aantrekkingskracht van de twee zonnen.

Omdat A'o iets groter en feller is dan Ata, is het gemiddeld ongeveer 2° warmer (als andere effecten genegeerd worden) wanneer A'o het dichtst bij staat dan wanneer Ata het dichtst bij staat. Tijdens een eclips (wanneer één ster precies voor een andere staat) is de hoeveelheid zonlicht maar ongeveer de helft van wat het normaal is. Als zo'n eclips lang zou duren zou de hele planeet bevriezen, maar omdat het maar een paar minuten duurt heeft een eclips geen effect. De 2° fluctuatie heeft echter wel een effect. Een verschil in gemiddelde temperatuur van 2° is het verschil tussen een zachte en strenge winter, of tussen een koele en warme zomer. Echter, de omwentelingsperiode van de twee zonnen is 37,5 dagen, en er verstrijken dus minder dan 20 dagen tussen piek en dal. Dat directe effect is voor het klimaat daarom niet zo heel belangrijk.

Wat aanmerkelijk belangrijker is, is dat in de zomer als Ata dichtbij staat het dominante windsysteem een klein beetje verzwakt wordt. (En in de winter juist wanneer A'o dichter bij staat, maar dat heeft betrekkelijk weinig effect.) Dit heeft vooral gevolgen in de Tarataizee. Met uitzondering van de oostkust krijgen alle kusten van de Tarataizee normaal gesproken 's zomers heel weinig regen, maar als Ata dichtbij staat verandert dat: regen komt dan meer voor. Daarnaast is er een belangrijk effect voor het zuiden van het schiereiland Tai. Dat heeft normaal gesproken 's zomers een continue westenwind die bewolking, koelte en regen met zich meebrengt, maar als Ata dichtbij staat is er vaker een warme en droge noordenwind. De afwisseling van zonnige, drogere periodes en nattere periodes leidt er toe dat dit gebied - ondanks de hoge breedte - een redelijk gunstig klimaat heeft en zelfs wat landbouw toestaat.

geologie en fysische samenstelling

De binnenkern van Durdaste heeft een straal van 1145km en bestaat hoofdzakelijk uit nikkelijzer. De straal van de buitenkern (gemeten vanaf het midden van de planeet) is 3371km. De bovengrens van de mantel ligt op ongeveer 6210km. Daar buiten ligt de korst, tot gemiddeld 6245km.

De samenstelling van de mantel is als volgt:

SiO₂ 45,38%
MgO 38,84%
FeO 7,78%
Al₂O₃ 4,21%
CaO 3,26%
Na₂O 0,41%
K₂O 0,04%
anders 0,88%

In vergelijking met Aarde heeft Durdaste significant meer ijzer in de mantel en korst (en ook een iets grotere kern die eveneens hoofdzakelijk uit ijzer bestaat). Aluminium en natrium zijn er juist significant minder. Gevolgen hiervan zijn dat zeeën en oceanen op Durdaste minder zout zijn dan op Aarde, en dat er iets meer ijzer gewonnen wordt (en met iets minder moeite).

geografie

Referencearrow.png Hoofdartikel: Geografie van Durdaste

Durdaste heeft drie continenten, waarvan er twee, het naamloze "grote continent" en Sifandir via een landbrug met elkaar verbonden zijn. Deze twee continenten en een paar eilanden dichtbij zijn de enige gebieden die bewoond zijn. Het derde continent, Zemezala, en meer geïsoleerde eilanden hebben geen menselijke bewoners. De meest geavanceerde beschavingen op Durdaste hebben zich ontwikkeld in de meer gematigde gebieden van Taratai rondom de Tarataizee in het zuidwesten van het "grote continent" en in Gorogir in het oosten. Er is vrijwel geen contact tussen die gebieden, deels vanwege natuurlijke omstandigheden en deels omdat de tussenliggende steppegebieden bewoond worden door een nogal vijandig volk, de Udumanen.

kaart

Durdaste.png

geschiedenis

(samenvatting van wereldgeschiedenis - voor zover bekend - hier in te voegen.)

De Udumanen veroverden in de 59e eeuw grote delen van Gorogir, hetgeen o.a. tot migratie van de Hsue naar Zuid-Yoğor in Taratai leidde.

Zie ook: Geschiedenis van Taratai.