Ardeim

Geopoeia
Jump to: navigation, search
En.gif
Fr.gif

Ardeim, of de Republiek Ardeim is een land op het eiland Solwes, ten noorden van het continent Borealië. Ardeim beslaat grotendeels de westelijke helft van het eiland, en bestaat ook nog uit het eiland Dulst en enkele kleinere eilanden. Ardeim grenst enkel aan Solwezië in het oosten, waarmee het een politiek-economische unie vormt, de SOLAR-unie. Het land heeft wel nog zeegrenzen met Tholenië in het zuidwesten en Schellingen in het zuiden. Ardeim heeft circa 9 miljoen inwoners, de hoofdstad en belangrijkste stad is Bodegarde. Het land bestaat uit zeven departementen.

Ardeim is ontstaan in 1860, na een bloedige onafhankelijkheidsoorlog. In Ardeim spreekt men het 'Ardeims', een lokale variant van het Nederlands.

Republiek Ardeim
Land in Atlantis

Kaart: [1]

Landcodes: RA, ARD

Landnummer telefonie: +210

Inwoneraantal: 9 038 900

Oppervlakte 15 684 km²

Hoofdstad: Bodegarde

Munteenheid: Ardeimse Daalder (RAD)

Officiële Taal: Ardeims

Regeringsvorm: Parlementaire Republiek met meerpartijenstelsel

Staatshoofd: President Philip Houtman van de Republiek Ardeim (SU)

Regeringsleider: Premier Veronique Halsten (SU)

Vlag:

Vlagardeim.png

Naam

De naam Ardeim werd voor het eerst vermeld in een manuscript opgesteld door een Duitse koopman uit Lübeck, die Solwes had bezocht in 1486. Deze koopman noemde het eiland Ardheim, wat zo afstammen van het Solwezische wood ardam, wat land betekent. De naam Ardheim raakte al snel ingeburgerd als alternatieve naam voor het Solwes-eiland, en afgeleiden ervan werden gebruikt in het Pools, Russisch, Hongaars en Italiaans. In 1860 besliste het Republikeinse Comité dat de Tweede Solwezische Republiek een nieuwe naam, vlag , munteenheid... , kortom een nieuwe identiteit moest krijgen om het land te onderscheiden van het Koninkrijk Solwezië. Er werd gekozen voor het buitenlandse woord Ardeim, want dit werd al door veel Republikeinse opstandelingen als naam gebruikt, en het was geen moeilijke naam.

Geografie

Ardeim is een redelijk vlak land. Het Noordwesten van het land bestaat vooral uit polders, zachtglooiende heuvellandschappen en duinen. In het westen, in de buurt van Gellein ligt er een bescheiden heuvelrug, de Gelleinsche Bergen, waarvan de hoogste top 169 meter hoog is. In deze heuvels ontspringt de langste rivier van Ardeim, de Alde. Deze rivier slingert zich dwars door het landschap, ook worden de Middenheuvels, een heuvelachtig gebied in het centrum van Ardeim doorsneden door de Aldsche Vlakte. De belangrijkste stad in deze vlakte, die ontstond op een eilandje in de Alde is de hoofdstad Bodegarde. Het uiterste westen van Ardeim is ook erg vlak, net zoals het zuiden en zuidwesten, deze landsdelen worden gedomineerd door polders, duinen en lage heuvels. In het midden van het land ligt een meer ruraal gebied, de Middenheuvels. Dit gebied is vrij dunbevolkt, en is voor het grootste deel onderdeel van het Natuurpark 'Middenheuvels'. Het gebied lijkt op het Groene Hart in Nederland, maar is niet gepland. Rond de Middenheuvels liggen zowat alle grote Ardeimse steden en agglomeraties. In het oosten begint het erg heuvelachtige grensgebied, met toppen tot 900 meter hoog. Dit gebied is ook vrij dunbevolkt, en is de fysieke scheiding tussen Ardeim en Solwezië.

Bestuurlijke Indeling

Ardeim is onderverdeeld in zeven departementen. Deze zijn dan weer onderverdeeld in arrondissementen, die dan weer zijn onderverdeeld in gemeenten. Het land is een erg gecentraliseerde staat, de meeste macht ligt bij de overheid en bij de gemeenten. De departementen (met hun hoofdstad tussen haakjes) zijn:

Geschiedenis

Geschiedenis van Ardeim

Demografie

Economie

Politiek

zie ook de SOLAR-Unie

Ardeim is een democratische republiek met een meerpartijenstelsel. Aan het hoofd staat een president die rechtstreeks verkozen wordt, maar die eigenlijk relatief weinig macht heeft, hij is vooral een soort uithangbord van de republiek en hij is ook de leider in oorlogstijd. De eigenlijke macht ligt bij de regering, geleid door de premier. De huidige president is Philip Houtman (SU), de huidige premier is Tom Aussens (SU). De huidige regering wordt gevormd door een coalitie tussen de centrum-linkse SU, de liberaaldemocratische LD en de links-ecologische GRP. De wetgevende macht in Ardeim is de Nationale Vergadering van de Republiek (NVDR), die bestaat uit 225 zetels, wat vroeger stond voor elk kiesdistrict in Ardeim, maar tegenwoordig niet meer. In Ardeim kent men een systeem van evenredige vertegenwoordiging. De belangrijkste politieke partijen zijn (met het huidige aantal zetels in de NVDR):

 • SU (68 zetels)
 • GWP (46 zetels)
 • LD (42 zetels)
 • HP (28 zetels)
 • LAP (18 zetels)
 • CD-L (9 zetels)
 • GRP (8 zetels)
 • BU (6 zetels)

zie ook Ardeimse Parlementsverkiezingen in 2014

Ministers van Ardeim:

 • Premier: Tom Aussens (SU)
 • Minister van Buitenlandsche Zaken, Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Guillaume Duisman (LD)
 • Minister van Binnenlandsche Zaken: Rita Debosch (SU)
 • Minister van Economie, Maritiem Beleid en Werkgelegenheid: Johan de Meersman (SU)
 • Minister van Begroting en Financiën: Henk Vandelaren (LD)
 • Minister van Transport, Mobiliteit en Openbare Werken: Joseph Artoisien (GRP)
 • Minister van Landbouw en Leefmilieu: Paul Demolenaer (SU)
 • Minister van Asiel, Migratie en Integratie: Julia Mistenhoven (LD)
 • Minister van Onderwijs, Wetenschap, Innovatie en Overheidsbedrijven: Olaf Kortman (SU)
 • Minister van Justitie: Bart Moerkamp (SU)
 • Minister van Ambtenaren en Administratieve vereenvoudiging: Ernst Barneberg (LD)
 • Minister van Cultuur, Media, Sport en Volksgezondheid: Stephaan Notiers (SU)
 • Minister van Sociale Zaken, Gelijke Kansen en Jeugd: Hannah van Gelsenmarken (GRP)
 • Minister van Defensie: Diederik Meerlo (LD)

Transport

Ardeim heeft een uitgebreid wegen- en spoorwegennetwerk. Alle grote Ardeimse steden zijn met elkaar verbonden door middel van snelwegen, en er gaan ook verschillende autosnelwegen naar Solwezië en Schellingen. Snelwegen zijn in Ardeim over het algemeen tolvrij, al moet er vaak tol betaald worden bij grote bruggen of tunnels, zoals de Bartenszeeverbinding. De Ardeimse autosnelwegen zijn rondom de grote steden vaak erg druk, en files komen over het algemeen vrij vaak voor. Het landelijke spoorwegnet van Ardeim wordt beheerd door ASIS, wat staat voor Ardeimsche Spoorweginfrastructuurdienst. Over het nationale spoorwegnet rijden de volgende spoorwegmaatschappijen:

 • ARSO, is een maatschappij die twee hogesnelheidsverbindingen uitbaat tussen Ardeim en Solwezië.
 • TBR, een spoorwegmaatschappij die hogesnelheidstreinen uitbaat die het land met de rest van Borealië verbinden.
 • AREX, deze maatschappij baat de 'expressetreinen' tussen de grootste Ardeimse steden uit.
 • RegiOn, deze maatschappij baat lokale en regionale treinverbindingen uit.
 • URail, deze maatschappij baat voorstadslijnen uit nabij Bodegarde en in de Toerweel-Regio.

(Hier wordt nog aan gewerkt)

Cultuur

Officiële Feestdagen in Ardeim:

 • 1 Januari, Hemjarsdej ofwel Nieuwjaarsdag (lett. Eerste dag van het jaar) De Ardeimse (traditionele) naam voor nieuwjaarsdag komt uit het Oud-Solwezisch. Deze dag is een mengeling van oude Solwezische tradities en Hollandse tradities.
 • 6 Maart, Sint-Roderiksdag, dit is de patroonheilige van Ardeim (ontstaan onder druk van de katholieke partijen)
 • Pasen
 • 1 Mei, Dag van de Arbeid (ontstaan onder druk van verschillende communistische en socialistische partijen in 1936)
 • Pinksteren
 • Hemelvaartsdag
 • 29 Mei, Dag van de Republiek (de nationale feestdag, naar aanleiding van het uitroepen van de 2e Solwezische Republiek op 29 Mei 1848)
 • 15 Augustus, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
 • 3 October, Dag van de Vrede (naar aanleiding van het vredesakkoord tussen Ardeim en Solwezië, getekend op 3 October 1875)
 • 1 November, Allerheiligen
 • 25 December, Kerstmis
 • 31 December, Dernjarsdej, Oudejaarsavond, zie 1 Januari

Ardeimsche schoolvakanties:

 • Herfstvacantie (ook wel October/Novembervacantie genoemd), 1 week
 • Kerstvacantie, 3 weken
 • Paasvacantie, 3 weken
 • Zomervacantie, 8 weken

Media

Kranten: Ardeim kent verschillende dagbladen die eigendom zijn van drie grote mediaconglomeraten. Connecta Uitgeverijen bezit:

Concurrent Interpress geeft dan weer de volgende kranten uit:

Ook de Solwezische persgroep DNG-Media is actief op de Ardeimse markt met de volgende dagbladen:

 • De Koerier: de op een na meestgelezen krant van Ardeim, bestaat uit verschillende regionale edities
 • Sociaal-Economisch Nieuwsch: dagblad gericht op financieel-economisch nieuws, grootste concurrent van Het Beursblad

Onafhankelijke dagbladen zijn:

 • Het streekblad: veel regionaal- en sportnieuws, ook nationaal nieuws in regionale edities
 • Visie: een oud blad met veel politiek nieuws en opinie


Belangrijke nieuwsweekbladen zijn:

 • Tijdlijn
 • Cumuzin
 • De Week in Druk

Taal

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas