Atlantische Raad

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif

De Atlantische Raad (Engels: Atlantic Council) is een voorgesteld geofictief intergouvernementeel samenwerkingsorgaan van landen op het werelddeel Atlantis. De oprichting van deze Raad was onderwerp van discussie op de topconferentie in Berm (Uneta) op 17 en 18 juni 2014. De regering van Kartjas nodigde de geïnteresseerde landen vervolgens uit voor een oprichtingsvergadering op 30 augustus in de stad Oca, waar het oprichtingsverdrag op die datum getekend werd. De ratificatieprocedure werd een jaar later voltooid.

180px
Atlantische Raad
Atlantic Council
Internationale Organisatie
Opgericht op 30 augustus 2014 te Oca (Kartjas)

Verdrag: 'Verdrag van Oca'
Hoofdvestiging: Oca (Kartjas)
Deelnemende Landen: te bepalen.
Secretaris Generaal: Isabelle Müller (ARD)

Geschiedenis

Doelstellingen van de Atlantische Raad

 1. Het bevorderen van stabiliteit en het bewaren van vrede in de Atlantische landen
 2. Het optreden als arbiter in conflictsituaties tussen landen die bij de Raad zijn aangesloten
 3. Het toetsen van de naleving van de mensenrechten in de Atlantische landen
 4. Het bevorderen van politieke samenwerking tussen de Deelnemende Landen
 5. Het bevorderen van de Atlantische culturele eenzelvigheid en verscheidenheid
 6. Het bevorderen van de wetenschappelijke betrekkingen tussen de aangesloten landen

De Atlantische Raad is vooral bedoeld als laagdrempelig overlegorgaan tussen de landen in Atlantis. Het voorziet niet in vrijhandel, douaneunies, etc. en het kan volgens het voorgestelde Verdrag zelfs geen sancties opleggen (behalve uitzetting) wanneer een deelnemend land zich niet houdt aan de regels die in dat Verdrag zijn gesteld. Een en ander is op vrijwillige basis, zodat landen die bij de Atlantische Raad zijn aangesloten, zelf kunnen bepalen of ze bijvoorbeeld meedoen aan het Cultureel en Wetenschappelijk Bureau of zich houden aan de richtlijnen van het Orgaan voor Standaardisatie.

Vestigingsplaatsen

Tijdens de oprichtingsvergadering op 30 augustus 2014 werd de (Karktische) stad Oca als hoofdzetel voor de organisatie gekozen. Andere steden die kandidaat waren, zijn:

 • Berm, Uneta
 • Ceylynn, Cylenië
 • Guilliano, Imaginië
 • Hertogswilt, Ardeim
 • Rugeneim, Solwezië

Deelnemende Landen

De term 'Deelnemende Landen' is gekozen boven 'Lidstaten' om te benadrukken dat de Atlantische Raad bestaat vanwege de bereidwilligheid van de deelnemende landen om hieraan mee te doen; 'Lidstaten' zou te veel impliceren dat de Atlantische Raad boven de deelnemende landen staat. De Atlantische Raad is dus een intergouvernementele organisatie.

Huidige Deelnemende Landen

land (Engelse naam) verdrag getekend verdrag geratificeerd huidige ambassadeur sinds opmerkingen
Antalmenia (Antalmenië) 30/08/2014 19/12/2014 Isabelle Bonhomme (v) 01/09/2015 overwoekerd
1 Ardeim (Ardeim) 30/08/2014 05/01/2015 Isabelle Müller (v) 01/09/2015
2 Brilamontio (Brilamontio) 30/08/2014 22/07/2015 Kamil Ĝardenisto (m) 01/09/2015
3 Carthamia (Carthamië) 30/08/2014 12/10/2014 David Inolen (m) 01/09/2015
4 Cartyas (Kartjas) 30/08/2014 23/12/2014 Halǵa Qah́usume (m) 01/09/2015
5 Cylenia (Cylenië) 30/08/2014 05/10/2014 Arst Jorgenson Fjøllby (m) 01/09/2015
6 Dumeria (Dumerië) 30/08/2014 21/11/2014 Paulus Pilatus (m) Curator 01/09/2015
Fijdia (Fijdië) 30/08/2014 18/12/2014 Peter Eriksen (m) 01/09/2015 land "overwoekerd" per 9 juni 2015
7 Frankenland (Frankenland) 30/08/2014 24/09/2014 Heinz Fassenburgh (m) 01/09/2015
8 Frysey (Fryseach) ? 29/04/2016 29/04/2016
9 Hochmark (Hochmark) 07/06/2016 07/06/2016 Kristin Gevere (v) 07/06/2016
10 Imaginia (Imaginië) 30/08/2014 27/04/2015 01/09/2015
Iwtopaidania (Iwtopaidanië) 30/08/2014 29/10/2014 Frank John George Johnson-Cole (m) 01/09/2015 overwoekerd
11 Khuáng Yǝ́ng (Kwang Yung) 30/08/2014 27/04/2015 01/09/2015
12 Kvarinsuloj (Kvarinsuloj) 30/08/2014 27/10/2014 Daniel O'Connor (m) 01/09/2015
Laconia (Laconia) 30/08/2014 29/08/2015 01/09/2015
13 Maldaria (Maldarië) 30/08/2014 24/10/2014 Chris Briggs (m) 01/09/2015
14 Schellingen (Schellingen) 30/08/2014 27/04/2015 01/09/2015
15 Solwesia (Solwezië) 30/08/2014 30/08/2014 Helga Distel (v) 01/09/2015
16 Sustulia (Sustulia) 30/08/2014 09/06/2015 Lupu Asteriu (m) 01/09/2015
17 Tholenia (Tholenië) 30/08/2014 31/10/2014 Annéo Aléator (m) 01/09/2015
18 Uneta (Uneta) 30/08/2014 24/10/2014 Jorick Haen (m) 01/09/2015
19 Zerderen (Zerderen) 30/08/2014 29/10/2014 Martin Werthaus (m) 01/09/2015

Mogelijk toekomstige Deelnemende Landen

 • Aneva
 • Benjiland
 • Burghteland
 • Eduko
 • Finoccië
 • Forezen
 • Fryseach
 • Hochmark
 • Nefoedd Ar Y Ddaear
 • Noord-Aguilas
 • Paganië

Organisatie

Vergadering van Regeringsgedelegeerden

Referencearrow.png Hoofdartikel: Vergadering van Regeringsgedelegeerden (Atlantische Raad)

De Vergadering van Regeringsgedelegeerden komt ten minste een keer per jaar bijeen om actuele situaties te bespreken en eventuele beslissingen te nemen (over die actuele situaties en/of voorstellen de Atlantische Raad betreffende). Afhankelijk van de onderwerpen kunnen deelnemende landen kiezen of ze de regeringsleider sturen of een minister. In geval van stemmen heeft elk deelnemend land een stem en wordt er bij meerderheid van stemmen beslist. De onderwerpen waarover gestemd zou moeten worden, zouden niet van dien aard moeten zijn dat het bestaan van een 2/3-meerderheid of veto's noodzakelijk is.

Lijst van Vergaderingen van Regeringsgedelegeerden

# datum locatie details
0 30 augustus 2014 Oca (Kartjas) Oprichtingsvergadering

Raad van Ambassadeurs

Het dagelijks bestuur van de AR, bestaande uit ambassadeurs van de deelnemende landen, van wie er steeds één gedurende zes maanden Secretaris Generaal is op alfabetische volgorde van de Engelse naam van de deelnemende landen. De eerste termijn gaat in als het Verdrag geratificeerd is door alle landen die het Verdrag ondertekend hebben. Tot die tijd kan besloten worden een tijdelijke Secretaris Generaal te benoemen.

Lijst van Secretarissen Generaal van de Atlantische Raad

# Secretaris Generaal begin termijn eind termijn land
1 Isabelle Bonhomme (v) 1 september 2015 1 maart 2016 Antalmenië
2 Isabelle Müller (v) 1 maart 2016 1 september 2016 Ardeim
3 Kamil Ĝardenisto (m) 1 september 2016 1 maart 2017 Brilamontio
4 David Inolen (m) 1 maart 2017 1 september 2017 Carthamië
5 Halǵa Qah́usume (m) 1 september 2017 1 maart 2018 Kartjas

Organisaties en Instellingen

 1. Een Atlantisch Gerechtshof, te vestigen in een der Deelnemende Landen
 2. Een Cultureel en Wetenschappelijk Bureau
 3. Een Orgaan voor Standaardisatie
 4. Andere Organisaties en Instellingen die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Atlantische Raad.

Verdragen

De Atlantische Raad in andere talen

 • Figillisch: Cunsilla Atlantica
 • Guihon: Ǣŧlĕndeđal Mǿŋal
 • Karktisch: Vȧrq́ȧx́i Ocalgi
 • Kvarinsulaans Esperanto: Atlantika Konsilio
 • Solwezies Nederlands: Atlantiese Raad
 • Tholenisch: Cõsillia Atlantica

Links en overige informatie