Dogau

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Dogau
 
Dogaurai Iechilithsi

Land in Taratai
Dogauflag.png
Planeet Durdaste
Werelddeel Taratai
Regio Tai, westelijk Demani
Hoofdstad  Thäimen
Staatsvorm absolute monarchie
Staatshoofd(en) koning-stadhouderes Lylis
Oppervlakte 1.036.000 km²
Inwonertal 7.746.000
Bevolkingsdichtheid 7,48 inw/km²
Talen Cila
Cefalu
Umnisch
Ylthisch
Carthisch
Etnische groepen 57% Jechiliërs
13% Cefaludoi
12% Umniërs
9% Ylthiërs
5% Carthen
3% Paririers
1% overig
Religies Jechilte
Valuta n.t.b.
Deel van een serie artikelen over
Dogau

Dogauflag.png

Nieuws · Geschiedenis · Staten · Steden · Jechilte
Jechiltische Staten

Mäthachral

Steden

Thäimen · Tibe

Talen

Spilische talen · Taikitische talen
Carthisch · Cefalu · Cila · Umnisch · Ylthisch · Zuid-Scalvisch

Dogau (Cila: Dogau ), of officieel de Federatie van Jechiltische Staten (Cila: Dogaurai Iechilithsi  ), is een land in Taratai, in de regio's Demani en Tai. De federatie is formeel ontstaan in 7113 als verbond tussen zes staten nabij de Thäise Golf waar het Jechilte de staatsgodsdienst was en is in 7318 verenigd met de Mäthachral en het Umnisch-Ylthisch verbond in het westen van Tai. De federale hoofdstad is Thäimen.

Geografie en klimaat

Geografie

Dogau strekt zich uit over een groot deel van Tai en een klein deel van Demani. Het land is gelegen ten zuiden van het Taigebergte dat Tai van oost naar west doorkruist en grenzend aan Mafrizhar, maar in het oosten liggen ook deelstaten ten noorden van dit gebergte, aan de Thäise Golf en de Sambeekse Zee. Dogau is een bergachtig land en wordt gekenmerkt door talloze rivieren.

Dogau grenst met de klok mee aan de Thäise Golf, de Sambeekse Zee, Uhh, Sambekistan, Sdacudoi, Karandis, de Drie Koninkrijken, de Confederatie van de Zeven Steden en Chrounïngë.

Dogau beslaat de volgende streken:

  • Vreven (Urislain)
  • Jechilië (Liacätithmen, Thäimen en Uchachräigi)
  • Jaberië (Iaberigi, Börthgi en delen van Secalthanithgi)
  • Zuid-Scalva (Secalthanithgi)
  • Carthes
  • Ylthmen (inclusief delen van Ylthachräigi)
  • Mäthachral (Tibale)
  • Umnië (Riridoi, Tsibir, Einiri Surixi en delen van Ylthachräigi)

Klimaat

Het noorden van Dogau grenst aan de Tarataizee en heeft daardoor een vrij koele zomer en een koele winter. In dit deel is het grootste deel van de bevolking te vinden, vooral geconcentreerd rond de kust van Jechilië. In het zuiden van Dogau, dat van het noorden gescheiden wordt door het Taigebergte, heerst een veel kouder klimaat waar vrijwel geen droog seizoen voorkomt. Permanente landbouw is hier op veel plaatsen onmogelijk (afgezien van de Mäthachral) en er wordt daarom vooral geleefd van jacht en visserij.

Geschiedenis

Referencearrow.png Hoofdartikel: Geschiedenis van Dogau

Dogau speelde een grote rol in de Grote Oorlogen. Tussen 7410 en 7416 viel het samen met het Misoonse leger Sambekistan binnen en voerde het een oorlog met Carxes. In 7417 wordt stadhouder Deläith echter vermoord door Sambeekse radicalen. Zijn revolutionaire broer Aolth volgt hem op, maar door een misstap haalt hij zich in 7418 de woede van het Misoonse leger op zijn hals, dat tussen 7418 en 7425 grote delen van Dogau en de naburige Drie Koninkrijken veroverde. De twee landen gaven zich verplicht over en vochten als vazal van het Misoonse rijk mee in de Misoons-Sdacudoise oorlog, die in 7429 eindigde in een verlies voor de Misoonse Factie.

Demografie

Politiek

Dogau is een theocratie met aan het hoofd de Jechiltische aartspriester, die zich koning van Dogau mag noemen. De aartspriester heeft echter rond 7100 de regeringsmacht overgedragen aan de thuai (stadhouder), een erfelijke titel, die met een raad van adel de regering van Dogau vormt. In feite is Dogau dus een absolute monarchie.

Administratieve indeling

Dogau is een federatie van 14 datau (provincies of staten, enkelvoud dau) met verschillende rangen van autonomie binnen de federatie. Over het algemeen geldt hoe verder van Thäimen de staat verwijderd is, hoe meer autonomie een provincie heeft. De centrale regering in Thäimen regelt echter wel het buitenlands en economisch beleid in elke provincie en biedt daarnaast militaire bescherming, in ruil voor een vaste belasting. Aan het hoofd van een dau staat een ogärel (markgraaf).

Een provincie is over het algemeen onderverdeeld in cätir (steden, enkelvoud cir), die meestal bestaat uit een grotere stad en de landerijen en dorpen daarrond. Aan het hoofd van een cir staat een ärel (graaf).

Verschillende provincies vormen met elkaar ook verbonden om zo bijvoorbeeld een gemeenschappelijke strijdmacht of economie te onderhouden. Aan het hoofd van zo'n verbond staat meestal de markgraaf van de belangrijkste provincie.

Economie

Cultuur

Taal

Referencearrow.png Hoofdartikel: Taikitische talen

In Dogau worden hoofdzakelijk talen uit de Taikitische taalfamilie gesproken. De meest gesproken taal is Cila, een dialectcontinuum dat zich uitstrekt over het zuidelijke deel van Tai. Belangrijke minderheidstalen zijn Carthisch, Ylthisch, Umnisch en Cefalu.

Zie ook