Asjha

Geopoeia
Jump to: navigation, search
Asjhakop.png

Asjha ("Zon") is een nieuwsorgaan uit Sambekistan. De ondertitel luidt Ejdjza Ĭktĭqtew ŏ Jdoljrăma Landosa Ennepa ("Vertellingen van Alle Belangrijke en Gedenkwaardige Gebeurtenissen").

lijst van uitgaven:

  • Asjha: 7452.1 : 's Konings soldaten betrappen smokkelende schavuiten op heterdaad (16/4/3862) • Kozijn Kiliqik Putãxpylyk uitverkoren tot volgende Karabijn (10/5/3862) • Karabijn Kiliqik IV op ramkoers met Orde van Nĕĭvel (8/6/3862) • Prins Putuconyk verklaart Kolpertins Pets tot Persona non Grata (17/6/3862) • Harder optreden Kantongraaf van Pala tegen roversbendes gewenst (23/7/3682)
  • Asjha: 7452.2 : "Nimf van Lithe verhandeld in Atolin" (7/8/3862) • Pruikenobsessierups teistert welgestelden (20/8/3862) • Ex-koning Janes van Karandis onder huisarrest geplaatst (11/10/3862) • Prinses Olilywysy huwt Ex-koning Janes van Karandis (18/10/3862) • Weinig kans voor Sambekistaanse kandidate om 28e Zuidelijke Ngandia te worden (26/10/3862) • Ergernis over rottende goederen aan Thurilische grens (5/1/3863)
  • Asjha: 7453.1 : Koning-Stadhouder wil hard optreden Yoğor tegen Deimiongistische rovers (15/2/3863) • Sambekistan houdt Sdacudoj verantwoordelijk voor dood gezant (28/2/3863) • Basiliek van de Eervolle Herinnering biedt leden Orde van Nĕĭvel veilige haven (2/3/3863) • "Legendarische 'Secretaris' van Suqolik de Wijze kwam uit Ehhpitt" (11/5/3863) • Prinses Olilywysy benoemd tot co-Lothar van Thurilië (30/5/3863)
  • Asjha: 7453.2 : Ergernis over verwerping verantwoordelijkheid Sdacudoi moordpartij in Tsumenir (12/7/3863) • Gewelddadige incidenten tegen Irshanisten in het westen van Sambekistan (2/8/3863) • 'Pruikenobsessierups bereikt koninklijke familie' (30/8/3863)
  • Asjha: 7454.1 : Kantongraaf Pala laat groot aantal bestuurders arresteren (32/1/3864) • Orde van Nĕĭvel verdacht van mislukte aanslag op gevangenis Yrlyläi (14/3/3864) • Uitlevering Camala Mexokky aan Sambekistan vertraagd (3/4/3864)
  • Asjha: 7454.2 : Djăjz Jsuudi in Pala aangekomen voor proces tegen bestuurders (9/7/3864) • Koning Xalkĩ V ontslaat Koning-Stadhouder (20/7/3864) • Koning wil standaardisatie naar Karandees voorbeeld (2/8/3864) • Prinses-Lothar dringt aan op steun van haar grootvader, Koning Xalkĩ V (11/8/3864) • 'Vissers uit Uhh en Dogau vissen in Sambekistaanse wateren' (19/9/3864)
  • Asjha: 7455.1 : Koning Xalkĩ V benoemt Kozijn Pŏzŏr Vlăk tot Uitvoerend Bestuurder (1/3/3865) • Koning draalt in zaak-Putuconyk (2/5/3865) • Kozijn Lotunla Tuxtuxtãlqik uitverkoren tot volgende Karabijn (13/5/3865) • Ex-Koning-Stadhouder verongelijkt over ontslag (28/5/3865)
  • Asjha: 7455.2 : Koning feliciteert koning met geboorte dochter (12/7/3865) • Djăjz Jsuudi te nauwer nood aan aanslag ontsnapt (24/7/3865) • Prins Putuconyk gearresteerd in Löde (2/8/3865) • Pŏzŏr Vlăk beveelt uitbreiding leger (5/1/3866)
  • Asjha: 7456.1 : Djăjz Jsuudi: ex-bestuurders Pala op alle punten schuldig bevonden (5/2/3866) • Prins Putuconyk ontvoerd op weg van Löde naar Karandis (14/2/3866) • Pŏzŏr Vlăk aanvaardt uitnodiging van Thurilië namens de Koning (1/3/3866)
  • Asjha: 7456.2 :