Cȧrq́ax/nl

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

Cȧrq́ax (Nederlands: Kartjas) is een land op het continent Borealië. Het grenst in het westen aan Carthamië, in het noorden aan Tholenia, in het oosten aan Schellingen en in het zuiden aan Dumerië. In het zuidwesten 'breekt' Cȧrq́ax uit het gebergte dat een groot deel van het land omvat, en bereikt er zelfs de zee, waar het land een korte kuststrook heeft.

Carqaxmap.png
Cȧrq́ax
land op Borealië
Officiële naam: Cȧrq́ax

Hoofdstad: Curśa, regeringszetel in Hov́an

Oppervlakte: n.t.b.

Inwoners: n.t.b.

Bevolkingsdichtheid: n.t.b.

Staatsvorm: aanduiding n.t.b.

Demoniem: (Karktisch)

Officiële taal: Caru̇h́ (Karktisch)

Nationale feestdag: n.t.b.

Valuta: 1 Velurq́i = 16 Markexe

Vlag:

Carqaxflag.png

Geschiedenis

Cȧrq́ax is bevolkt door stammen afkomstig uit het Europese continent (pré Indo-Europees). Oorspronkelijk omvatte het leefgebied van deze stammen een groter gebied dan het huidige land, maar later arriverende volkeren duwden hen de bergen in. Lange tijd lag het tamelijk geïsoleerd ten opzichte van naburige gebieden, hoewel het kustgebied in 1621 ingenomen werd door Spanje in diens poging de Carthaamse hulp aan de Nederlanden teniet te doen. Hoewel Spanje dertien jaar later al uit Carthamië werd verjaagd, bleef het kustgebied van Cȧrq́ax onder de naam San Bernardo de Claraval in Spaanse handen. Deze situatie duurde tot de Napoleontische tijd, toen een verzwakt Spanje minder weerstand kon bieden tegen de sinds de bezetting geregeld optredende (en sinds de eenwording van Cȧrq́ax steeds heviger wordende) opstanden van de inheemse inwoners en de kolonie moest opgeven.

De eenwording

Tot 1712 had Cȧrq́ax bestaan uit verschillende gebiedjes die onderling geregeld met elkaar op voet van oorlog verkeerden. Deze vaak gewelddadige sfeer die tussen de bergen heerste, droeg bij aan het isolement van Cȧrq́ax als geheel. Veel buitenlandse reizigers die de tocht door Cȧrq́ax waagden, werden nooit weergezien en enkele buitenlandse pogingen om Cȧrq́ax te onderwerpen strandden. In 1712 slaagde V́ohuq́, landvoogdes van Xėlurq́ȧ, er in twee naburige gebieden te veroveren, een ander aan belastingplicht aan Xėlurq́ȧ te onderwerpen, terwijl ze in het huwelijk trad met de erfopvolger van een vierde gebied, die echter binnen een jaar onder mysterieuze omstandigheden stierf, waarna ze opnieuw huwde met de erfopvolger van een vijfde gebied. In de jaren erna kwam het grootste deel van Cȧrq́ax onder de heerschappij van deze mevrouw. Zij benoemde zichzelf in 1724 tot Landvoogdes van het Ganse Land (Ė Vukėn Cȧrq́ilazėn X́ahalȧ; de tegenwoordige landsnaam Cȧrq́ax is een verbastering van het Karktische woord voor 'land'). Ze bracht een periode van rust in het land, die voortgezet werd onder haar erfopvolgers, die echter allen een steeds despotischer bewind gingen voeren.

Maatschappelijke en industriële revolutie

In 1854 pikte het volk het niet langer en mede aangemoedigd door een intellectuele elite, die vond dat Cȧrq́ax mee moest opstoten in de vaart der volkeren, brak er een revolutie uit. De heersende landvoogd werd afgezet en op een afschuwelijke manier terechtgesteld, waarna er een min of meer democratisch bestuur in het zadel werd geholpen (met recht op inspraak voor wie het meest belasting betaalde, overigens ongeacht geslacht). Vanaf dat moment probeerde Cȧrq́ax er alles aan te doen een zo modern mogelijk land te worden; er werden (in eerste instantie wat onwennige) betrekkingen aangeknoopt met omliggende landen, de achterstallige industriële revolutie werd versneld doorgevoerd, wat weliswaar leidde tot economische voorspoed in de hogere klassen, maar grote sociale ellende veroorzaakte onder de arbeiders.

De revolutie van 1913 bracht dit ongelijke bewind ten val (inclusief alweer een gruwelijke moord op een nu weliswaar niet meer erfelijke, maar desondanks al heel lang regerende en steeds verregaander alleenheersende Landvoogd), waarna het land een paar jaar in een burgeroorlog verzeild raakte. De Vrede van Hov́an van 1922 beëindigde de conflicten en vestigde de staatsinrichting die nu nog steeds van kracht is. De eerste Landvoogden na 1922 werden voor een periode van vier jaar gekozen; in 1949 werd dit verlengd tot zeven jaar, en sinds 1991 worden ze weer benoemd voor het leven (of zolang ze in staat zijn hun taken te vervullen), maar is hun functie volledig ceremonieel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Cȧrq́ax neutraal.

De 20ste eeuw

In vooral de tweede helft van de 20ste eeuw raakte Cȧrq́ax economisch in verval, met name nadat de plaatselijke wapenindustrie een zware slag te verwerken kreeg door vrede tussen Carthamië en Tholenië, aan welke landen Cȧrq́ax voorheen geregeld wapens had geleverd.

Demografie

Het lager gelegen westen is vanzelfsprekend het dichtst bevolkte deel van Cȧrq́ax. Hier bevinden zich ook de twee universiteiten die het land bezit: in Hov́an en Oca. Deze twee steden zijn ook de twee grootste steden van het land; de officiële hoofdstad Curśa komt pas op de vierde plaats, ook nog na Aq́ılexic. Het Caru̇h́ is de belangrijkste taal van Cȧrq́ax, en ondanks het feit dat de vroegere Spaanse overheersing in het kustgebied nog terug te vinden is bijvoorbeeld straatnamen e.d., is daar niemand het Spaans meer machtig, althans van geboorte: veel mensen leren Spaans als tweede taal en de afdeling Spaans is de grootste afdeling binnen de faculteit der letteren van de universiteit van Oca.

De heersende godsdienst in Cȧrq́ax is het Nagaskisme, dat met een huidige 93% een onwrikbare positie in het dagelijks leven bezit. 5% hangt daarnaast het Christendom aan (met name de Rooms-Katholieke variant).

Politiek

Cȧrq́ax is een losse federatie van Cėv́ixe (Steden) en Remixe (Velden) met verregaande interne autonomie. Elke Cėv́i en elke Remi mogen zich tussen eigen en nationaal niveau vrijelijk associëren aan andere Cėv́ixe en Remixe. Dit resulteert in Ȧshulėxe (een soort Gewesten) die niet altijd een logisch, aaneensluitend geheel vormen; in- en exclaves komen dus veel voor, terwijl daarnaast niet alle Cėv́ixe en Remixe bij een Ȧshulė horen.

De Cėv́ixe en Remixe worden bestuurd door een Xėneźahėsćeni Ocalgi (Raad van Schepenen) die wordt voorgezeten door een Cȧrq́ėtq́aǵo (Burgemeester, in Cėv́ixe) of een Gizeuhė (Schout, in Remixe). Jaarlijks komen de volwassen burgers van de Cėv́ixe en Remixe (of wanneer ze meer dan vijfhonderd inwoners hebben, ook wel hun gekozen vertegenwoordigers) gedurende vijf dagen bijeen om het in het afgelopen jaar gevoerde beleid te toetsen en Cȧrq́ėtq́aǵo/Gizeuhė en/of Xėneźahėxe eventueel te ontslaan en nieuwe te benoemen. Dit gebeurt ook op landelijk niveau, maar daar zijn het de (Ȧshulėsćeni) Ocalgixe (in het geval van Ȧshule zit er nog een stap tussen) die samen het landelijke parlement vormen (Źu̇x́o, het Ding) en de Ministeresćeni Ocalgi (Ministerraad) ter verantwoording kunnen roepen.

De Ministeresćeni Ocalgi werd in 1922 aangewezen en regelt doorgaans zelf het ontslag en de benoeming van ministers. Ook dit wordt jaarlijks door het Źu̇x́o gecontroleerd. Wanneer het Źu̇x́o de indruk krijgt dat zulke benoemingen of ontslagen niet in het landsbelang zijn, kan het zelf een bindend advies tot ontslag of benoeming geven. Iemand die door het Źu̇x́o ontslagen is, kan niet terugkeren in de Ministeresćeni Ocalgi. De leden van de Ministeresćeni Ocalgi bepalen onderling hoe de portefeuilles verdeeld worden en dus ook wie er V́iv́isćeni Minister (Minister-President) wordt.

Er is een ceremonieel staatshoofd, de X́ahalȧ (Landvoogd), die bij overlijden van de vorige gekozen wordt door de Źu̇x́o. Hoewel de X́ahalȧ niet altijd voor het leven benoemd is geweest, kon één persoon wel altijd voor slechts een termijn benoemd worden.

Links

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas