Asjha: 7455.1

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png
7 buutŭnd — hĕĕrj 7455
nummer 7 — voorjaar 7455


Koning Xalkĩ V benoemt Kozijn Pŏzŏr Vlăk tot Uitvoerend Bestuurder

Basals Jklăqe V Assa dvmaăq Qŏsiinjs Pŏzŏr Vlăk Buuqod Qellaqŏdruurite
Qĭqaotj / Kykawc, 1 qoldis 3865Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V heeft op aanraden van Karabijn Kiliqik IV de bekende Kozijn Pŏzŏr Vlăk tot Uitvoerend Bestuurder (Buuqod Qarjqŏdruu) benoemd. Deze informatie werd vanwege het paleis verstrekt. De oude koning ontsloeg enige tijd geleden de Koning-Stadhouder en nam in diens plaats zelf het bestuur ter hand. Zijner Majesteit gezondheid begint hem evenwel parten te spelen en de Karabijn raadde hem aldus aan het besturen van het land opnieuw te delegeren, maar zei erbij dat het 'vanzelfsprekend' niet per se iemand uit Zijner Majesteit overigens omvangrijke familie hoefde te zijn - en zo deed de Karabijn de vorst het idee aan de hand om Kozijn Pŏzŏr Vlăk in die positie te benoemen.
Pŏzŏr Vlăk staat bekend als een kundig strateeg en wordt al jaren als een belanghebbende kandidaat gezien om zelf ooit Karabijn te worden, wat gezien zijn relatief jeugdige leeftijd (hij is pas begin 40) nog vele jaren kan duren. Hij heeft vele werken op zijn naam staan die vooral over de band tussen het Erdeukisme en de Staat handelen.

Koning draalt in zaak-Putuconyk

Basals hotterj dv hedusĕ Puutjqĭniq Boqqa
Qĭqaotj / Kykawc, 2 jqldrĕdtqom 3865 – Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V, zou met zijn ogen gerold hebben toen het nieuws hem bereikte dat zijn kleinzoon Prins Putuconyk, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Zijne Majesteit de Koning en van Koning Kalalit V, in de Karandese hoofdstad Orudis is aangehouden in een zaak die ruikt naar het befaamde Sambekistaanse schilderij van de Verlegen Olilywysy Met Een Bos Hout Voor De Deur dat al jaren zoek is. De Prins zou beweerd hebben het schilderij in bezit te hebben. De Koning zou dit echter niet geloofd hebben en tegen Uitvoerend Bestuurder, de Kozijn Pŏzŏr Vlăk, gezegd hebben dat de zaak 'geen haast' heeft. De Koning zou ook de hoop hebben uitgesproken dat de Prins een lang en gezond leven mag leiden, maar niet lang genoeg om Koning van Sambekistan te worden (in Sambekistan is de oudste nog levende nazaat van Koning Kalalit IV (7210 - 7244) Koning; deze erfopvolging gaat niet van vader op zoon).
Het is onbekend overigens waar het schilderij zich wel bevindt; het zou inmiddels over heel Taratai gezien zijn, maar ook zouden er inmiddels diverse goede en minder goede vervalsingen van in omloop zijn. Er gaan geruchten dat de Koning een speciale elite-eenheid heeft samengesteld die het echte exemplaar moet vinden en terugbezorgen aan de Koning; deze geruchten worden door het paleis steevast hardnekkig ontkend.

Kozijn Lotunla Tuxtuxtãlqik uitverkoren tot volgende Karabijn

Nosi lĕnd buumjeqtsĕ tăs Qŏsiinjs Lotŭŭnla Tjstusjtălqveq mĕ-bu seqwi Kărăbiinjs
Huurj-Qott, 13 jqldrĕdtqom 3865 – In een plechtige ceremonie hebben heden uit hun midden de Kozijnen de opvolger uitverkoren van de huidige Karabijn Kiliqik IV in de persoon van de eerwaarde Lotunla Tuxtuxtãlqik, die op 1 jdrĕdtqom het leiderschap der Deukistische Kerk onder de naam Lotunla V zal aanvaarden. Lotunla is afkomstig uit Kissemeqyppek in het westen van het land en ze staat bekend als een vroom en rechtvaardige, hoewel onbuigzame bestuurster. Ze heeft bovendien de reputatie een vertrouweling te zijn van Karabijn Kiliqik IV, waarmee de continuïteit van het Kerkbeleid weer voor drie jaar verzekerd lijkt, en schijnt goed bevriend te zijn met de onlangs door de Koning benoemde Uitvoerend Bestuurder, de Kozijn Pŏzŏr Vlăk.

Ex-Koning-Stadhouder verongelijkt over ontslag

Jnŭĕsam Basalsĕ Tŏpwjpeotqŏdruus am buqeemrăm bu buumeerpaaqezsĕ
Duwkipjĕ, 28 jqldrĕdtqom 3865 – Voormalig Koning-Stadhouder Suqolik, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Koning Kalalit VII en van Koning Koning Kalalit V is volgens ingewijden zeer verongelijkt over zijn ontslag als Koning-Stadhouder enkele maanden geleden. De 56-jarige bestuurder stond van 7431 tot vorig jaar onafgebroken aan het hoofd van de regering van Sambekistan en leek in zijn functie onaantastbaar. Zijn buitensporige financiële beleid werd als reden gegeven voor zijn ontslag en de bouw van het enorme paleis dat buiten de hoofdstad aan de gang is, ligt nu dan ook al enige maanden stil. Prins Suqolik meent echter dat niet zijn beleid de reden van zijn ontslag is, maar een gewiekste staatsgreep uitgevoerd door de Erdeukistische Kerk, en hij noemt de benoeming eerder dit jaar van Kozijn Pŏzŏr Vlăk tot Uitvoerend Bestuurder in dat kader 'niet toevallig'.
Wat de beweegredenen voor de Kerk zijn om zich meer invloed in het staatsbestuur te verschaffen, kon de Prins echter niet verklaren. De Prins wil zich echter niet bij zijn ontslag neerleggen en heeft contact gezocht met Sapĩ, Prins van de Tweede Tak van Nunat, geboren in 7366, die momenteel de vermoedelijke troonopvolger is wanneer Koning Xalkĩ V sterft. Sapĩ leeft met zijn vrouw Prinses Lakmi een onopvallend leven in een klein paleisje in de stad Duwkipjĕ op het gelijknamige eiland voor de kust.