Atlantische Telefoonunie

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De Atlantische Telefoonunie wordt gevormd door landen van Atlantis die in de telefonie gezamenlijk het landnummer +28 delen. Ook onderdeel van de telefoonunie zijn uniforme nationale en internationale toegangsnummers, hoewel niet alle aangesloten landen hiervan gebruikmaken. De telefoonunie trad in werking per 1 oktober 2013 en was vanaf die datum in de meeste deelnemende landen meteen beschikbaar.

Ontstaan

Door de toename in het aantal telefoonaansluitingen in de Atlantische landen, werd de roep om een herverdeling van de landnummers steeds groter. Steeds meer landen die ooit hun landnummer deelden, zijn eigen landnummers gaan gebruiken, waardoor de voorraad beschikbare nummers steeds kleiner werd. Onder invloed van de voortschrijdende techniek werden hiervoor bovendien steeds meer nummers gebruikt die buiten de oorspronkelijke zone 2 lagen.

Opzet

Bij de telefoonunie is als uitgangspunt genomen dat na de +28 de laatste twee cijfers van het oorspronkelijke landnummer het volledige viercijferige landnummer vormen, tenzij hiermee dubbelingen zouden ontstaan. De bestaande reeks +28x moest hiervoor worden herverdeeld.

Wat betreft de toegangsnummers is de opzet als volgt:

  • 0: toegangsnummer nationaal
  • 00: toegangsnummer internationaal binnen Atlantis (afkorting van +28)
  • 000: toegangsnummer internationaal buiten Atlantis

Landen die deze bovenstaande toegangsnummers gebruiken, kennen over het algemeen een tariefvoordeel voor internationaal bellen naar binnen de telefoonunie ten opzicht van het internationaal bellen daarbuiten.

Landnummers

In de onderstaande tabel staan alle toegewezen en gereserveerde nummers per land opgesomd.

Landnummer Land Opmerking
+2815 Kvarinsuloj
+2818 Fryseach
+2820 Paganië
+2824 Eduko
+2828 Tyssië
+2830 Carthamië gereserveerd, niet deelnemend (+830)
+2831 Dumeria
+2833 Cylenië
+2841 Finoccië
+2843 Solwezië gereserveerd, niet deelnemend (+383)
+2844 Ardeim gereserveerd, niet deelnemend (+384)
+2848 Benjiland
+2855 Aneva
+2856 Forezen
+2858 Ireggio
+2865 Rodova gereserveerd, niet deelnemend (+695)
+2866 Viguros gereserveerd, niet deelenemnd (+366)
+2869 Uneta beschikbaar vanaf 1 januari 2014, overgang tot 1 januari 2016
+2870 Kratizi
+2871 Maldarië
+2879 Neravië
+2881 Imaginië
+2882 Brilamontio
+2883 Sustulia
+2884 Schellingen
+2885 Frankenland invoering 1 januari 2014
+2886 Hochmark
+2888 Nieuwegouwen
+2890 Kwang Yung
+2891 Cȧrq́ax
+2892 Burghteland
+2893 Laconia gebruikt afwijkende toegangsnummers
+2895 Zerderen gereserveerd, niet deelnemend (+295)
+2898 Seovië gereserveerd, niet deelnemend (+698)
+2899 Tholenië invoering opgeschort (+699)