Asjha: 7454.1

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png
5 buutŭnd — hĕĕrj 7454
nummer 5 — voorjaar 7454


Kantongraaf Pala laat groot aantal bestuurders arresteren

Meqtărsĕ Sŏqjtorjnĕlisĕ Pala buuvooqt qŭŭma wĕqenqŏdruuŏdv jpŏtasĕ hsjooden
Palacissewteteneki, 32 hoova 3864 – Graaf Srŏŏ Wĭggj, de Kantongraaf van het Kanton Pala, heeft bij decreet vandaag 34 bestuurders en assistent-bestuuders van diverse plaatsen in het kanton laten arresteren op verdenking van machtsmisbruik. De arrestanten zijn voornamelijk Wacamakalit, van wie er negen tot dezelfde familie behoren. Naar verluidt zou de Graaf sterke aanwijzingen hebben dat de betrokkenen hetzij sterke banden hebben met de roversbendes die het gebied al vele maanden teisteren, hetzij er zelfs de aanvoerders van zijn. De Graaf, zelf niet oorspronkelijk afkomstig uit het gebied, ergert zich al een tijd aan het onvermogen van soldaten en andere ordebewaarders om de bendes op te rollen en zou er inmiddels van overtuigd zijn dat ze ondersteuning vanuit het plaatselijke bestuur genieten.
Indien betrokkenheid van de aangehouden bestuurders bewezen wordt, zou dat een grote blamage betekenen voor een aantal leden van de landelijke regering van Sambekistan, die de aanstichters steeds buiten het land hebben gezocht. Een proces wordt nu op touw gezet; de Graaf heeft de bekende rechter en hoogleraar moderne rechtsgeleerdheid Djăjz Jsuudi uit Jsorbon bereid gevonden om het proces te leiden.

Orde van Nĕĭvel verdacht van mislukte aanslag op gevangenis Yrlyläi

Niŏ bujdaal Qăbbsĕ Nĕĭvel bu varra qistejn bu motjrĕstraesĕ Ruljla
Yrlyläi, 14 qoldis 3864 – De Dogause plaats Yrlyläi is vannacht opgeschrikt door een hoop kabaal en een kleine brand bij de plaatselijke nor, waar de vermoedelijk radicaal Uchiltische verdachten van de moord op jarlzoons Tanech en diens jongere broer en twee mogelijke leden van de Orde van Nĕĭvel enkele weken geleden hun straf afwachten. Volgens de plaatselijke ordebewaarders is er een poging gedaan om een aanslag te plegen op de gevangenis en de verdachten dienen volgens hen dan ook gezocht te moeten worden in de kringen van de Orde van Nĕĭvel, die waarschijnlijk wraak willen nemen vanwege de dood van hun ordegenoten.

De moord wekte alom verbazing, aangezien de verdachten blijven volhouden de jarlzoons niet te hebben vermoord, hoewel theorieën dat de mogelijke leden van de Orde van Nĕĭvel de jarlzoons hebben vermoord en vervolgens bij vergissing door de Uchiltiërs zijn koudgemaakt bij de inwoners van Yrlyläi weinig bevredigend is, aangezien het zou betekenen dat de eigenlijke moordenaars van de jarlzoons niet meer gestraft kunnen worden.

Sommige inwoners van Yrlyläi dringen er bij het bestuur van de plaats op aan de gevangenen naar de hoofdstad te vervoeren, waar ze beter bewaakt kunnen worden. Er heerst angst dat Yrlyläi het toneel wordt van een oorlog tussen radicaal-religieuze groeperingen.

Uitlevering Camala Mexokky aan Sambekistan vertraagd

Niŏ edjqod neqtaptŭndsĕ tăs Jtsamala Mejsoqqĭsă bu Sambeqqĭ Staed
Pegrönoǫ, 3 aarjdtqom 3864 – De uitlevering van toneelschrijver Camala Mexokky en zijn theatertroep, die enkele weken geleden tijdens een voorstelling gearresteerd werden, loopt aanzienlijke vertraging op. Dat zegt Păărjd Jostemjbrĭĭtt, die als speciaal gezant van de Sambekistaanse regering naar de Zeven Steden is gezonden om de uitlevering in goede banen te leiden. Volgens Jostemjbrĭĭtt is het onduidelijk wat precies de oorzaak is van de vertraging, maar volgens hem werken de autoriteiten van Pegrönoǫ tegen en lijken ze niet te weten waar het over gaat: volgens hen was Mexokky inderdaad in Pegrönoǫ, maar is hij verder gereisd.
Jostemjbrĭĭtt zegt te vermoeden dat onkundige dienders in Pegrönoǫ Mexokky en de zijnen per ongeluk hebben vrijgelaten en dat ze dus opnieuw voortvluchtig zijn. Hij heeft op een hoger niveau opnieuw de arrestatie van Mexokky verzocht.