Asjha: 7455.2

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png
8 buutŭnd — hbŏŏri 7455
nummer 8 — najaar 7455


Koning feliciteert koning met geboorte dochter

Qmaarjpendanĕ Basals bu basals baarjhem kujtqusos r dŭqtarar
Qĭqaotj / Kykawc, 12 birrodtqom 3865Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V heeft zijn Karandese ambtsgenoot koning Arenaldins alsook diens vrouw koningin Siokas gefeliciteerd met de geboorte van hun dochter, prinses Auzas, en sprak de hoop uit dat zij een lang en voorspoedig leven mag leiden. Koning Arenaldins besteeg de troon drie jaar geleden na de afzetting van zijn vader, koning Janes (die met zijn echtgenote prinses Olilywysy van Sambekistan momenteel dienst doet als co-Lothar van Thurilië); prinses Auzas is het eerste kind van koning Arenaldins en koningin Siokas.
Eerder feliciteerde de Koning ook de groothertog van Tiro reeds met zijn verkiezing tot Consul van Sdacudoi.

Djăjz Jsuudi te nauwer nood aan aanslag ontsnapt

Djăjz Jsuudi buuqusm buu qistejn quhtarg
Palacissewteteneki, 24 birrodtqom 3865 – De bekende Jsorbonese rechter Djăjz Jsuudi is op het nippertje aan een aanslag ontsnapt, zo luiden berichtgevingen uit het kanton Pala. De rechter had na een zware werkdag in de taveerne van Palacissewteteneki een kroes bier besteld en werd aangesproken door een onbekende man die interesse toonde in de haar werkzaamheden. Volgens het relaas van de rechter werden de twee vervolgens door balsturige dronkaards aangestoten, waarbij de rechter abusievelijk de kroes van haar gesprekspartner in handen kreeg en de ander de kroes die voor de rechter bestemd was. De onbekende man, die zijn naam niet genoemd had, werd reeds na een slok onwel en overleed ter plekke. Soldaten van de Kantongraaf van Pala brachten de ernstig aangeslagen rechter terstond in veiligheid. Plaatselijke ordebewaarders hebben een onderzoek ingesteld.
De leidende theorie is dat aanhangers van de gearresteerde bestuurders tegen wie Djăjz Jsuudi momenteel een rechtzaak leidt, de rechter hebben willen proberen te vermoorden uit angst dat haar vonnis hen niet bevalt; zij zou de zaak bijna afgerond hebben en het vonnis zou zeer binnenkort worden uitgesproken. Een andere theorie is dat de aanslag slechts het zoveelste voorbeeld is van de aanslagen op rijke en belangrijke personen in Pala en dat die worden uitgevoerd door de Deimiongistische Broederschap, die in het noordoosten van Pala een gebied onafhankelijk verklaard zouden hebben.

Prins Putuconyk gearresteerd in Löde

Jpŏta r Qebjder Puutjqĭniq Boqqa dv Allĭw
Entvęrpem (Löde), 2 butrvadĭ 3865 – Onderweg naar enkele Kniese vriendjes die zich met de handel in edelstenen bezighouden heeft Prins Putuconyk, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Zijne Majesteit de Koning en van Koning Kalalit V, op een rommelmarkt in het stadje Entvęrpem in Löde het bekende schilderij Het Paard in de Gang van Koning Janes voor een habbekrats op de kop getikt, zo beweert hij althans. Indien het om het origineel gaat, is het maar de vraag hoe het schilderij daar verzeild is geraakt, aangezien het volgens deskundigen tot de privécollectie van de Karandese koninklijke familie behoort. De plaatselijke veldwachterij van Entvęrpem vertrouwde de zaak niet en heeft het schilderij in beslag genomen en de prins gearresteerd.
Volgens de veldwachter van Entvęrpem, Bartes Devęveres, speelt de prins een grote rol in internationale kunstfraude, en dat zijn onhandigheid bij het gokken en zijn arrestaties maar een façade zijn die de aandacht afleiden van de werkelijke roof en verwisselingen van kunstvoorwerpen. De prins werd onder bewaking van Karandese soldaten naar Löde vervoerd, nadat hij enkele maanden in Orudis in het gevang gezeten had vanwege de bewering dat hij zou weten waar een ander bekend schilderij, de Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur zich zou bevinden.

Pŏzŏr Vlăk beveelt uitbreiding leger

Pŏzŏr Vlăk hsjood seehjătt r rhaqer
Qĭqaotj / Kykawc, 5 hoova 3866 – De Uitvoerend Bestuurder van Sambekistan, Kozijn Pŏzŏr Vlăk, heeft de uitbreiding en modernisering van de Sambekistaanse strijdkrachten bevolen en daartoe de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld. De maatregel volgt op berichten dat roversbenden in Pala een staat zouden hebben gesticht, maar ook de stilte in de buurlanden Uhh en Dogau, en de oorlogsverklaring van de Thurilische Raad van Ridders aan Erone baart diverse edellieden en andere hooggeplaatste Sambekistanen zorgen. Contacten met deze landen zijn al enige tijd uiterst schaars en sommigen zien dit als een mogelijke dreiging. Kozijn Pŏzŏr Vlăk hoopt met de uitbreiding van het leger drie vliegen in één klap te slaan: het wegnemen van de onrust onder de bestuurlijke elite van Sambekistan, het bevestigen van 's lands territoriale integriteit en het beschermen van de internationale handel.