Atlantis (project)

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Fr.gif

Atlantis is een online forum voor Nederlandstalige (interactieve) geofictie. De landen die tot het project Atlantis behoren, liggen op een alternatieve Aarde met iets meer land. Het werelddeel Atlantis bevat drie grotere landmassa's, namelijk Borealië, Atlantidië en het nog in ontwikkeling zijnde Davaleda. Verder zijn er nog een aantal kleinere eilanden.

Op het forum Atlantis wordt onderscheid gemaakt in twee groepen landen: de Zandbak en landen die zijn opgenomen in het project. Beginnetjes over een land worden gemaakt in de Zandbak. De Zandbak is eigenlijk een plek om te experimenteren met diverse aspecten van je land. Wanneer je tevreden bent met de zaken die al zijn uitgewerkt en je voldoende informatie hebt over je land, kun je worden toegelaten in het project. Je krijgt dan een eigen subforum toegewezen waar je moderatorrechten over hebt. Het hebben van een eigen subforum betekent dat je keuzes realistisch zal moeten overwegen. Grove wijzigingen in je land zijn dan niet meer toegestaan om er voor te zorgen dat het land niet ineens een andere wending krijgt.

Geschiedenis

Atlantis is ontstaan uit het Wegenforum. Daar waren mensen die plattegronden tekenden van fantasielanden en -steden. Toen meer mensen hun creaties gingen tonen, werd er een subforum op het Wegenforum gemaakt puur voor de geofictie. Aanvankelijk was dit subforum vooral gericht op bewegwijzering en andere verkeersgerelateerde zaken, maar later kwamen er ook andere onderwerpen aan bod. Het eiland Atlantidië, met de landen Hochmark, Brilamontio, Sustulia en Frankenland, en Tyssië was in feite waar het allemaal mee begon. Bij de nieuwe indeling van het Wegenforum was het subforum geofictie komen te vervallen. Theodoor en Kaaiman hebben toen besloten om een eigen forum voor geofictie op te richten. Het forum Atlantis werd opgericht op 1 maart 2011. Aan de oprichting namen andere leden van het Wegenforum deel die ook een land begonnen waren. In de loop van de tijd is zo ook het continent Borealië ontstaan. De meeste leden van het forum zijn ook lid van het Wegenforum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij veel landen veel informatie te vinden is over infrastructuur. Er is echter tegenwoordig ook over allerhande andere onderwerpen informatie te vinden over de landen. Sinds 5 september 2013 is er ook informatie over de landen hier op Geopoëia te vinden.

Samenwerking

Door de opzet van het forum zijn er diverse vormen van samenwerking mogelijk. Zo wordt er met buurlanden overlegd over landsgrenzen en handelscontacten. Daarnaast kunnen landen onderling diplomatieke betrekkingen ondergaan om de politieke band tussen de landen te versterken. Ook zijn er infrastructurele verbindingen tussen landen, zoals spoorlijnen, vliegverbindingen en veerverbindingen. Sinds november 2012 heeft Atlantis ook een eigen handelsorganisatie, de Atlantische Handelsorganisatie. Deze organisatie zorgt voor een betere samenwerking tussen de landen op Atlantis. In 2014 zijn er besprekingen gaande over de mogelijke oprichting van een internationaal overlegorgaan, de Atlantische Raad.

Naast politieke en economische betrekkingen tussen landen worden ook eens in de zoveel tijd sporttoernooien georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de AFC Atlantis Cup, die in 2012 voor het eerst werd georganiseerd. Hier worden maatregelen, stadions, visums en speelschema's voor uitgedacht. Ook in 2013 was het weer een groot succes; dit jaar werd het toernooi in Schellingen en Imaginia gehouden. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een wielerronde door Atlantis, de Ronde van Borealië, maar hiervoor zijn de plannen nog niet concreet.

Landen

Dit is een lijst met landen die momenteel te vinden zijn op Atlantis. Voor landen die zijn toegetreden tot het project is tevens een link toegevoegd naar het subforum van het desbetreffende land. (Landen met een * zitten nog in de Zandbak.)

Landen op Borealië

Landen op Atlantidië

Landen op Carmentera

Landen op Davaleda

Landen op Etilane

Overige landen

Kaart

De laatste versie van de overzichtskaart van Atlantis. De afstanden tussen de verschillende eilanden en continenten en eilanden zijn slechts ter indicatie en zijn niet vastgelegd.

Organisaties

naam opgericht type organisatie huidige lidstaten (of deelnemende landen)
AHO 2012 politieke, economische en culturele samenwerking RAR, CAR, IMG, MAL, CYL, BRS, KSW, RTH, UNE
Atlantische Raad 2014 internationaal overlegorgaan (toe te voegen)
Carmenteraanse Unie 2014 intensieve politieke, economische en culturele samenwerking DRK, FRF, IWT, KVA, HYD
CBV 1875 vrijhandelszone BRS, IMG, KHY
SOLAR-Unie 1979 economische en politieke samenwerking ARD, SOL
Westpact 2013 economische samenwerking CAR, CYL, EDU, IMG, KHY, BRS, RTH, UNE

Zie ook

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas