Aneva

Geopoeia
Jump to: navigation, search

Aneva is een republiek op Davaleda, grenzend aan Ireggio en Nefen en Daar in het oosten en Forezen in het zuiden. De hoofdstad is Else le Saone, dat slechts op 40 km afstand van de Forezische hoofdstad Kaźiguri ga Xézar ligt. Aneva is een land met een gevarieerd landschap dat gekenmerkt wordt door langgerekte baaien in de rivierdelta’s, die door de Anevanen fjorden genoemd worden. Ondanks dat Aneva van oost naar west wordt doorsneden door uitlopers van de Ireggische bergen, kent het land een relatief goed uitgebouwd wegen- en spoorwegennet.

Het land werd oorspronkelijk bedekt door een aantal Forezische graafschappen, totdat een groot deel van het huidige Aneva in 1491 wordt gekoloniseerd door de Fioren uit Borealië, als tegenreactie op het vormen van een verbond tussen verschillende Cyleense stadsstaten. In de daaropvolgende periode worden door vele oorlogen met Forezen en burgeroorlogen de huidige landsgrenzen bepaald, tot en met het afscheuren van huidig Ireggio in 1683. Anno 2019 is Aneva een stabiele federale republiek waarbij de provincies veel bestuurlijke macht hebben.

Landen in Atlantis
Borealië: (Antalmenië) • ArdeimBurghtelandCȧrq́axCarthamiëCyleniëDumeriëFryseachImaginiëKwang YungNieuwegouwen (Nova Hollandia) • SchellingenSolweziëTholeniëZerderen
Atlantidië: BrilamontioFrankenlandHochmarkSustulië
(Carmentera: (Contraniva) • (Fijdië) • (Iwtopaidanië) • Kvarinsuloj • (Udra))
Davaleda: AnevaFenjamen • (Fingevoren) • ForezenIreggio • (Kratizi) • Nefen en Daar • (Neravië) • SeoviëViguros
Meridilië: EdukoUneta
Eilanden: AtrocaeaBenjilandFinoccië • (Grenenland) • (Isole Iamara) • (Kicimisië) • Kvarinsuloj • (Laconia) • MaldariëNoord-AquilasPaganiëRodova • (Tyssië) • Zuid-Aquilas