Atlantische Handelsorganisatie

Geopoeia
Jump to: navigation, search

De Atlantische Handelsorganisatie (AHO) is een samenwerkingsverband tussen diverse landen dat als doel heeft de samenwerking op zowel politiek, economisch als cultureel gebied wil bevorderen. Het hoofdkantoor van de AHO staat in Muensterwald, Schellingen.

De Landen die lid zijn van de AHO:

Landen die overwegen mee te doen: