Asjha: 7454.2

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png
6 buutŭnd — hbŏŏri 7454
nummer 6 — najaar 7454


Djăjz Jsuudi in Pala aangekomen voor proces tegen bestuurders

Djăjz Jsuudi nosi busardne dv Băssejŏŏr bu hoontubs zq wĕqenqŏdruuw
Palacissewteteneki, 9 birrodtqom 3864 – De bekende Jsorbonese rechter Djăjz Jsuudi is onlangs in het kanton Pala aangekomen voor het proces tegen de eerder dit jaar door de Kantongraaf gearresteerde bestuurders. Zij werd met alle égards door de Kantongraaf, Graaf Srŏŏ Wĭggj, ontvangen. Djăjz Jsuudi neemt enkele weken de tijd om zich te laten voorlichten en eventuele verdere getuigenverklaringen af te nemen of te verifiëren; het proces zal daarna van start gaan.
De Kantongraaf liet de bestuurders arresteren door hun kennelijke onvermogen om krachtdadig op te treden tegen de roversbendes die het gebied al tijden onveilig maken en zijn daaruit voortvloeiende vermoeden dat de bestuurders sterke banden met de rovers hebben. Tegenstanders van de Graaf (die zelf als Sambeek niet uit het gebied afkomstig is) verspreiden echter geruchten dat het de Graaf zelf is die genoemde banden met de rovers hebben. Stalknechten van 's Graven residentie beweerden dat de Graaf laatst vertegenwoordigers van de Deimiongistische Broederschap te gast had; wat er tijdens dit onderhoud besproken is, is onbekend, maar de Graaf zou de Broederschap land in het noordoosten van Pala beloofd hebben in ruil voor het in toom houden van of voor hulp tegen de rovers. Geruchten over een brief van de Broederschap aan de regering van Yoğor zouden bij deze theorie aansluiten. De stalknechten in kwestie zijn inmiddels eveneens in het gevang gegooid.

Koning Xalkĩ V ontslaat Koning-Stadhouder

Basals Jklăqe V Assa buumeerpaaqez Tŏpwjpeotqŏdruus
Qĭqaotj / Kykawc, 20 birrodtqom 3864Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V, heeft Koning-Stadhouder Suqolik, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Koning Kalalit VII en van Koning Koning Kalalit V per direct uit zijn functie van Koning-Stadhouder ontheven, zo heeft het paleis bekend gemaakt. Een reden voor de handeling is niet gegeven, maar volgens ingewijden was het een publiek geheim dat de Koning steeds ontevredener was met met name het financiële beleid dat de Koning-Stadhouder voerde: te veel geld zou er worden uitgegeven aan pracht en praal (er wordt buiten de hoofdstad een kostelijk nieuw paleis gebouwd) en te weinig aan het verbeteren van de homogenie van het rijk. Een nieuwe Koning-Stadhouder lijkt voorlopig niet benoemd te worden, waarmee het bestuur van het land weer in handen is van het staatshoofd, dat met zijn 90 jaren overigens nog redelijk kwiek is.

Koning wil standaardisatie naar Karandees voorbeeld

Basals hŏdj fŭppetqod qseqw kjrăăntsom taqqaatvărr
Qĭqaotj / Kykawc, 2 butrvadĭ 3864 – Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V, wil dat maten en gewichten in het hele land gestandaardiseerd worden en heeft daartoe een commissie ingesteld die zal vaststellen welke waarde deze in de toekomst zullen hebben. De Koning kreeg het idee naar aanleiding van een gelijkaardig onderzoek in Karandis, en opperde zelfs dat maten en gewichten zelfs internationaal gelijkgetrokken zouden kunnen worden. Er bestaan al enkele afspraken tussen steden over de waarden die gewichten en maten zouden moeten hebben (vooral aan de westkust, waar de belangrijkste handelsgilden prijs stelden op vaste eenheden, geldt sinds enige tijd al een akkoord), maar die gelden niet in het hele land en sommige waardschappers menen dat er geregeld lieden ten prooi vallen aan oplichting en bedrog.

Prinses-Lothar dringt aan op steun van haar grootvader, Koning Xalkĩ V

Qebjdĕise-Lootr bugirnĭrri bu laabjĕ qŏbbadjsos, Basals Jklăqe V Assa
Qĭqaotj / Kykawc, 11 butrvadĭ 3864 – Prinses Olilywysy, Prinses van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van Zijne Majesteit de Koning en van Koning Kalalit V, wil dat haar grootvader, Koning Xalkĩ V Nunat, Prins van de Eerste Tak van Nunat en afstammeling van koning Kalalit V, zijn positie als Koning van Sambekistan gebruikt om de status van het Lotharpaar in Thurilië veilig te stellen, mocht dit nodig zijn. Dit is gebleken uit verslagen van lakeien uit de entourage van de Prinses en haar man ex-Koning Janes van Karandis, met wie zij het Lotharschap van Thurilië deelt. Hoewel het paar de steun en het vertrouwen van de Thurilische geestelijke stand genieten (met name onder Irshanisten is het koninklijke koppel populair), is een deel van de adel ontevreden met de twee, vermits ze minder beïnvloedbaar gebleken zijn dan vermoed of gehoopt. Janes en Olilywysy hebben hun persoonlijke beveiliging laten uitbreiden. Hoewel het niet de bedoeling was van het koppel om de tornen aan de binnenlandse verstandhoudingen en als regerend vorsten boven de partijen te staan, lijken zij steeds meer gedwongen te worden een partijdige positie in te moeten nemen.

'Vissers uit Uhh en Dogau vissen in Sambekistaanse wateren'

Tŭntqŏdruuw buu Ŭjqtăjjqen ŏ Dogau tŭntăsmotjrĕs dv sambeqqĭw biira
Dogauvpils, 19 qosŏŏvudjreen 3864 – Sambekistaanse vissers aan het Ladogaumeer in het zuiden van ons land maken steeds vaker melding van vissers uit Uhh en Dogau die zich tegoed doen aan de fauna in de visserijgronden in het Sambekistaanse deel van het meer. Dat bevestigen de burgemeesters van zowel Dogauvpils als Zŭŭrjvpils. Het Ladogaumeer is verdeeld in drie delen, waarvan het kleinste onder Sambekistaans gezag valt; indien er vanuit Uhh en Dogau in Sambekistaanse wateren gevist wordt, is dat dus een kwalijke zaak, waar een luchtje aan zit! De burgemeesters hebben een ijlbode gestuurd naar de Tusk van Nisuurjt, die de toestand bij de Koning kan aankaarten.